Reklama

Aegon: Polacy nie oszczędzają na emeryturę
środa, 11 września 2019 09:12

Tylko co czwarty uczestnik z Ankiety Przygotowania Emerytalnego Aegon deklaruje, że systematycznie oszczędza z myślą o emeryturze. Jednocześnie zaledwie 9% ankietowanych myśli, że będzie w stanie zapewnić sobie godziwą emeryturę.

Już po raz ósmy Aegon opublikował doroczny raport podsumowujący wyniki ankiety badającej przygotowanie do emerytury u osób z 15 krajów całego świata. Do tej pory zebrano odpowiedzi od niemal 120 tys. osób. W najnowszej edycji Polska uzyskała niski wskaźnik przygotowania emerytalnego ARRI (Aegon Retirement Readiness Index) – 5,4, co plasuje ją na 12. miejscu (spadek o 2 lokaty w porównaniu z ub.r.) spośród wszystkich 15 krajów ujętych w badaniu. Średnia globalna wartość wskaźnika wzrosła w do poziomu 6,0.

Indeks ARRI ocenia poziom przygotowania emerytalnego w skali od 0 do 10. Za wysoki uznaje się wynik między 8 a 10, za średni – między 6 a 7,9, a za niski – poniżej 6.

Mediana oczekiwanej długości życia w Polsce wynosi 80 lat, z czego 75 lat nasi rodacy spodziewają się przeżyć w dobrym zdrowiu. Szacunki te przekraczają nieco obecną oczekiwaną długość życia wynoszącą 78 lat, choć na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci wynik ten znacząco wzrósł. Jeśli chodzi o życie na emeryturze, największą obawą (63%) jest utrata zdrowia fizycznego. Na kolejnych miejscach plasują się wyczerpanie funduszy (47%) oraz niemożność pozostania aktywnym (40%).

Niski odsetek oszczędzających na emeryturę

Z opracowania wynika, że ankietowani z Polski wykazują znacznie mniejszą pewność w kwestii zdolności samodzielnego zapewnienia sobie wygodnej emerytury niż mieszkańcy innych przebadanych krajów (9% wobec 29% globalnie), przy czym niski wynik obejmuje wszystkie grupy wiekowe. Tylko 25% deklaruje, że regularnie oszczędza z myślą o przyszłej emeryturze (średnio 39% w innych krajach).

Badani z naszego kraju dość swobodnie podchodzą do finansowego przygotowania się do emerytury. Jedynie 8% pracujących to „stratedzy emerytalni”, czyli osoby mające przygotowany i spisany plan emerytalny. Kolejne 34% ma taki plan, ale niespisany. 54% w ogóle nie ma planu emerytalnego. 39% twierdzi, że co najmniej raz w miesiącu dopadają ich obawy związane z długoterminowym planowaniem finansów, przy czym częściej strach ten dopada kobiety (45%), pokolenie X (44%) oraz tzw. milenialsów (43%).


Stres w związku z długoterminowym planowaniem finansów co najmniej raz w miesiącu
(źródło: Aegon)

Brak wiedzy na temat finansów

Jak pokazują wyniki badania, w przygotowaniach do emerytury nieuwzględniane są również nieprzewidziane zdarzenia. 58% badanych z Polski nie ma planu awaryjnego na wypadek, gdyby nie było w stanie dalej pracować przed osiągnięciem wieku emerytalnego.
Jedynie jedna czwarta respondentów z naszego kraju ma wiedzę na temat finansów, co znaczy, że udzieliła poprawnej odpowiedzi na „wielką trójkę” pytań opracowanych przez dr Annamarię Lusardi i dr Olivię S. Mitchell. Wiedza finansowa jest w Polsce najniższa wśród kobiet (21%), milenialsów (20%) i osób z wykształceniem średnim lub niższym (19%).

Pracodawcy nie pomagają

Niewielu pracowników w Polsce deklaruje, że ich pracodawcy świadczą pomoc pracownikom w przejściu na emeryturę. 16% pracujących twierdzi, że zaoferowano im rozwiązania umożliwiające pracę po przekroczeniu obowiązującego wieku emerytalnego (w porównaniu z 22% w skali globalnej). Jedynie 11% wskazuje na możliwość przekwalifikowania się i dostęp do szkoleń, pozwalających aktualizować posiadane umiejętności.

Pomimo zapowiedzianych zmian w systemie emerytalnym, 35% jest zdania, że rząd powinien zwiększyć wydatki na system ubezpieczeń społecznych. 17% twierdzi, że rząd powinien zmniejszyć ogólny fundusz ubezpieczeń społecznych (podobnie jak w skali globalnej – 16%).

Zalecenia

Zgodnie z rekomendacjami ekspertów Aegon, pracownicy, aby przygotować się finansowo do emerytury, powinni zacząć oszczędzać jak najwcześniej i robić to regularnie. Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w nadchodzących latach ma szanse zachęcać do takiego działania. Doświadczenia z innych rynków, np. z Holandii czy Wielkiej Brytanii, pokazują, że programy emerytalne w miejscu pracy, w których na oszczędności przeznaczana jest cześć wynagrodzenia, zwiększają odsetek osób regularnie oszczędzających.

Aegon przedstawił też pięć zasad przygotowania do emerytury. Oprócz aspektów finansowych zawierają one również rekomendacje dotyczące dbania o zdrowie i kondycję fizyczną oraz ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.
https://www.aegon.pl/...

AM, news@gu.com.pl
(źródło: Aegon)

 

VIG: Franz Fuchs zostanie zastępcą dyrektora generalnego

1 października Franz Fuchs, dyrektor generalny Vienna Insurance Group Polska, obejmie stanowisko zastępcy dyrektora generalnego całej grupy. W ten...


czytaj dalej

Concordia Polska TUW: Rajmund Rusiecki nowym członkiem zarządu

Nowym członkiem zarządu Concordia Polska TUW został Rajmund Rusiecki. Po tej nominacji menadżer zasiada w zarządach obu towarzystw Concordii...


czytaj dalej

Wielka Brytania: Różnice cen w porównywarkach zagadką dla klientów

Rynek porównywarek nie przestaje wywierać ogromnego wpływu na brytyjski sektor ubezpieczeń indywidualnych. W 2018 roku tym kanałem sprzedaży...


czytaj dalej

Chiny: Inwestycje ubezpieczycieli ograniczone

Chiński nadzór ubezpieczeniowy i bankowy ograniczył wielkość inwestycji firm ubezpieczeniowych w ich udziałowców, co ma ograniczyć ryzyko związane...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Punkta zamiast mfind

Rewolucja w mfind. Firma przekształci swój biznes ubezpieczeniowy z porównywarki w internetową multiagencję z ofertą dostępną w trzech kanałach:...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Detronizacja polis z UFK

Uważna lektura opublikowanego niedawno raportu Analiz Online na temat sektora ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w pierwszej połowie obecnego...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook