Reklama

SPBUiR: Rada Europy zaleca, jak przetwarzać dane o stanie zdrowia
wtorek, 14 maja 2019 08:53

27 marca Rada Europy wydała skierowany do 47 państw członkowskich zestaw wytycznych mających na celu zapewnienie zgodności przetwarzania danych związanych ze stanem zdrowia z prawami człowieka, w szczególności z prawem do prywatności i ochroną danych – poinformowało Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (SPBUiR).

Wśród najważniejszych wytycznych RE Stowarzyszenie wymieniło to, według którego każdy podmiot administrujący, jak i przetwarzający dane może przetwarzać dane o stanie zdrowia, jeśli jest to zgodne z regułami wskazanymi przez prawo oraz konieczne do zarządzania roszczeniami o świadczenia społeczne i świadczenia zdrowotne oraz usługi, z zastrzeżeniem warunków przewidzianych przez prawo lub uznania, wykonania lub obrony roszczenia prawnego. RE zaleciła również, aby administrator używał odpowiednich środków koniecznych do zapewnienia ochrony danych osobowych przed ich zniszczeniem, utratą, bezprawnym wykorzystaniem, zmianą, usunięciem oraz możliwością dostępu przez osoby nieuprawnione. Inne zalecenie Rady mówi o tym, że dane dotyczące zdrowia mogą być przetwarzane jedynie wtedy, gdy osoba, której dotyczą, wyrazi na to zgodę. Ponadto powinna zostać ona poinformowana o przysługującym jej prawie do wycofania zgody. Co więcej, nie ma ono wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przeprowadzonego przed jej wycofaniem.

Więcej:
https://polbrokers.pl/...
(AM, źródło: SPBUiR)

 

PTE PZU: Marek Sakowski nowym prezesem

Marcin Żółtek zrezygnował z funkcji prezesa Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU. Zastąpi go Marek Sakowski.

Jak czytamy w informacji...


czytaj dalej

PIU: Piotr Wrzesiński wśród europejskich ekspertów do spraw emerytur

Piotr Wrzesiński, ekspert Polskiej Izby Ubezpieczeń PIU, został wybrany do Grupy Ekspertów ds. paneuropejskiego produktu emerytalnego (PEPP) w...


czytaj dalej

Best: Ratingi kredytowe Lloyd’s potwierdzone

Agencja A.M. Best potwierdziła rating siły finansowej A i ratingi kredytowe emitenta a+ Lloyd’s (Wlk. Brytania), Lloyd’s China i Lloyd’s Brussels....


czytaj dalej

Swiss Re: Londyński debiut ReAssure odwołany

Grupa Swiss Re zawiesiła planowany na 4,1 mld dol. debiut giełdowy należącego do niej brytyjskiego ubezpieczyciela na życie ReAssure w dniu, w...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: KNF i Finanstilsynet skontrolowały Gefion Insurance A/S

11 lipca Finanstilsynet, duński organ nadzoru finansowego (DFSA), opublikował informację o wynikach kontroli w Gefion Insurance A/S*. W ten proces...


czytaj dalej

Rozmowy bez Asekuracji: Jakie wnioski po XXII Kongresie?

16 lipca ukazał się 75. odcinek podcastu ubezpieczeniowego „Rozmowy bez Asekuracji”. Gościem programu był Marcin Kapiński ze Stowarzyszenia...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook