Reklama

UFG: Wpływy z kar motorem wzrostu przychodów
czwartek, 05 września 2019 08:57

Rynkowy spadek przypisu z tytułu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (ppm.)* sprawił, że w pierwszym półroczu obecnego roku spadły przychody Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) ze składek towarzystw. Instytucja nie odczuła jednak tej obniżki, gdyż mocno w górę poszły jej wpływy z tytułu niedopełnienia obowiązku ubezpieczeniowego – zwłaszcza z polis komunikacyjnych.

W opublikowanym przez UFG sprawozdaniu z działalności w I połowie 2019 r. podano, że jego przychody ze składek odprowadzanych przez towarzystwa z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych oraz rolnych wyniosły 99,82 mln zł – o 1,73% mniej niż na koniec czerwca 2018 r. (101,02 mln zł). Krajowi ubezpieczyciele wpłacili do kasy UFG 97,24 mln zł – o 1,44% mniej niż przed rokiem (98,11 mln zł), natomiast wpływy od zagranicznych (oddziały, swoboda świadczenia usług) wyniosły 2,58 mln zł, o 11,6% mniej niż rok wcześniej (2,91 mln zł).

Rośnie skuteczność OI UFG

Znaczący wzrost zanotowały z kolei półroczne przychody Funduszu z opłat za niespełnienie obowiązku w zakresie ubezpieczenia OC. W I poł. 2019 r. z powyższego tytułu do kasy UFG wpłynęło łącznie 149,09 mln zł – o 80,43% więcej niż w na koniec czerwca 2018 r. (82,63 mln zł). Wzrost w tej pozycji był efektem większych o 80,51% wpływów z kar za brak komunikacyjnej polisy OC (148,98 mln zł, wobec 82,53 mln zł rok wcześniej).

W I półroczu UFG zarejestrował 75 062 nowe sprawy (+54,27% r/r), z których 52 940 (70,53% ogólnej liczby) było efektem jego własnych ustaleń. 73 643 sprawy (+54,92% r/r) dotyczyły OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. 52 906 z nich (71,84% wszystkich spraw komunikacyjnych) stanowiły przypadki zidentyfikowane na podstawie ustaleń własnych instytucji (+74,79% r/r). 39 633 sprawy (53,82% wszystkich spraw w OC ppm.) to efekt ustaleń Ośrodka Informacji UFG. W porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku, liczba wykryć autorstwa OI Funduszu zwiększyła się o 203,75%.

Coraz mniejsze wpływy z regresów

Spadły natomiast przychody Funduszu z regresów. W I poł. 2019 r. do kasy UFG trafiło z tego tytułu 26,02 mln zł – o 1,45% mniej niż rok wcześniej (26,4 mln zł).

Na dzień 30 czerwca 2019 r. w trybie dobrowolnym i egzekucyjnym prowadzono łącznie 16 620 postępowań regresowych (tzw. sprawy w toku) na kwotę 273,15 mln zł (16 501 postępowań i 249,04 mln zł rok wcześniej). Oznacza to wzrost liczby spraw w toku o 1,04% r/r, przy jednoczesnym wzroście wartości dochodzonych regresów o 9,68% r/r.
Ogółem półroczne przychody UFG (statutowe i pozastatutowe) wyniosły 286,08 mln zł – o 31,54% więcej niż rok wcześniej (217,49 mln zł). Kwota ta stanowiła 63,55% założonego na ten rok planu przychodów (450,18 mln zł).


(źródło: UFG)

Koszty odszkodowań spadają

W I poł. 2019 r. obniżyła się również łączna wartość odszkodowań i świadczeń kompensacyjnych, wypłaconych przez UFG z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych. Na koniec czerwca uplasowała się ona na poziomie 45,71 mln zł. To o 5,14% mniej niż w I poł. 2018 r., kiedy to UFG wypłacił w sumie 48,18 mln zł.

Główną przyczyną obniżki był spadek wartości wypłat odszkodowań i świadczeń o 6,53% r/r (38,15 mln zł, wobec 40,81 mln zł). O 13,83% obniżyły się też koszty likwidacji szkód (z 3,38 mln zł do 2,91 mln zł). Spadek odnotowano również w przypadku zwrotów wypłaconych odszkodowań (1,56 mln zł wobec 1,64 mln zł, -4,68% r/r). Wzrosła z kolei wartość wypłacanych rent (z 5,63 mln zł do 6,21 mln zł, +10,33% r/r)
Natomiast łączna roczna wartość odszkodowań i świadczeń kompensacyjnych wypłaconych z tytułu upadłości wyniosła 3,93 mln zł (4,73 mln zł przed rokiem, -16,74% r/r).

Ogółem półroczne koszty UFG (statutowe i pozastatutowe) wyniosły 192,44 mln zł – o 4,46% więcej niż rok wcześniej (184,22 mln zł). Kwota ta stanowiła 47,74% założonego na 2019 rok planu kosztów (403,1 mln zł).


(źródło: UFG)

29 członków UFG

Według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku członkami UFG pozostawało 29 zakładów ubezpieczeń, prowadzących działalność ubezpieczeniową, w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, w tym: 20 krajowych zakładów ubezpieczeń (a w ich ramach 7 TUW-ów) oraz 9 zagranicznych zakładów ubezpieczeń (a w ich ramach 3 oddziały zagranicznych zakładów oraz 6 zakładów wykonujących działalność w trybie swobody świadczenia usług).

Sprawozdanie można znaleźć pod adresem:
https://www.ufg.pl/...

***

http://www.gu.com.pl/...
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

VIG: Franz Fuchs zostanie zastępcą dyrektora generalnego

1 października Franz Fuchs, dyrektor generalny Vienna Insurance Group Polska, obejmie stanowisko zastępcy dyrektora generalnego całej grupy. W ten...


czytaj dalej

Concordia Polska TUW: Rajmund Rusiecki nowym członkiem zarządu

Nowym członkiem zarządu Concordia Polska TUW został Rajmund Rusiecki. Po tej nominacji menadżer zasiada w zarządach obu towarzystw Concordii...


czytaj dalej

Wielka Brytania: Różnice cen w porównywarkach zagadką dla klientów

Rynek porównywarek nie przestaje wywierać ogromnego wpływu na brytyjski sektor ubezpieczeń indywidualnych. W 2018 roku tym kanałem sprzedaży...


czytaj dalej

Chiny: Inwestycje ubezpieczycieli ograniczone

Chiński nadzór ubezpieczeniowy i bankowy ograniczył wielkość inwestycji firm ubezpieczeniowych w ich udziałowców, co ma ograniczyć ryzyko związane...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Punkta zamiast mfind

Rewolucja w mfind. Firma przekształci swój biznes ubezpieczeniowy z porównywarki w internetową multiagencję z ofertą dostępną w trzech kanałach:...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Detronizacja polis z UFK

Uważna lektura opublikowanego niedawno raportu Analiz Online na temat sektora ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w pierwszej połowie obecnego...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook