Reklama

SN: Odmowa podjęcia uchwał w dwóch sprawach
poniedziałek, 20 maja 2019 09:01

16 maja Sąd Najwyższy (SN) odmówił podjęcia uchwały w dwóch sprawach dotyczących materii ubezpieczeniowej, skierowanych do niego przez sądy powszechne.

Najbardziej rozbudowane zagadnienie prawne dotyczyło grupowych polis na życie z UFK (sygn. akt: III CZP 107/18). Pytanie zostało skierowane do SN przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu postanowieniem z dnia 17 października 2018 r. (II Ca 1001/18).* Sąd Najwyższy odmówił odpowiedzi na pytania prawne, ponieważ nie zostały spełnione ustawowe przesłanki wymagane dla udzielenia odpowiedzi. Pytania były bowiem zadane w taki sposób, że SN odpowiadając na nie w istocie zastąpiłby Sąd Okręgowy w wydaniu rozstrzygnięcia sprawy. Ponadto stan faktyczny sprawy nie został w sposób wystarczający ustalony przez Sąd Okręgowy. Sąd Najwyższy stwierdził także, że pytania 1 i 2 dotyczą stosowania tzw. klauzul generalnych, których zastosowanie powinno mieć miejsce indywidualnie w każdej sprawie, a nie w sposób ogólny w drodze przedstawienia SN zagadnień prawnych.

Druga ze spraw (III CZP 86/18 dotyczyła odszkodowania z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. SN zostało zadane pytanie o następującej treści „Czy w przypadku wyrządzenia szkody w pojeździe mechanicznym, stanowiącej szkodę częściową, w sytuacji, gdy przed ustaleniem wysokości odszkodowania w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, dojdzie do sprzedaży pojazdu bez uprzedniej naprawy przywracającej ten pojazd w pełni do stanu sprzed powstania szkody, poszkodowanemu nadal przysługuje roszczenie o odszkodowanie odpowiadające równowartości hipotetycznie określonych kosztów przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego, w sytuacji gdy wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowanie i cena uzyskana ze sprzedaży przewyższają wartość rynkową pojazdu sprzed szkody?”.

Warto przypomnieć, że 7 grudnia ubiegłego roku Sąd Najwyższy odniósł się do pięciu identycznych zagadnień prawnych skierowanych do niego przez Sąd Okręgowy w Szczecinie. SN stwierdził wówczas, że odpowiedź na tak sformułowane pytania jest oczywista, gdyż w jego orzecznictwie wielokrotnie wskazywano, iż roszczenie z tytułu kosztów naprawy może być dochodzone niezależnie od tego, czy naprawa jest dokonana. Przyjęto również, że odpowiada ono zawsze niezbędnym i ekonomicznie uzasadnionym kosztom naprawy, a naprawa, która została dokonana przed uzyskaniem świadczenia, nie ma istotnego znaczenia.

***
*http://www.gu.com.pl/...
(AM, źródło: SN, gu.com.pl)


 

Generali Investments TFI: Grzegorz Piwowar nowym prezesem

Rada nadzorcza Generali Investments TFI powołała Grzegorza Piwowara na stanowisko prezesa zarządu. Objął on tę funkcję z dniem 16 września....


czytaj dalej

Grupa PZU: Arkadiusz Bruliński dołączył do biura komunikacji korporacyjnej

Zespół komunikacji Grupy PZU został wzmocniony przez Arkadiusza Brulińskiego. Od połowy września kieruje on zespołem PR i nowych mediów. Będzie...


czytaj dalej

Hyperion: Howden Broking Group i RKH Specialty połączą się w jeden podmiot

Hyperion połączy Howden Broking Group (HGB) i RKH Speciality (RKH) pod wspólną marką Howden. Brokerską grupą zarządzać będzie José Manuel...


czytaj dalej

Generali: Docenienie zaangażowania w zrównoważony rozwój

Generali zostało potwierdzone w indeksie Dow Jones Sustainability World Index (DJSI) drugi rok z rzędu. Ponadto po raz pierwszy firma została...


czytaj dalej

UFG: Nowy trend w wypłatach

W 2018 roku łączne wypłaty Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) za nieubezpieczonych i nieznanych sprawców wyniosły ponad 97 mln zł, o...


czytaj dalej

KNF: Jacek Jastrzębski o odpowiedzialności zakładów za oferowane „uefki”

16 września w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) odbyło się spotkanie przewodniczącego KNF, przedstawicieli Pionu Nadzoru...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook