Reklama

PBUK: OC niezbędne nawet dla nieużytkowanego pojazdu
środa, 28 sierpnia 2019 08:54

Pytanie prejudycjalne dotyczące obowiązku podlegania ubezpieczeniu OC posiadacza pojazdu mechanicznego (ppm) niezdolnego do jazdy, skierowane przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim*, nie jest pierwszą tego typu sprawą. Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) przypomina, że w ubiegłym roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, iż pojazd nie przestaje podlegać obowiązkowi ubezpieczenia z tego tylko względu, że jego właściciel nie zamierza już go prowadzić i unieruchamia go na terenie prywatnym.

Trybunał rozpatrywał wspomnianą na wstępie sprawę na wniosek Portugalskiego Sądu Najwyższego. Ten ostatni zapytał, czy zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe, gdy pojazd – w związku z decyzją jego właściciela, który nie ma już zamiaru go użytkować – pozostaje zaparkowany na terenie prywatnym.

– W obu sprawach mamy do czynienia z koniecznością ustalenia, jakie, w świetle dyrektywy komunikacyjnej, winny być spełnione kryteria podlegania obowiązkowi ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego w sytuacji, gdy taki pojazd znajduje się poza drogą publiczną, na prywatnym terenie, i posiadacz nie ma zamiaru jego dalszego użytkowania – wyjaśnia Mariusz Wichtowski, prezes zarządu PBUK.

W ubiegłorocznym orzeczeniu TSUE stwierdził, że pojęcie pojazdu jest określone w art. 1 pkt 1 pierwszej dyrektywy. Zgodnie z nim „pojazd” oznacza „każdy pojazd silnikowy przeznaczony do podróżowania lądem”. Definicja ta jest niezależna od użytku, jaki się z niego czyni. Przemawia ona za obiektywną koncepcją pojęcia pojazdu, bez względu na zamiar faktycznego użycia pojazdu po stronie jego właściciela lub innej osoby.

ETS uznał, że pojazd, który jest zarejestrowany, a zatem nie został wycofany z ruchu w sposób zgodny z prawem, i który jest zdolny do jazdy, odpowiada pojęciu „pojazdu” w rozumieniu dyrektywy. W związku z tym nie przestaje podlegać obowiązkowi ubezpieczenia z tego tylko względu, że jego właściciel nie zamierza już go prowadzić i unieruchamia go na terenie prywatnym – dodaje Mariusz Wichtowski.

PBUK przypomina, że zakres ochrony w ramach OC ppm ograniczony jest do użytkowania pojazdów jako środka transportu i w konsekwencji są one objęte pojęciem „ruchu pojazdów” w rozumieniu dyrektywy komunikacyjnej. Nie oznacza to w żadnym razie, że istnienie obowiązku zawarcia takiej umowy powinno zostać określone w zależności od rzeczywistego użytkowania danego pojazdu jako środka transportu w danym momencie. Mimo że posiadacz sprawnego pojazdu zrezygnował z jego dalszego użytkowania i zaparkował go na terenie własnej posesji, ETS jednoznacznie wskazał na obowiązek zawarcia stosownego ubezpieczenia.
Sprawa, z jaką zwrócił się polski sąd, jest nieco inna. W jej przypadku jednostka samorządowa nabyła prawo własności pojazdu niezdolnego do jazdy na podstawie orzeczenia sądu, przy czym sam pojazd został przeznaczony do zniszczenia, a do tego czasu umieszczony został na parkingu.

Dla rynku ubezpieczeniowego w Europie kluczowe będzie ustalenie, czy przejęcie pojazdu na podstawie orzeczenia sądowego przez jednostkę samorządową z zamiarem zniszczenia pojazdu w oparciu o decyzję administracyjną, a który nie został jeszcze formalnie wycofany z ruchu, może być okolicznością zwalniającą z obowiązku ubezpieczenia takiego pojazdu w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – podsumowuje Mariusz Wichtowski.

***

*http://www.gu.com.pl/...
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

Supra Brokers: Rafał Holanowski przestał pełnić funkcję prezesa

Firma brokerska Supra Brokers poinformowała, że wraz z wkroczeniem w nowy etap rozwoju, którego kierunek wyznacza ekspansja na nowe rynki i nowe...


czytaj dalej

Signal Iduna: Krzysztof Konstanciuk szefem Biura Sprzedaży Korporacyjnej

4 listopada Krzysztof Konstanciuk objął stanowisko Managera Sprzedaży Korporacyjnej Signal Iduna Polska. W ramach swoich obowiązków będzie...


czytaj dalej

UE: Koniec prania na zielono

Ministrowie finansów Unii Europejskiej są gotowi przyjąć nowe zasady wymagające od zarządzających aktywami, ubezpieczycieli i funduszy...
czytaj dalej

Lloyd’s: Jedno ciało kierownicze

Ubezpieczeniowy i reasekuracyjny rynek Lloyd’s ogłosił swoją decyzję połączenia Rady Lloyd’s i Zarządu Franczyzy. Połączenie wejdzie w życie 1...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: PZU przyjrzy się AXA i mBankowi

Grupa PZU rozważy możliwość przejęcia aktywów AXA, które ewentualnie zostałyby wystawione na sprzedaż, oraz mBanku. Zakład nie myśli o sprzedaży...


czytaj dalej

UFG: Powstanie nowy system przekazywania akt szkodowych

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) rozpoczyna budowę systemu ułatwiającego ubezpieczycielom przekazywanie akt szkodowych. Pierwszym etapem...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook