Reklama

Agent Autoryzowany
wtorek, 03 grudnia 2002 15:13
Rozmowa z Krystyną Węclewicz-Grajek, dyrektorem Biura Sieci, TUiR WARTA SA, wiceprezesem Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie WARTA VITA SA.
 
Bożena M. Dołęgowska-Wysocka: Do redakcji „Gazety Ubezpieczeniowej” nadeszły sygnały, że reprezentowane przez Panią Towarzystwo wprowadza instytucję tzw. Agenta Autoryzowanego. Nie będę ukrywać, że w rozmowach przeprowadzonych przeze mnie pobrzmiewały obawy, że oto Warta tworzy dwie kategorie agentów – tych „zwykłych” (w domyśle gorszych) i Autoryzowanych. Czy mogłaby Pani wyjaśnić genezę zjawiska, zasięg, cele etc. Myślę, że szczegóły będą interesujące także i dla innych pośredników ubezpieczeniowych.

Krystyna Węclewicz-Grajek: – Otóż dosyć często spotykaliśmy się z zarzutami naszych agentów wyłącznych, że choć są stali i wierni firmie od lat, są traktowani identycznie jak ci, którzy raz sprzedają produkty Warty, a kiedy indziej produkty towarzystw konkurencyjnych. 
Stąd właśnie powstał pomysł docenienia pewnej grupy naszych agentów; tych mianowicie, którzy pracują z nami najdłużej i są z racji swoich wyników finansowych ludźmi dla nas najcenniejszymi.

W całym naszym środowisku od dawna toczą się dyskusje, czy agent powinien reprezentować jedno towarzystwo ubezpieczeniowe czy też związać się z kilkoma, po by móc przedstawić swojemu klientowi szerszą ofertę. Nasze Towarzystwo nie jest zwolennikiem jakichkolwiek radykalnych rozwiązań – nie wybieramy żadnej z tych opcji jako jedynej. Obserwując jednak uważnie rynek pośredników zauważyliśmy, że agent związany z jedną firmą bardziej się z nią utożsamia, bardziej troszczy się o utrzymanie klienta i przekazanie mu dobrego wizerunku Towarzystwa. Kolejna sprawa – agenci wyłączni mają niewątpliwie większą liczbę wznowień. Nie są koniunkturalni i nie zachłystują się akcjami promocyjnymi innych towarzystw...

To jedna strona medalu. A druga?

– Multiagenci to także cenny partner dla WARTY, zwłaszcza w trakcie trwania naszych akcji promocyjnych. Jednak – chcę to mocno podkreślić – to nie cena produktu winna generalnie decydować o zainteresowaniu agenta sprzedażą danego produktu, lecz zaufanie do towarzystwa i jego marka. Żeby było jasne: pośrednik ubezpieczeniowy jest firmą i do niego należy decyzja, jak należy ją prowadzić, aby była rentowna. Może wybrać współpracę z wieloma lub jednym Towarzystwem. Ale to sprawą towarzystwa ubezpieczeniowego jest stworzenie takiego systemu zachęt, aby mocno związać ze sobą ludzi, na których mu najbardziej zależy.

Jesteśmy chyba już blisko narodzin instytucji Agenta Autoryzowanego...

– Owszem. Otóż dosyć często spotykaliśmy się z zarzutami naszych agentów wyłącznych, że choć są stali i wierni firmie od lat, to są traktowani identycznie jak ci, którzy raz sprzedają produkty Warty, a kiedy indziej produkty towarzystw konkurencyjnych. Stąd właśnie powstał pomysł docenienia pewnej grupy naszych agentów; tych mianowicie, którzy pracują z nami najdłużej i są z racji swoich wyników finansowych ludźmi dla nas najcenniejszymi.

Jak dawno narodziła się ta idea?

– Wprowadzamy ją sukcesywnie od początku tego roku. Agentem Autoryzowanym może zostać ten agent, który współpracuje z nami minimum 2 lata, ale – dodam – większość tych, którzy już uzyskali ten status, jest z nami związana od pięciu i więcej lat. Nie chodzi tylko o sam staż w Warcie. Zwracamy także uwagę na poprawność zawieranych dokumentów ubezpieczeniowych oraz na brak skarg od klientów; czyli nie tylko ilość, ale i jakość pracy.

A czy multiagent może zostać Agentem Autoryzowanym Warty?

– W wyjątkowych przypadkach dopuszczamy możliwość nadania autoryzacji agentowi, z którym dobrze układa się nam współpraca od wielu lat i który osiąga minimalny przychód z pracy na rzecz innych Towarzystw.

Kto wybiera takich agentów? Czy można zgłosić się samemu i gdzie?

– O nie, to należy do kompetencji Oddziałów naszego Towarzystwa. Potem w Centrali następuje weryfikacja wniosków. Generalnie chodzi nam o uhonorowanie najlepszych z najlepszych, nadania im swoistego znaku jakości.

Jaka Pani zdaniem była geneza listu skierowanego do naszej redakcji?

– Wynika ona z faktu, że od jakiegoś czasu pracujemy w ramach całej grupy kapitałowej. Przypomnę, że Warta jest właścicielem towarzystwa życiowego WARTA VITA, w GRUPIE jest też Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, mamy także udziały w funduszu emerytalnym DOM i poprzez jednego z naszych głównych akcjonariuszy jesteśmy powiązani z Kredyt Bankiem. Z naszych wewnętrznych analiz wynika, że liczba wspólnych klientów Warty i Kredyt Banku nie jest duża. Naturalną jest więc rzeczą, że chcemy tę liczbę zwiększyć. Pragniemy zaoferować klientom Kredyt Banku za pośrednictwem naszych agentów kompleksową obsługę. Aby zachęcić ich do zakupu naszych produktów ubezpieczeniowych, wprowadziliśmy do końca roku promocyjne ceny.

Te bardzo atrakcyjne ceny mogą zaoferować zarówno pracownicy Kredyt Banku, jak i nasi Agenci Autoryzowani. Jest to, rzecz jasna, kolejna forma promowania przez nas naszych najlepszych pośredników.

Czy ta zasada spotkała się z jakimś szczególnym protestem? Czy sygnał, który dotarł do redakcji „Gazety Ubezpieczeniowej”, był faktem jednostkowym?

– Owszem, znam kilka przypadków, gdy wprowadzone przez nasze Towarzystwo nowe zasady stanęły w sprzeczności z dotychczasowymi związkami agentów z Klientem. Prosty przykład – oto klienta Kredyt Banku obsługuje agent nie autoryzowany, który nie ma prawa do udzielenia specjalnych zniżek. Po przeanalizowaniu konkretnego przypadku, agent otrzymał takie uprawnienia – w interesie obu stron. Agent nie traci Klienta, a Klient zyskuje dodatkową zniżkę. Jak widać, staramy się być maksymalnie elastyczni. Pewne jest jednak, że nie zejdziemy z drogi promowania najlepszych agentów, którzy nie zawiedli nas – ani w dobrych, ani tym bardziej w gorszych czasach.

Dziękuję za rozmowę

Bożena M. Dołęgowska-Wysocka

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Generali: Kwartał wzrostów

Pierwsze trzy miesiące obecnego roku były udane dla Generali. Grupa zanotowała wysokie wzrosty zysków i przypisu składki.

Przypis składki brutto...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Lokalne porządki

Ostatnie lata w branży ubezpieczeniowej stały pod znakiem globalnych zmian w przepisach dotyczących branży ubezpieczeniowej. Zmniejszona aktywność...


czytaj dalej

SN: Odmowa podjęcia uchwał w dwóch sprawach

16 maja Sąd Najwyższy (SN) odmówił podjęcia uchwały w dwóch sprawach dotyczących materii ubezpieczeniowej, skierowanych do niego przez sądy...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook