feed-image -

Reklama

Prawo


PIM: Po niezależnym rzeczoznawcy czas na szkodę całkowitą
czwartek, 12 września 2019 22:01

Skupiająca przedsiębiorców sektora napraw powypadkowych Polska Izba Motoryzacji (PIM) pozytywnie oceniła uchwałę Sądu Najwyższego, w której uznano prawo poszkodowanych oraz podmiotów skupujących wierzytelności o odszkodowanie za szkodę komunikacyjną do żądania pokrywania z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (ppm.) kosztów tzw. niezależnej ekspertyzy rzeczoznawcy.

Add a comment

Więcej…
 
Wrocław: Śmiertelny wypadek z udziałem e-hulajnogi
czwartek, 12 września 2019 21:58

12 września we Wrocławiu doszło do śmiertelnego w skutkach wypadku z udziałem hulajnogi elektrycznej – informuje „Gazeta Wyborcza”.

Add a comment

Więcej…
 
UOKiK: Wcześniejsza spłata kredytu wymaga zwrotu części kosztów
czwartek, 12 września 2019 08:39

11 września Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że gdy kredytobiorca  wcześniej spłaci pożyczkę, bank musi mu oddać wszystkie jej koszty proporcjonalnie obniżone. Zgodnie z wyrokiem kredytodawcy muszą rozliczyć się m.in. z ubezpieczenia.

Add a comment

Więcej…
 
Compensa TU: Polisa zdrowotna skraca czas oczekiwania na wizytę lekarską
czwartek, 12 września 2019 08:38

Na jedną publiczną placówkę przypada średnio 1,4 tys. osób, a czas oczekiwania na wizytę u lekarza pierwszego kontaktu wynosi najczęściej kilka dni – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Alternatywą dla systemu publicznej opieki zdrowotnej są prywatne ubezpieczenia zdrowotne.

Add a comment

Więcej…
 
Sąd Najwyższy odrzucił skargę kasacyjną UOKiK w sprawie klauzul abuzywnych
czwartek, 12 września 2019 08:37

10 września Sąd Najwyższy (SN) potwierdził aktualność wniosków, jakie dotychczas płynęły z jego orzecznictwa dotyczącego prawomocności materialnej wyroków uznających postanowienia wzorca umowy za niedozwolone. Oznacza to, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) może nakładać na przedsiębiorcę karę za stosowanie klauzul wpisanych do tzw. rejestru klauzul abuzywnych, ale jedynie w takich wypadkach, w których klauzula została wcześniej wpisana do rejestru na skutek postępowania w stosunku do tego samego przedsiębiorcy – informuje beinsured.pl.

Add a comment

Więcej…
 
Ubea.pl: Ubezpieczeniowa działalność legislacyjna Parlamentu VIII kadencji
środa, 11 września 2019 09:05

Ubea.pl podsumowała prace legislacyjne w trakcie VIII kadencji Parlamentu, które wpłynęły na rynek ubezpieczeniowy oraz jego uczestników.

Add a comment

Więcej…
 
Prawo: Będzie zmiana przepisów dotyczących Funduszu Pomocowego UFG
wtorek, 10 września 2019 08:37

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów znalazł się projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, którego celem jest wprowadzenie odrębnej, kompleksowej regulacji dotyczącej Funduszu Pomocowego (FP), obsługiwanego przez UFG.  Z FP będzie udzielana zwrotna pomoc finansowa zakładom ubezpieczeń (ZU) w szczegółowo określonych sytuacjach.

Według firmującego projekt Ministerstwa Finansów (MF), wprowadzenie wspomnianych na wstępie rozwiązań ma na celu umożliwienie przyznawania pomocy finansowej ZU w szerszej skali, niż miało to miejsce dotychczas. Według resortu finansów, taki mechanizm powinien pozytywnie oddziaływać na prawidłowość i stabilność funkcjonowania podmiotów rynku ubezpieczeniowego, a w efekcie całego sektora w Polsce. MF uważa ponadto, że potrzeba wprowadzenia proponowanych zmian wynika z faktu, iż określone w obowiązującym stanie prawnym zasady i warunki udzielania przez UFG zwrotnej pomocy finansowej czynią tę pomoc de facto nieefektywną, nieskuteczną i praktycznie trudną do zastosowania.

Add a comment

Więcej…
 
PUODO: Banki nie zawsze mogą kserować dowód osobisty
wtorek, 10 września 2019 08:36

Zdaniem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), art. 112b ustawy Prawo bankowe nie pozwala bankom wykonywać kserokopii i skanów dowodów osobistych klientów, żeby np. założyć konto bankowe czy zbadać zdolność kredytową klienta. Wystarczy wówczas spisanie danych z dokumentów tożsamości.

Add a comment

Więcej…
 
PBUK: Prawo funduszu gwarancyjnego do regresu w orzeczeniu TSUE
piątek, 06 września 2019 08:47

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w 2018 roku rozstrzygnął już o istnieniu obowiązku ubezpieczenia pojazdu niezależnie od faktu, czy jest on używany. Wkrótce ma wypowiedzieć się, czy obowiązek taki istnieje również w przypadku pojazdu niezdolnego do jazdy, a przejętego do kasacji przez powiat w wyniku orzeczenia sądu. Odrębną kwestią jest odpowiedzialność funduszy gwarancyjnych za skutki wypadków spowodowanych ruchem takich nieubezpieczonych pojazdów. W konsekwencji powstaje wątpliwość, czy taka instytucja ma prawo dochodzenia zwrotu wypłaconych świadczeń i poniesionych w związku z tym kosztów nie tylko od bezpośredniego sprawcy zdarzenia, ale także od posiadacza pojazdu.

Add a comment

Więcej…
 
Prawo: W określonej sytuacji można żądać zwrotu kosztów prywatnej ekspertyzy
wtorek, 03 września 2019 09:11

Poszkodowani oraz cesjonariusze mają prawo do żądania pokrycia z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (ppm.) kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczoznawcy, o ile okazały się one niezbędne do efektywnego dochodzenia odszkodowania – orzekł Sąd Najwyższy (SN).

Uchwała została podjęta w odpowiedzi na pytania prawne skierowane przez Rzecznika Finansowego (RzF). W listopadzie zwrócił się z on z wnioskiem do SN o rozstrzygnięcie następujących zagadnień prawnych:
„I. Czy w świetle art. 34 ust. 1 w zw. z art. 36 ustawy z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 473) o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 473) oraz art. 361 § 1 i § 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025), koszt prywatnej ekspertyzy rzeczoznawcy poniesiony przez poszkodowanego w celu ustalenia wysokości szkody bądź odpowiedzialności ubezpieczyciela w toku postępowania likwidacyjnego (przedsądowego) podlega kompensacie w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych?

Add a comment

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 243

PZU ma nową dyrektor marketingu

Jak podały Wirtualnemedia.pl, Anna Janiczek została nową dyrektor zarządzającą ds. marketingu i relacji z klientem PZU. A Serwis dowiedział się...


czytaj dalej

Digital Care: Piotr Kuszewski nowym członkiem zarządu

Z dniem 2 października do zarządu Digital Care dołączył Piotr Kuszewski. Rozszerzenie składu organu jest związane z ekspansją spółki na rynki...


czytaj dalej

Marsh: Rekordowy wzrost stawek w III kwartale

Trzeci kwartał 2019 r. zakończył się rekordowym, 8% wzrostem cen ubezpieczeń na świecie. To największy wzrost stawek odnotowany od 2012 roku. III...
czytaj dalej

Oliver Wyman: Firmy, które ignorują kobiety, tracą zarobki

Zdominowana przez mężczyzn branża usług finansowych przegapia ponad 700 mld dol. przychodów rocznie, ponieważ nie słucha kobiet albo nie...


czytaj dalej

Rankomat: Zmiany cen OC ppm. na przestrzeni dwóch lat

Eksperci rankomat.pl sprawdzili, jak w ciągu ostatnich dwóch lat zmieniły się warunki cenowe w OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (ppm.)...
czytaj dalej

InterRisk wspiera w nauce programowania i robotyki

4 listopada ruszyła druga edycja akcji zbierania ubrań w ramach działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Pracownicy, klienci,...
czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook