Reklama

Rynek ubezpieczeń: Zachowana hierarchia w „komunikacji”
środa, 26 czerwca 2019 08:47

Mimo spadku przypisu składki z OC posiadaczy pojazdów lądowych (ppl.) i pogorszenia wyniku technicznego w autocasco odnotowana w pierwszym kwartale 2019 roku rentowność techniczna w segmencie komunikacyjnym poprawiła się w stosunku do analogicznego okresu 2018 r. Z kolei hierarchia największych graczy w „komunikacji” nie uległa zmianie.

Z opublikowanego 19 czerwca raportu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) pt. „Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 1/2019” wynika, że na dzień 31 marca tego roku przypis składki w segmencie komunikacyjnym wyniósł 5955,79 mln zł – o 1,34% więcej niż rok wcześniej (5877 mln zł)*. Wynik sprzedażowy w OC ppl. sięgnął 3736,79 mln zł. Rok wcześniej zakłady z działu II zebrały z powyższego tytułu 3748,26 mln zł (-0,31% r/r). Z kolei przypis w AC uplasował się na poziomie 2219 mln zł – o 4,24% wyższym niż przed rokiem (2128,74 mln zł).

Spadek wyniku technicznego w AC

Z kolei wynik techniczny (WT) w ubezpieczeniach komunikacyjnych (OC+AC)* uplasował się na poziomie 313,92 mln zł. Był to rezultat o 21,23% wyższy od uzyskanego w I kw. 2018 r. (258,94 mln zł). W gr. 10 działu II kwartalny WT wyniósł 189,07 mln zł, wobec 115,15 mln zł przed rokiem, co oznacza wzrost o 64,19% r/r. Z kolei w gr. 3 rentowność techniczna osiągnęła poziom 124,85 mln zł. Rok wcześniej wyniosła zaś 143,79 mln zł (-13,17% r/r).

Wynik techniczny w ubezpieczeniach komunikacyjnych na dzień 31 marca 2019 roku (mln zł)*


Źródło: KNF „Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 1/2019”

Wzrost wartości wypłat

Łączna wartość odszkodowań i świadczeń brutto wypłaconych w I kwartale 2019 roku z ubezpieczeń komunikacyjnych (OC+AC)* wyniosła 3706,18 mln zł. Było to o 4,26% więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. (3554,9 mln zł). W gr. 10 działu II suma wypłat sięgnęła 2346,78 mln zł wobec 2288,59 mln zł przed rokiem, co oznacza wzrost o 2,54% r/r. Z kolei w gr. 3 wypłacono 1359,4 mln zł. Rok wcześniej było to 1266,34 mln zł (+7,35% r/r).

Liderzy „komunikacji”

Z opracowania Komisji wynika, że na koniec pierwszego kwartału 2019 roku liderem rynku komunikacyjnego (18 towarzystw) z udziałem na poziomie 32,61% był PZU SA. Towarzystwo wyprzedziło Wartę (16,71%), Ergo Hestię (16,24%), Allianz (5,5%), AXA Ubezpieczenia (5,09%), Compensę (4,55%), Link4 (4,07%), Generali (3,99%). Udział pozostałych firm plasuje się poniżej progu 3%.

Towarzystwa z największym udziałem w rynku komunikacyjnym (OC+AC) wg stanu na dzień 31 marca 2019 r.


Źródło: KNF „Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 1/2019”

Jednostkowe udziały w OC i AC

Pierwszą piątkę największych graczy w OC otwiera PZU SA, z udziałem na poziomie 29,74%. Wiceliderem zestawienia jest Warta (18,9%), która wyprzedza Ergo Hestię (15,88%), AXA Ubezpieczenia (6,52%) i Link4 (5,24%). Stosunkowo wysokimi udziałami legitymują się też Generali (4,02%) i Compensa (3,91%). Z kolei w gronie pięciu potentatów segmentu autocasco znalazły się: PZU SA (37,44%), Ergo Hestia (16,85%), Warta (13,03%), Allianz (9,36%) i Compensa (5,62%). Te zakłady mają wyraźną przewagę nad resztą stawki. Szóste w klasyfikacji Generali legitymuje się udziałem na poziomie 3,93%.

Udział „komunikacji” w portfelach

Według raportu KNF, na koniec marca tego roku średni udział ubezpieczeń komunikacyjnych w portfelu osiemnastu sklasyfikowanych towarzystw majątkowych wynosił 53,56%. 10 zakładów plasuje się powyżej tego progu. Co ciekawe, w tej grupie nie ma lidera rynku komunikacyjnego, PZU SA, którego udział wyniósł 52,08%. Najwyższym udziałem „komunikacji” w portfelu legitymuje się inne towarzystwo z Grupy PZU -  Link4. Sprzedaż tego typu polis stanowi 91,05% jego przypisu składki za I kw. 2019 r. Towarzystwo jest też zdecydowanym liderem pod względem udziału OC w portfelu. Plasuje się on na poziomie 73,6% przy średniej dla towarzystw sprzedających takie polisy wynoszącej 33,61% (9 zakładów notuje wynik powyżej tego progu. Wśród nich brak lidera). Natomiast w segmencie AC numerem jeden jest Allianz. Jego udział na poziomie 39,6% mocno przekracza średnią dla autocasco (19,96%; 6 zakładów powyżej progu).

***

*Działalność bezpośrednia.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

VIG: Franz Fuchs zostanie zastępcą dyrektora generalnego

1 października Franz Fuchs, dyrektor generalny Vienna Insurance Group Polska, obejmie stanowisko zastępcy dyrektora generalnego całej grupy. W ten...


czytaj dalej

Concordia Polska TUW: Rajmund Rusiecki nowym członkiem zarządu

Nowym członkiem zarządu Concordia Polska TUW został Rajmund Rusiecki. Po tej nominacji menadżer zasiada w zarządach obu towarzystw Concordii...


czytaj dalej

Wielka Brytania: Różnice cen w porównywarkach zagadką dla klientów

Rynek porównywarek nie przestaje wywierać ogromnego wpływu na brytyjski sektor ubezpieczeń indywidualnych. W 2018 roku tym kanałem sprzedaży...


czytaj dalej

Chiny: Inwestycje ubezpieczycieli ograniczone

Chiński nadzór ubezpieczeniowy i bankowy ograniczył wielkość inwestycji firm ubezpieczeniowych w ich udziałowców, co ma ograniczyć ryzyko związane...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Punkta zamiast mfind

Rewolucja w mfind. Firma przekształci swój biznes ubezpieczeniowy z porównywarki w internetową multiagencję z ofertą dostępną w trzech kanałach:...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Detronizacja polis z UFK

Uważna lektura opublikowanego niedawno raportu Analiz Online na temat sektora ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w pierwszej połowie obecnego...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook