feed-image -

Reklama

Prawo


Prawo: Nowela dotycząca danych osobowych przyjęta przez Sejm
piątek, 22 lutego 2019 09:42

21 lutego, podczas czwartego dnia 77. posiedzenia Sejmu posłowie rozpatrzyli sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO). Podczas wieczornego głosowania Izba Niższa przyjęła akt bez poprawek.

Add a comment

Więcej…
 
UOKiK: Wysoka skuteczność w sprawach dotyczących „uefek”
piątek, 22 lutego 2019 09:25

Pięć z sześciu spraw, w których Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył na przedsiębiorców kary finansowe za nieprawidłowości w sprzedaży polis z UFK, zakończyło się prawomocnymi wyrokami przyznającymi rację instytucji – zauważa „Puls Biznesu”.

Add a comment

Więcej…
 
Sąd Najwyższy o rozliczaniu kosztów naprawy auta z OC
czwartek, 21 lutego 2019 09:42

20 lutego Sąd Najwyższy rozpatrzył kolejne pytanie prawne dotyczące rozliczenia szkód z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm.).

Sprawa rozpatrywana przez SN dotyczyła pytania zadanego na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 14 września 2018 r. (II Ca 124/18) o następującej treści: „Czy w przypadku wyrządzenia szkody w pojeździe mechanicznym, stanowiącej szkodę częściową, w sytuacji, gdy przed ustaleniem wysokości odszkodowania dojdzie do naprawy pojazdu przywracającej ten pojazd do stanu sprzed powstania szkody, odszkodowanie należne poszkodowanemu w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego ograniczone jest do równowartości wydatków faktycznie poniesionych celem naprawy pojazdu, czy też powinno być ustalone jako równowartość hipotetycznie określonych kosztów przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego?”.

Add a comment

Więcej…
 
Sąd ponownie po stronie PZU SA i Maximus Broker
czwartek, 21 lutego 2019 09:39

Sąd Apelacyjny uchylił decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nakładającą wysokie kary na PZU SA oraz Maximus Broker. UOKiK zarzucał obu podmiotom zawarcie porozumienia ograniczającego konkurencję w zakresie ubezpieczeń grupowych dzieci i młodzieży oraz pracowników placówek oświatowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Add a comment

Więcej…
 
Prawo: Zakłady będą musiały zebrać oświadczenia od klientów
środa, 20 lutego 2019 09:40

Mimo protestów przedstawicieli sektora finansowego, projekt nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami został szybko skierowany do Sejmu i trafił do pierwszego czytania – informuje „Puls Biznesu”.

Add a comment

Więcej…
 
Warsztaty na temat nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
wtorek, 19 lutego 2019 09:45

26 lutego w Golden Floor Tower w Warszawie odbędą się warsztaty zatytułowane „Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary”. Patronem medialnym wydarzenia jest „Gazeta Ubezpieczeniowa”, której czytelnicy mogą liczyć na specjalne warunki uczestnictwa.

Add a comment

Więcej…
 
SN: Refundacja auta zastępczego także przy przedłużającej się naprawie
poniedziałek, 18 lutego 2019 09:54

Odpowiedzialność ubezpieczyciela w ramach odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC ppm.) obejmuje także celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki poniesione przez poszkodowanego na najem pojazdu zastępczego w okresie przedłużającej się naprawy, chyba że są one następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi poszkodowany lub osoba trzecia – stwierdził Sąd Najwyższy (SN).

Uchwała SN podjęta 15 lutego (sygn. III CZP 84/18) po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej pytania prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2018 r. (sygn. akt XXIII Ga 187/18) o następującej treści: „Czy normalnym następstwem zdarzenia objętego zakresem odpowiedzialności ubezpieczyciela OC sprawcy szkody komunikacyjnej są wydatki na najem pojazdu zastępczego, w okresie przedłużającej się naprawy, powstałe na skutek działania podmiotu trzeciego, zewnętrznego wobec sprawcy szkody oraz poszkodowanego?”.

Add a comment

Więcej…
 
Prawo: Błędna diagnoza nie zwalnia z odpowiedzialności
poniedziałek, 18 lutego 2019 09:37

Sąd Najwyższy (SN) uznał, że naruszenie prawa pacjenta do informacji opartej na właściwej diagnozie upoważnia do żądania samodzielnego albo dodatkowego zadośćuczynienia, obok zapłaty za szkody na zdrowiu wskutek zabiegu – informuje „Rzeczpospolita”.

Add a comment

Więcej…
 
Prawo: Sąd Apelacyjny podwyższył karę dla Idea Banku
piątek, 15 lutego 2019 09:12

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) był łagodny dla Idea Banku i znacząco obniżył sankcję nałożoną decyzją prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) za nierzetelne informowanie klientów o polisach z UFK. Ten ostatni odwołał się jednak do Sądu Apelacyjnego, który uznał, iż SOKiK poszedł za daleko i podniósł wysokość kary.

Add a comment

Więcej…
 
PIU cieszy się z decyzji posłów w sprawie przetwarzania danych
piątek, 15 lutego 2019 09:11

13 lutego odbyło się w Sejmie posiedzenie połączonych Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka, podczas którego przyjęto sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (druk nr 3050) wraz z  merytoryczną  poprawką do projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) podkreśla na swoim blogu, że jest to istotna zmiana, która daje zakładom ubezpieczeń podstawę do przetwarzania danych, o których mowa w art. 9 RODO, dotyczących zdrowia ubezpieczonych lub uprawnionych z umowy ubezpieczenia.

Add a comment

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 232

TFI PZU: Nowy zarząd

18 kwietnia rada nadzorcza Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU dokonała szeregu zmian w zarządzie spółki.

Do zarządu TFI PZU powołany został...


czytaj dalej

Generali: Adam Malinowski odszedł ze stanowiska wiceprezesa

Adam Malinowski nie jest już wiceprezesem Generali. 12 kwietnia złożył rezygnację z zajmowanej funkcji. Do czasu mianowania następcy jego...


czytaj dalej

Generali: Dyrektor cyfryzacji powołany

Na stanowisko dyrektora ds. cyfrowych Generali został powołany Steven Zuanella. Jest on odpowiedzialny za przeprowadzenie transformacji cyfrowej,...


czytaj dalej

AXA: 10 mln euro na odbudowę Notre-Dame

AXA Group, która ma długą tradycję filantropijnego wsparcia dla ochrony francuskiego dziedzictwa kulturowego, zadeklarowała, że przyczyni się do...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Ruszyła masowa sprzedaż PZU GO

PZU GO, beacon połączony z mobilną aplikacją telematyczną, będący sztandarowym projektem ubezpieczyciela stworzonym przez jego ekspertów, trafił...


czytaj dalej

VIG Polska: Biznes majątkowy filarem wyników grupy

Wskaźnik wzrostu działalności majątkowej Vienna Insurance Group (VIG) w Polsce w 2018 roku był ponad dwuipółkrotnie wyższy niż całego rynku...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook