feed-image -

Prawo


Ustawa „ubezpieczeniowa” zostanie znowelizowana po uwagach KE
poniedziałek, 07 sierpnia 2017 08:45

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Nowela przygotowana przez Ministerstwo Finansów stanowi odpowiedź na opinię Komisji Europejskiej z 17 maja tego roku, wskazującą na brak implementacji do polskiego porządku prawnego poszczególnych przepisów dyrektyw Wypłacalność II i Omnibus II*.  

Add a comment

Więcej…
 
Prawo: Zmiana umiejscowienia przepisów o TFG
wtorek, 01 sierpnia 2017 09:00

31 lipca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Regulacje wdrażające do polskiego prawa dyrektywę w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych oraz rozwiązania poprawiające system zabezpieczeń podróżnych przed skutkami niewypłacalności organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych. Do aktu przeniesione zostaną regulacje dotyczące Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Add a comment

Więcej…
 
Zadośćuczynienie za niewpuszczenie psa przewodnika
wtorek, 01 sierpnia 2017 08:58

31 lipca Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza wydał wyrok w sprawie z powództwa Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym zasądził zadośćuczynienie z tytułu naruszenia praw pacjenta na rzecz osoby niewidomej poruszającej się w asyście psa przewodnika przeciwko ośrodkowi okulistycznemu z Krakowa z powodu odmowy udzielenia jej świadczenia zdrowotnego.  

Add a comment

Więcej…
 
Projekt implementacji RODO już w tym tygodniu
wtorek, 01 sierpnia 2017 08:53

W wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej” doktor Maciej Kawecki, zastępca dyrektora departamentu zarządzania danymi w Ministerstwie Cyfryzacji i koordynator prac nad implementacją RODO, zdradził, że nowy projekt ustawy o ochronie danych osobowych zostanie przedstawiony do konsultacji społecznych już na początku sierpnia. Akt zmienia w sumie ok. 140 ustaw, w tym m.in. kodeks pracy, prawo bankowe, prawo ubezpieczeniowe, ustawy o ochronie zdrowia czy działalności kulturalnej.

Add a comment

Więcej…
 
Touroperator jest odpowiedzialny za zaniedbania kontrahentów
wtorek, 01 sierpnia 2017 08:51

W niedawnym wyroku Sąd Rejonowy w Szczytnie przypomniał, że biuro podróży odpowiada za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, nawet jeśli zaniedbania są winą jego kontrahentów – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Add a comment

Więcej…
 
SN: Nieznani sprawcy zwalniają od odpowiedzialności za szkodę
poniedziałek, 31 lipca 2017 08:41

Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiony w ruch za pomocą sił przyrody nie odpowiada za szkodę wyrządzoną przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, jeżeli istnieją podstawy do przyjęcia, że szkoda nastąpiła z wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności, choćby osoba ta nie została zidentyfikowana (art. 435 k.c.) – taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy.

Add a comment

Więcej…
 
Lewiatan: Blokowanie domen powinno być ostatecznością
poniedziałek, 31 lipca 2017 08:28

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad nowelizacją ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Przewiduje ona utworzenie rejestru finansowego, w którym zamieszczane będą platformy internetowe świadczące usługi finansowe, prowadzone przez podmioty do tego nieuprawnione oraz blokowanie domen internetowych. Będzie to dotkliwe dla przedsiębiorców świadczących usługi albo sprzedających towary w sieci, jak również obywateli korzystających z usług elektronicznych – ostrzega Konfederacja Lewiatan.

Add a comment

Więcej…
 
Zła pogoda może zwolnić z odpowiedzialności za wypadek na chodniku
czwartek, 27 lipca 2017 08:37

Z niedawnego wyroku Sądu Najwyższego wynika*, że pogoda uniemożliwiająca całkowite oczyszczenie chodnika z błota czy lodu jest czynnikiem zwalniającym właściciela posesji z odpowiedzialności za wypadek – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Add a comment

Więcej…
 
Prawo: Rząd przyjął projekt ustawy „dystrybucyjnej”
środa, 26 lipca 2017 08:50

25 lipca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń oraz projekty nowelizacji ustaw o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Pierwszy z projektów implementuje do krajowego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń*, czyli IDD (Insurance Distribution Directive), zaostrzające wymogi stawiane sprzedawcom ubezpieczeń. Nowe regulacje zastąpią obowiązującą ustawę o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Proponowane przepisy zawierają rozwiązania zwiększające i ujednolicające ochronę klientów zawierających umowy ubezpieczenia niezależnie od różnic między kanałami dystrybucji.

Add a comment

Więcej…
 
Prawo: Oprócz zasad winy i ryzyka jest też zasada słuszności
wtorek, 25 lipca 2017 08:43

Ubezpieczyciele często odmawiają wypłaty odszkodowania z powodu braku winy sprawcy jeśli sprawcą wypadku była osoba niepoczytalna. Zazwyczaj jednak taka decyzja nie ma podstaw prawnych – twierdzi Alina Przeklasa, prawnik w Centrum Pomocy Poszkodowanym „Asecur” w opinii wyrażonej na łamach „Dziennika Gazety Prawnej”.

Add a comment

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 178

Skarbiec TFI: Ewa Radkowska-Świętoń w zarządzie

Ewa Radkowska-Świętoń dołączy do zarządu Skarbiec TFI od 1 września 2017 r., a od 1 października obejmie stanowisko prezesa zarządu

Ewa...


czytaj dalej

Przemysław Bona wiceprezesem Profika Broker

Z początkiem sierpnia Przemysław Bona objął stanowisko wiceprezesa zarządu Profika Broker. Menadżer związany ostatnio z Generali Polska zajmie się...


czytaj dalej

Łotwa: PZU inicjatorem podwyżek w komunikacji

Znaczące podwyżki cen polis komunikacyjnych OC, które na polskim rynku trwają już od kilkunastu miesięcy, dotarły również do państw bałtyckich. Na...


czytaj dalej

Chiny: Gwałtowny wzrost popytu na cyberubezpieczenia

Sądząc po nasilonym zainteresowaniu po ataku z użyciem rozbójniczego oprogramowania WannaCry, menedżerowie wyższego szczebla w AIG są przekonani,...


czytaj dalej

Polisa turystyczna w bankomacie Euronetu

Od kilku miesięcy podróżni mogą kupić w trybie last-minute ubezpieczenie podróżne Link4, korzystając ze specjalnego polisomatu na lotnisku w...


czytaj dalej

Rzecznik Finansowy: Jak uzyskać pełną wypłatę za mienie zniszczone przez wichury?

Żywioły szalejące w ostatnim czasie nad Polską zniszczyły wiele zabudowań. Rzecznik Finansowy przypomina podstawowe problemy, z jakimi spotykają...


czytaj dalej

Sprzedaż 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Partnerzy