Reklama

UKNF: Ubezpieczenia przyjazne mediacji
czwartek, 13 czerwca 2019 08:47

12 czerwca w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego odbyła się uroczystość ogłoszenia laureatów wyróżnienia „Instytucja finansowa przyjazna mediacji”. Wszystkie laury dla instytucji trafiły do przedstawicieli rynku ubezpieczeń.

Zdobywcami wyróżnienia zostało siedem podmiotów. Sześć z nich to zakłady ubezpieczeń: PZU SA, Generali TU, STU Ergo Hestia, TUiR Warta, TUZ TUW oraz InterRisk. Siódmy laur został przyznany Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu. – Najważniejszą zaletą mediacji jest to, że obie strony nastawione są na jeden wspólny cel: zapewnienie poszkodowanemu godnego świadczenia – mówi Agnieszka Świetlikowska, wicedyrektor Biura Likwidacji Szkód UFG.

W tym postępowaniu każda ze stron jest zorientowana na wytłumaczenie swoich racji stronie przeciwnej, a nie jak przed sądem powszechnym na gromadzeniu argumentów w obronie swoich racji. Istotne jest też, że Sąd Polubowny zdecydowanie skraca czas rozwiązywania sporu – z korzyścią zarówno dla poszkodowanego, jak i dla Funduszu – podkreśla Sława Cwalińska Weychert, wiceprezes UFG.  

W 2018 roku poszkodowani w wypadkach spowodowanych przez nieubezpieczonych i nieznanych sprawców – którym świadczenia wypłaca UFG – wystąpili do Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w 78 sprawach, o blisko trzy czwarte więcej niż rok wcześniej. Do mediacji przystąpiono w 62 sprawach.

- Dobre relacje z naszymi klientami to jeden z priorytetów działalności Generali. Za cel stawiamy sobie budowanie wieloletniego partnerstwa z osobami korzystającymi z naszych produktów i wspieranie ich na każdym etapie życia. Możemy to osiągnąć poprzez dialog i gotowość do wysłuchiwania wzajemnych oczekiwań. Cieszę się, że taka postawa Generali jest doceniana, m.in. przez KNF – powiedział z kolei Andrea Simoncelli, prezes Generali Polska, który odebrał nagrodę z rąk prof. dr. hab. Jacka Jastrzębskiego, przewodniczącego KNF, oraz prof. Aleksandra Chłopeckiego, prezesa Sądu Polubownego przy KNF.

Przyznano także trzy wyróżnienia „Ambasador mediacji na rynku finansowym”. Wyróżnieniem zostali uhonorowani:  Adriana Olszowy (radca prawny w Kancelarii Radcy Prawnego), Albert Demidowski (radca prawny, zastępca kierownika Działu Szkód Osobowych i Korporacyjnych Votum) oraz Lucjan Chreściak (Indywidualna Kancelaria Radców Prawnych, członek rady nadzorczej EuCO).

Wyróżnienia zostały ustanowione przez KNF w celu propagowania wśród instytucji finansowych mediacji i polubownego rozwiązywania sporów z odbiorcami świadczonych przez te instytucje usług, a także uhonorowania osób zasłużonych dla instytucji mediacji za działania podejmowane na rzecz propagowania idei polubownego rozwiązywania sporów na rynku finansowym.

Według KNF, w ostatnich latach można zaobserwować znaczny wzrost zainteresowania mediacją jako metodą rozwiązywania sporów pomiędzy instytucjami finansowymi i ich klientami. Nadzór wskazuje, że mediacja oznacza znacznie niższe koszty oraz szybszy czas zakończenia sporu w porównaniu z postępowaniem przed sądem powszechnym.

W 2018 r. do Sądu Polubownego przy KNF wpłynęło 2314 wniosków o przeprowadzenie mediacji, z czego w 1044 przypadkach doszło do postępowań mediacyjnych (44% przypadków, +6% r/r). Dodatkowo do 11 wzrosła liczba instytucji finansowych składających wnioski o mediację (+3 instytucje). W ocenie Komisji dane te wskazują na stale rosnącą popularność tej polubownej formy rozwiązywania sporów zarówno wśród konsumentów, jak i instytucji finansowych. Nadzór podkreśla bardzo wysoką skuteczność mediacji prowadzonych w ramach Sądu Polubownego. W ponad 81% przypadków mediacje te zakończyły się zawarciem ugody.

Warto dodać, że w latach 2017-2018 duża liczba klientów instytucji finansowych zwróciła się też do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania ADR Z danych udostępnionych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika, że we wspomnianym okresie do RzF trafiło 7755 takich wystąpień (5348 do Sądu Polubownego przy KNF). W sumie w latach 2017-2018 do właściwych instytucji trafiło 37 036 wniosków o wszczęcie postępowania ADR.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

TUW „TUW”: Wybrano zarząd nowej kadencji

24 czerwca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. Podczas obrad dokonano m.in. wyboru zarządu...


czytaj dalej

Inter Polska: Marcin Andruchewicz członkiem zarządu ds. ryzyka

25 czerwca Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Marcina Andruchewicza na stanowisko członka zarządów...


czytaj dalej

Atradius: Firmy z krajów Ameryki Północnej spodziewają się opóźnień w płatnościach

Międzynarodowa polityka, spory handlowe oraz wzrost upadłości negatywnie wpłyną na praktyki płatnicze B2B w największych gospodarkach Ameryki...


czytaj dalej

Zatoka Perska: Ubezpieczenie transportu ropy jest coraz kosztowniejsze

Według osób zaznajomionych ze stawkami ubezpieczycieli, tzw. premie za ryzyko wojenne dla standardowego ładunku ropy naftowej z Zatoki Perskiej i...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Zachowana hierarchia w „komunikacji”

Mimo spadku przypisu składki z OC posiadaczy pojazdów lądowych (ppl.) i pogorszenia wyniku technicznego w autocasco odnotowana w pierwszym...


czytaj dalej

Rozmowy bez Asekuracji: Kto jest gotowy na PPK?

25 czerwca ukazał się 72. odcinek gość podcastu ubezpieczeniowego „Rozmowy bez asekuracji”. Gościem programu był Piotr Żochowski, prezes PKO TFI.

...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook