feed-image -

Reklama

Prawo


KNF: Projekt nowelizacji ustawy o nadzorze budzi wątpliwości
wtorek, 21 sierpnia 2007 11:42
{mosimage}
Stanisław Kluza
W poniedziałek 20 sierpnia 2007 r. przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Stanisław Kluza wydał oświadczenie, w którym wyraża swoje wątpliwości dotyczące projektu nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Pełną treść oświadczenia publikujemy poniżej.

„Pełna integracja nadzoru finansowego w KNF przyniesie korzyści polskiej gospodarce i systemowi finansowemu, a przede wszystkim klientom instytucji finansowych.

Promowany przez Ministerstwo Finansów (MF) i Narodowy Bank Polski (NBP) projekt nowelizacji uchwalonej w 2006 r. ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym budzi wątpliwości. Absolutną koniecznością jest dalsza praca projektodawców nad uwagami zgłoszonymi przez KNF oraz skonsultowanie projektu z Europejskim Bankiem Centralnym (EBC) i Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE). W sytuacji kiedy prawdopodobne jest skrócenie kadencji obecnego Parlamentu, do Sejmu RP powinny trafiać jedynie projekty najważniejsze i dobrze przygotowane.

Add a comment
Więcej…
 
Nowelizacja Kodeksu Cywilnego: różne interpretacje ubezpieczycieli
czwartek, 16 sierpnia 2007 17:25
{mosimage}Nowe warunki ubezpieczenia dostosowane do wymogów nowego prawa ubezpieczeniowego, które obowiązuje od 10 sierpnia znajdują się na stronach internetowych większości ubezpieczycieli. Jednak natychmiast pojawił się problem: towarzystwa różnie interpretują te same przepisy.

Można to zaobserwować na przykładzie ubezpieczeń AC oferowanych przez największych ubezpieczycieli na rynku polis majątkowych: PZU, Allianz i Ergo Hestia ( Warta nie ogłosiła jeszcze nowych OWU na stronie internetowej).

Najwięcej problemów sprawiają zasady zwrotu składki. Według nowej wersji art. 813 składka jest obliczana za czas odpowiedzialności ubezpieczyciela, a w przypadku wygaśnięcia umowy przed upływem okresu, na jaki została ona zawarta, ubezpieczającemu przysługuje zwrot za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Add a comment
Więcej…
 
Nowelizacja Kodeksu Cywilnego: banki wietrzą interes
poniedziałek, 13 sierpnia 2007 11:05
{mosimage}10 sierpnia weszła w życie nowelizacja przepisów Kodeksu Cywilnego w zakresie umowy ubezpieczenia. Nowe przepisy utrudniają rozwiązanie umowy ubezpieczenia w przypadku braku płatności kolejnej części składki, przez co zniechęcają one towarzystwa do jej rozbijania na raty. Szansę na pokaźne źródło zysków dostrzegły tu banki.

Podpisywane po 10 sierpnia umowy muszą przewidywać konieczność monitowania klientów o zapłatę kolejnych rat składek. Zniknie dotychczasowa możliwość zawieszania od razu przez towarzystwa ochrony ubezpieczeniowej czy nawet rozwiązywania umowy przy opóźnieniu w opłacie raty. Mogą pojawić się kłopoty z monitowaniem o zapłatę i windykacją zaległości. To wszystko sprawia, że ubezpieczyciele mniej chętnie będą rozbijali składki na raty.

Add a comment
Więcej…
 
Zmiana prawa: od dziś lepsza ochrona ubezpieczonych
piątek, 10 sierpnia 2007 11:13
{mosimage}Dziś wchodzą w życie zmiany Kodeksu cywilnego dotyczące umów ubezpieczeń, które w swojej idei mają lepiej chronić klientów. Jak przypomina na stronach internetowych Rzecznik Ubezpieczonych, zmiany będą stosowane do umów zawartych od dnia wejścia w życie zmian.
Jedną z ważniejszych dla klientów zmian jest możliwość otrzymania zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, jeśli umowa wygaśnie przed terminem - bez dodatkowych opłat.

Aleksander Daszewski z Biura Rzecznika Ubezpieczonych powiedział PAP, że dotychczas firmy ubezpieczeniowe zastrzegały w ogólnych warunkach, że gdy umowa ubezpieczenia zostaje rozwiązania przed upływem okresu określonego w polisie, ubezpieczyciel zwracał składkę. - Pod warunkiem jednak, iż w okresie ochrony ubezpieczeniowej nie zaistniało zdarzenie, w związku z którym ubezpieczyciel wypłacił lub zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania - podkreślił Daszewski.

Add a comment
Więcej…
 
OC Religi: NFZ wystawi towarzystwom faktury za leczenie ofiar wypadków komunikacyjnych?
wtorek, 07 sierpnia 2007 10:34
{mosimage}Józef Zych, poseł PSL, deklaruje, że jest bardzo krytyczny wobec ustawy wprowadzającej tzw. podatek Religi, dlatego jego ugrupowanie oraz PO i SLD skarży tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Ale przy okazji posłowie PSL wpadli na pomysł, w jaki sposób obciążyć kosztami leczenia ofiar wypadków kierowców. Zgłosili oni projekt zakładający dodanie do art. 822 k.c. paragrafu 6, który dawałby prawo Narodowemu Funduszowi Zdrowia do żądania zwrotu kosztów poniesionych na leczenie ofiar wypadków komunikacyjnych od ubezpieczających sprawców towarzystw.

Michał Rabikowski z biura prasowego NFZ mówi, że fundusz nie będzie miał problemu z podsumowaniem kosztów leczenia poszczególnych poszkodowanych w wypadku osób. Na razie jednak nie ma takiej możliwości, bo w sprawozdawczości nie ma takiej pozycji, jak ofiara wypadku, leczone np. złamania, ale bez wskazania, co było ich powodem. Jeśli projekt wejdzie w życie, wówczas NFZ będzie przysyłał towarzystwom faktury za leczenie, a one będą musiały je płacić.

Add a comment
Więcej…
 
Kodeks cywilny: nowe przepisy dotyczące umowy ubezpieczenia - płatność rat składki
poniedziałek, 06 sierpnia 2007 14:29
{mosimage}Wielkimi krokami zbliża się dzień 10 sierpnia, kiedy wejdą w życie nowe przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy ubezpieczenia (ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw; Dz.U. nr 82, poz. 557). Klienci zawdzięczają zmianom korzystniejsze warunki związane płatnościami kolejnych rat składek za ubezpieczenie. W myśl aktualnie obowiązujących przepisów nawet najmniejsze spóźnienie może skutkować zawieszeniem udzielania ochrony ubezpieczeniowej, a nawet rozwiązaniem umowy, przy czym problem dotyczy głównie ubezpieczeń majątkowych.

Teraz termin uregulowania zaległości ma być określony w ogólnych warunkach ubezpieczenia na życie. Nowe przepisy wprowadzają teraz podobne rozwiązanie w ubezpieczeniach majątkowych.

Add a comment
Więcej…
 
Grupa Concordia: ochrona przed nieuczciwym pracodawcą
poniedziałek, 06 sierpnia 2007 12:36
Twój szef udzielił Ci niesłusznej nagany? Nie wypłacił wynagrodzenia za godziny nadliczbowe? Odmówił wystawienia świadectwa pracy? A może samochód firmowy uległ uszkodzeniu i pracodawca żąda od Ciebie pokrycia kosztów jego naprawy? Spróbuj dochodzić własnych praw za pośrednictwem swojego Euroadwokata.

Add a comment
Więcej…
 
Grupa Concordia: osobista ochrona prawna
poniedziałek, 06 sierpnia 2007 12:35
Życie obfituje w sytuacje, w których chcąc nie chcąc, wchodzimy w spór prawny. Nierzadko wtedy pomoc adwokata staje się pożądana. Powszechnej dostępności obywateli do usług prawnych sprzyjają popularne w Europie Zachodniej ubezpieczenia ochrony prawnej. Także w Polsce niektóre towarzystwa posiadają już w swojej ofercie takie polisy.

Add a comment
Więcej…
 
Zmiana prawa: dziwne pomysły ubezpieczycieli
środa, 01 sierpnia 2007 11:10
Towarzystwa będą chciały otrzymywać z góry zgodę ubezpieczonych na każdą zmianę warunków ubezpieczenia grupowego. Zdaniem rzecznika ubezpieczonych i Komisji Nadzoru Finansowego taki pomysł jest obejściem nowego prawa.

Add a comment
Więcej…
 
OC Religi: werdykt TK najwcześniej na początku 2008 ?
wtorek, 31 lipca 2007 12:13
{mosimage}Według dziennika „Rzeczpospolita" dopiero ( i to najwcześniej ) na początku 2008 roku Trybunał Konstytucyjny wypowie się o ustawie nakładającej na kierowców tzw. podatek Religi, natomiast ubezpieczyciele mogą podnosić ceny obowiązkowych polis już od 1 października. Pojawia się pytanie, czy będzie dochodziło do zwracania pieniędzy, gdy Trybunał uzna ustawę za niezgodną z konstytucją. Na dziś jest ono bez odpowiedzi.

Wciąż jeszcze firmy ubezpieczeniowe nie podjęły decyzji o wysokości podwyżek cen OC na jesieni, gdy 12 procent składki zebranej za te polisy będą musiały odprowadzać do Narodowego Funduszu Zdrowia na leczenie ofiar wypadków drogowych. Andrzej Maciążek, dyrektor biura zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń tłumaczy, że różne szacunki pokazują, że ceny komunikacyjnego OC mogą wzrosnąć od 15 do 16 procent. Podkreśla, że każda firma musi podjąć indywidualnie decyzję o podwyżce OC, w zależności od tego, jakie ma wyniki ze sprzedaży tych polis. Marek Gołębiewski, rzecznik Compensy, mówi, że jest wyczekiwanie na to, co zrobi konkurencja, a zwłaszcza największy ubezpieczyciel. Jaromir Netzel, prezes PZU mówi, że jego firma jest przygotowana na każdy wariant.

Add a comment
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 231 232 233 234 następna > ostatnia >>

Strona 231 z 234

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

Global Market Index: Ceny ubezpieczeń wciąż rosną

Marsh opublikował wyniki cyklicznego raportu Global Market Index, zawierającego informacje na temat kluczowych trendów rynkowych obserwowanych w...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Rozmowy bez Asekuracji: Brokerzy i PPK

21 maja ukazał się sześćdziesiąty czwarty odcinek podcastu „Rozmowy bez Asekuracji”. Gośćmi programu byli Robert Zapotoczny, prezes, oraz Dariusz...


czytaj dalej

Lubelskie: Atak żywiołu. PZU już likwiduje szkody

21 maja przed południem przez gminę Wojciechów (województwo lubelskie) przeszła trąba powietrzna, która wyrządziła poważne szkody. PZU, który był...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook