Reklama

Rynek ubezpieczeń: Lokalne porządki
poniedziałek, 20 maja 2019 09:05

Ostatnie lata w branży ubezpieczeniowej stały pod znakiem globalnych zmian w przepisach dotyczących branży ubezpieczeniowej. Zmniejszona aktywność unijnej legislatywy sprawiła, że w obecnym roku na pierwszym planie znalazły się regulacje dotyczące problemów lokalnych. Są one mniej spektakularne niż akty „wyprodukowane” na poziomie Unii Europejskiej, ale każdy z nich odnosi się do problemu o istotnej wadze.

Wyczerpywalność w odrębnym akcie

Wiodącym tematem ostatnich kilku dni w ubezpieczeniach były nowe regulacje branżowe. Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami „GU”, podkomisja zajmująca się rozwiązaniem problemu wyczerpywalności sum gwarancyjnych w OC zdecydowała się na przyjęcie przepisów o dość wąskim zakresie, tj. zawężonych do rent. Co ciekawe, posłowie zrezygnowali z nowelizowania ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, postanawiając uregulować wspomnianą kwestię w osobnym akcie prawnym.

Wspólny postulat KNF i PIU

Choć proces konsultacji publicznych projektu ustawy mającej na celu zapewnienie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) mechanizmów nadzoru nad zagranicznymi ubezpieczycielami zakończył się kilka dni temu, to dopiero teraz poznajemy stanowiska poszczególnych instytucji. Wśród zgłoszonych opinii wyróżniały się te, które przedstawiły KNF i Polska Izba Ubezpieczeń. Oba podmioty zgodnie zaapelowały o wprowadzenie do noweli zniesienia przymusu karania zakładów ubezpieczeń za nieterminową likwidację szkód. I choć na pozór taki pomysł można uznać za co najmniej kontrowersyjny, to argumenty przedstawione przez Komisję oraz PIU trudno zbyć wzruszeniem ramion.

Ubezpieczeniowe wsparcie w PPK

Zbliżający się start Pracowniczych Planów Kapitałowych sprawia, że kwestie dotyczące PPK są już jednym z wiodących tematów w branży ubezpieczeniowej. W ostatnim czasie zainteresowanie programem podsycił fakt umieszczenia pierwszych ofert Planów na portalu PPK oraz wpisanie do ich ewidencji kolejnych oferentów nowego systemu oszczędzania. Na szczególną uwagę zasługiwały te, w których istotną rolę będzie odgrywać zakład ubezpieczeń, tak jak w przypadku Compensy oferującej Plany wraz z elementem ochronnym i prowadzącej dystrybucję z wykorzystaniem sieci brokerskiej i agencyjnej. Z podobnego mechanizmu korzystać będzie PKO TFI, które w rozprowadzaniu PPK wesprze Ergo Hestia. Natomiast TFI Allianz postanowiło skusić potencjalnych klientów dodatkową zniżką w autocasco.

Cały artykuł ukaże się w „Gazecie Ubezpieczeniowej” nr 22 z datą wydawniczą 27 maja.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

TUW „TUW”: Wybrano zarząd nowej kadencji

24 czerwca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. Podczas obrad dokonano m.in. wyboru zarządu...


czytaj dalej

Inter Polska: Marcin Andruchewicz członkiem zarządu ds. ryzyka

25 czerwca Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Marcina Andruchewicza na stanowisko członka zarządów...


czytaj dalej

Atradius: Firmy z krajów Ameryki Północnej spodziewają się opóźnień w płatnościach

Międzynarodowa polityka, spory handlowe oraz wzrost upadłości negatywnie wpłyną na praktyki płatnicze B2B w największych gospodarkach Ameryki...


czytaj dalej

Zatoka Perska: Ubezpieczenie transportu ropy jest coraz kosztowniejsze

Według osób zaznajomionych ze stawkami ubezpieczycieli, tzw. premie za ryzyko wojenne dla standardowego ładunku ropy naftowej z Zatoki Perskiej i...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Zachowana hierarchia w „komunikacji”

Mimo spadku przypisu składki z OC posiadaczy pojazdów lądowych (ppl.) i pogorszenia wyniku technicznego w autocasco odnotowana w pierwszym...


czytaj dalej

Rozmowy bez Asekuracji: Kto jest gotowy na PPK?

25 czerwca ukazał się 72. odcinek gość podcastu ubezpieczeniowego „Rozmowy bez asekuracji”. Gościem programu był Piotr Żochowski, prezes PKO TFI.

...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook