Reklama

Rzecznik Finansowy: Mariusz Golecki następcą Aleksandry Wiktorow
wtorek, 15 października 2019 08:45

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki z dniem 12 października 2019 r. powołał Mariusza Goleckiego na stanowisko Rzecznika Finansowego. Akt powołania wręczył minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Nowy Rzecznik za największe wyzwanie uważa wspomaganie klientów w sporach z bankami oraz monitorowanie nowoczesnych usług finansowych np. rynku kryptowalut. Duże nadzieje wiąże też z uruchomieniem Funduszu Edukacji Finansowej.

– Liczymy na profesjonalizm i doświadczenie pana profesora w sprawowaniu tej bardzo ważnej i odpowiedzialnej funkcji – powiedział minister Jerzy Kwieciński. – Mam nadzieję, że sprostam wyzwaniu, które polega na skutecznej ochronie inwestorów oraz wszystkich interesariuszy, biorąc pod uwagę dynamikę rynku finansowego – oświadczył Mariusz Golecki. Obejmuję urząd Rzecznika Finansowego w przełomowym momencie, jeśli chodzi o kwestię tzw. kredytów walutowych. Moim priorytetem na najbliższe tygodnie będzie dokonanie analizy orzeczenia TSUE oraz orzeczeń polskich sądów w tych sprawach. Na tej podstawie przedstawimy praktyczne możliwości, jakie mają obecnie posiadacze tego typu umów. Pozwoli to podjąć świadomą decyzję albo o wejściu w spór sądowy, albo o ugodowym jego rozwiązaniu. Wierzę, że ta druga opcja daje dużą większą elastyczność i jest dobrą – dla obu stron: banków i klientów – alternatywą dla drogi sądowej. Oczywiście tych, którzy zdecydują się na postępowanie sądowe, będziemy konsekwentnie wspierać tzw. istotnymi poglądami – podkreślił nowy Rzecznik.

Jego zdaniem problemy związane z kredytami frankowymi pokazują, że klienci banków potrzebują podmiotu, który będzie dbał o równowagę między bankami a ich klientami. W ocenie RzF dziś jest ona zachwiana na korzyść banków.

Mariusz Golecki zamierza się też uważanie przyglądać nowoczesnym usługom finansowym, np. rynkowi kryptowalut. Przy czym jest zwolennikiem takiej regulacji tego segmentu, która zapewni bezpieczeństwo konsumentom i inwestorom, ale jednocześnie nie zablokuje rozwoju innowacyjnych instrumentów finansowych.

Chciałbym, żeby mój zespół możliwe wcześnie identyfikował zagrożenia, jeśli chodzi o konstrukcję produktów, praktyki podmiotów rynku finansowego w zakresie ich oferowania, a także dostrzegał luki w regulacjach. Powinniśmy jak najszybciej podejmować działania, zanim jakieś negatywne rozwiązania czy praktyki rozprzestrzenią się ze szkodą dla klientów i inwestorów – zaznaczył Mariusz Golecki.

Zapowiedział też uważne przyglądanie się praktykom firm pożyczkowych. W jego ocenie ich klienci wymagają szczególnego wsparcia, bo są to często osoby przestraszone, zagubione i niewierzące w sukces w sporze z instytucjami finansowymi.

W segmencie ubezpieczeń będziemy trzymali rękę na pulsie, żeby nie powtórzyły się problemy podobne do tych, jakie klienci mieli z polisami z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Ważne jest też dalsze zapewnianie wsparcia poszkodowanym likwidującym szkody z polis OC, w szczególności komunikacyjnego – zadeklarował Mariusz Golecki.

Jego zdaniem sytuacja na rynku ubezpieczeniowym pokazuje, że w długim terminie działalność takiej instytucji jak Rzecznik Finansowy prowadzi do poprawy sytuacji klientów. Dostrzega też konieczność edukacji społeczeństwa w zakresie kształtowania umiejętności pozwalających podejmować właściwe decyzje finansowe.

Duże nadzieje wiążę z uruchomieniem Funduszu Edukacji Finansowej. Moim priorytetem jest zorganizowanie obsługi Rady FEF i sprawna realizacja zadań Funduszu wyznaczonych przez Radę – podkreślił Mariusz Golecki.

Biogram

Mariusz Golecki jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem nadzwyczajnym oraz kierownikiem pracowni Badań Kognitywnych nad Prawem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a także adwokatem Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1998) oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Cambridge (Trinity College 2002). W latach 1998–2000 doradca w Ministerstwie Kultury i Sztuki/Dziedzictwa Narodowego, w latach 2000–2001 konsultant Kancelarii Prawniczej Kamiński & Kulesza w Warszawie, ekspert Departamentu Programowego KPRM oraz Ministerstwa Finansów. Ponadto w latach 2002–2003 stypendysta Komisji Europejskiej w Instytucie Ekonomii Prawa na Uniwersytecie w Hamburgu. W latach 2004–2008 adiunkt w katedrze Ekonomii Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, zaś w latach 2008–2009 profesor wizytujący w Centrum Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Cambridge. Od 2011 r. wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (program European Master in Law and Economics). W latach 2013–2014 profesor wizytujący na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Debreczynie na Węgrzech. Autor blisko 80 publikacji o zasięgu międzynarodowym z zakresu ekonomicznej analizy prawa oraz regulacji rynku kapitałowego. Od 2001 r. realizował badania we współpracy z czołowymi ośrodkami naukowymi w Niemczech, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Czechach, we Włoszech oraz na Węgrzech.

Przewodniczący Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania przy Ministrze Finansów, Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. W latach 2016–2017 dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów oraz dyrektor Departamentu Prawa Międzynarodowego i Europejskiego w Prokuratorii Generalnej RP.

Do 11 października zasiadał w radzie nadzorczej Lotos S.A. (złożył rezygnację ze skutkiem natychmiastowym).
fot. Ministerstwo Finansów
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

PZU ma nową dyrektor marketingu

Jak podały Wirtualnemedia.pl, Anna Janiczek została nową dyrektor zarządzającą ds. marketingu i relacji z klientem PZU. A Serwis dowiedział się...


czytaj dalej

Digital Care: Piotr Kuszewski nowym członkiem zarządu

Z dniem 2 października do zarządu Digital Care dołączył Piotr Kuszewski. Rozszerzenie składu organu jest związane z ekspansją spółki na rynki...


czytaj dalej

Europa: Mniejsza aktywność transakcyjna

W III kw. 2019 r. europejska branża ubezpieczeniowa odnotowała spadek aktywności w zakresie transakcji o 4,6%, w porównaniu ze średnią z czterech...


czytaj dalej

Generali: Wzrost dzięki poprawie we wszystkich segmentach

Generali zanotowało 9,1% wzrost zysku operacyjnego za 3 kwartały 2019 roku. Wskaźnik ten uplasował się na poziomie 3,9 mld euro. Grupa osiągnęła...


czytaj dalej

MRiRW: Ruszyły prace nad ubezpieczeniem dochodów rolniczych

20 listopada w Jachrance pod Warszawą odbyło się spotkanie zarządów wojewódzkich Izb Rolniczych, delegatów do Krajowej Rady Izb Rolniczych i...


czytaj dalej

PZU: Akcja na rzecz bezpieczeństwa – odblaski dla pieszych

PZU będzie rozdawać pieszym w całej Polsce światełka odblaskowe z migającą lampką, by chronić ich przed wypadkami na drodze. – Piesi padają ofiarą...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook