Reklama

Sejm: Wraca temat wyczerpywalności sum gwarancyjnych w OC
poniedziałek, 13 maja 2019 08:41

Po prawie dwóch latach przerwy posłowie ponownie zajmą się regulacją mającą zapewnić ciężko poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych wypłatę świadczeń mimo wyczerpania się sumy gwarancyjnej w polisach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (ppm.).

Z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Sejmu wynika, że 15 maja zbierze się podkomisja stała do spraw instytucji finansowych, która będzie kontynuować przerwane 27 września 2017 r. prace nad nowelizacją ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, mającą na celu rozwiązanie problemu wyczerpywania się sum gwarancyjnych z OC ppm.*. Z inicjatywą zajęcia się powyższą sprawą wystąpił w 2016 r. Rzecznik Praw Obywatelskich. RPO wnioskował do Senatu o uregulowanie kwestii wyczerpywania się sum gwarancyjnych w OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm.) zawartych w latach 90. O rozwiązanie tego problemu od lat walczy Rzecznik Finansowy (jeszcze jako Rzecznik Ubezpieczonych). Efektem interwencji był projekt noweli ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, firmowany przez zasiadającą w senackiej komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji senator Lidię Staroń.

Zaproponowana przez nią nowelizacja wprowadza do ustawy art. 98b, na mocy którego nowym zadaniem Funduszu będzie zaspokajanie roszczeń z tytułu szkód osobowych z OC ppm, w których doszło do wyczerpania sum gwarancyjnych (SG) do wysokości SG, o której mowa w art. 36 ust. 1 albo w art. 52 ustawy. Roszczenie obejmuje okres od dnia wyczerpania sumy gwarancyjnej, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Dodatkowo autorzy przepisów przyznali instytucji prawo do występowania z regresem wobec sprawców wypadków.

Okres przedawnienia roszczeń we wspomnianych powyżej sprawach to 3 lata od dnia wejścia w życie przepisów, zaś w przypadku regresu – na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, nie wcześniej jednak niż z upływem 3 lat od dnia spełnienia świadczenia przez UFG. Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

***

*http://www.gu.com.pl/...
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Generali: Kwartał wzrostów

Pierwsze trzy miesiące obecnego roku były udane dla Generali. Grupa zanotowała wysokie wzrosty zysków i przypisu składki.

Przypis składki brutto...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Lokalne porządki

Ostatnie lata w branży ubezpieczeniowej stały pod znakiem globalnych zmian w przepisach dotyczących branży ubezpieczeniowej. Zmniejszona aktywność...


czytaj dalej

SN: Odmowa podjęcia uchwał w dwóch sprawach

16 maja Sąd Najwyższy (SN) odmówił podjęcia uchwały w dwóch sprawach dotyczących materii ubezpieczeniowej, skierowanych do niego przez sądy...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook