Reklama

To nie magia, to matematyka
poniedziałek, 19 sierpnia 2019 08:36

Rozmowa z Pawłem Jaroszkiem, członkiem zarządu ZUS nadzorującym Pion Finansów i Realizacji Dochodów

Aleksandra E. Wysocka: – Spotykamy się w gorącym okresie, ponieważ startują właśnie pracownicze plany kapitałowe. W branży finansowej o emeryturach i rynku pracy nie mówiło się tyle, co dziś, chyba od 20 lat, czyli od reformy systemu emerytalnego w 1999 r. Czy pracownicy powinni zainteresować się dodatkowymi formami oszczędzania na emeryturę?
Paweł Jaroszek:
– Wszyscy żyjemy coraz dłużej, co oznacza również, że kapitał zebrany podczas aktywności zawodowej musi starczyć na coraz dłuższy czas. Dodatkowe oszczędności przydadzą się z pewnością.

Jak wygląda sytuacja na rynku pracy?
– Obserwujemy rekordowo niskie bezrobocie, wynoszące 5,2%, i utrzymujący się wzrost wynagrodzeń. Z perspektywy pracownika to sytuacja korzystna. Również dla ZUS oznacza to rosnącą dynamikę wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i znaczące pokrycie wydatków wpływami ze składek. Ten wskaźnik osiągnął już 82%. Pytanie brzmi, co będzie w przyszłości…

Czy wśród osób pracujących i odprowadzających składki jest wielu obcokrajowców?
– Ta liczba dynamicznie się zwiększa. Oczywiście dominują Polacy, jednak w rejestrach jest kilkaset tysięcy obcokrajowców zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego. W ciągu ostatnich 5 lat ta liczba zwiększyła się prawie trzykrotnie, osiągając 628 tys. osób. Wśród osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego dominujący udział mają obywatele Ukrainy.

Ile osób pobiera aktualnie emerytury?
– Jeśli chodzi o powszechny system emerytalno-rentowy, to świadczenia pobiera ponad 7,7 mln osób, z czego ponad 5,7 mln to emerytury. Patrząc na strukturę demograficzną ludności, należy spodziewać się, że ta liczba będzie rosła.

Czy oznacza to, że zabraknie środków w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych?
– Zaskoczę Panią Redaktor, ale prognozy długofalowe dla FUS są korzystne. Wiąże się to ze zmianą sposobu wyliczania świadczeń, która miała miejsce 20 lat temu. Teraz wysokość emerytury zależy bezpośrednio od tego, ile składek konkretny pracownik wpłacił. Uzbierany przez całe życie zawodowe kapitał jest dzielony przez oczekiwane dalsze trwanie życia po osiągnięciu wieku emerytalnego, co aktualnie w przypadku mężczyzny wynosi około 217 miesięcy, a w przypadku kobiety 260 miesięcy.

Ustawowy wiek emerytalny dla mężczyzn wynosi 65 lat, a dla kobiet 60 lat. Czy wszyscy Polacy od razu przechodzą na emeryturę po osiągnięciu tego wieku?
– Rosnąca grupa osób decyduje się kontynuować aktywność zawodową. Ustawowy wiek daje możliwość przejścia na emeryturę, ale to nie jest obowiązek.

Kontynuacja pracy to często konieczność, ponieważ emerytura okazuje się bardzo niska. List przychodzący co roku z ZUS, zawierający oczekiwaną wysokość emerytury, to dla wielu osób przykra korespondencja…
– W emeryturach rządzi matematyka. List, o którym Pani wspomina, ma funkcję edukacyjną. Zawiera po prostu informację o wpłaconych składkach. Środki są co roku waloryzowane i w ostatnich latach waloryzacja ma wysoki poziom, co zależy każdorazowo od wielkości PKB i wzrostu wynagrodzeń. Znowu matematyka. Liczymy na to, że informacja o oczekiwanej emeryturze skłoni do samodzielnego dodatkowego oszczędzania.

Ponieważ żyjemy coraz dłużej, to uzbierany kapitał jest dzielony na coraz większą liczbę miesięcy. Z jednej strony to dobrze, ale patrząc na wysokość emerytury, już nie do końca.
– Wszystko wskazuje na to, że będziemy żyć coraz dłużej, dlatego ZUS tym bardziej rekomenduje długofalowe oszczędzanie. Emerytura wypłacana przez państwo zależy od uzbieranych składek. Jeśli ktoś chciałby mieć większy dochód na emeryturze, sam musi zebrać kapitał na ten cel. Program PPK jest jednym ze sposobów zebrania dodatkowego kapitału, który będzie można albo wypłacić jednorazowo, albo w ratach. Na razie nie mamy praktycznie na rynku produktów z dożywotnią rentą, poza ofertą mojej instytucji… To jednak prawdopodobnie się zmieni i pojawią się również komercyjne produkty rentowe. Powtórzę jeszcze raz: naprawdę – jeżeli mamy taką możliwość – warto oszczędzać i później cieszyć się emeryturą, wypoczynkiem, realizacją swoich marzeń i planów. Warto też wziąć odpowiedzialność za swoją przyszłość.

Najlepiej być oczywiście młodym, pięknym i bogatym.
– Na pewno warto być zapobiegliwym. Dodam, że emerytury z ZUS potrafią być całkiem wysokie zwłaszcza wtedy, gdy pracowaliśmy długo i zdecydowaliśmy się odroczyć moment przejścia na emeryturę. To wynika z czystej matematyki. Czasem prowadząc wykład dla studentów daję im takie zadanie, żeby wskazali, jaką emeryturę chcieliby otrzymywać. Najczęściej padają kwoty kilkutysięczne. Wtedy proszę ich, żeby pomnożyli tę kwotę przez 217, i tłumaczę, że tyle środków muszą uzbierać, żeby otrzymywać wymarzoną emeryturę. Czasem jest to więcej niż milion złotych.

Są zdziwieni?
– Delikatnie mówiąc…

Dziękuję za rozmowę.
Aleksandra E. Wysocka

 

Dorota Karczewska counselem w kancelarii WKB

Mecenas Dorota Karczewska, była wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), dołączyła jako counsel do zespołu prawa konkurencji i...


czytaj dalej

Rzecznik Finansowy: Mariusz Golecki następcą Aleksandry Wiktorow

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki z dniem 12 października 2019 r. powołał Mariusza Goleckiego na stanowisko Rzecznika Finansowego. Akt...


czytaj dalej

HDI: Brytyjski dyrektor finansowy z RSA

Brytyjskie kierownictwo wyższego szczebla niemieckiej firmy HDI Global Specialty SE zostało uzupełnione o dyrektora finansowego i operacyjnego,...
czytaj dalej

Willis: Brak oznak ożywienia na rynku M&A

Z Kwartalnego Monitora Transakcji (Quarterly Deal Performance Monitor, QDPM) Willis Towers Watson (WTW) prowadzonego we współpracy z Cass Business...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Sprzedaż w kanale bankowym nadal spada

W pierwszej połowie obecnego roku przypis składki w polskim bancassurance osiągnął kolejny historycznie niski poziom, mimo stale rosnącego wyniku...


czytaj dalej

Ubea.pl: Barometr lekko w górę

Z barometru cenowego Ubea.pl, sporządzonego na postawie kalkulacji wykonanych we wrześniu przez klientów porównywarki wynika, że w ubiegłym...
czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook