Reklama

Generali: Wysokie współczynniki wypłacalności
poniedziałek, 29 kwietnia 2019 08:41

Generali Życie TU legitymuje się najwyższym wynikiem współczynnika wypłacalności wśród 10 największych podmiotów na rynku życiowym. Z kolei Generali TU ma drugi wynik co do wartości wśród 10 największych graczy II działu.

Do 23 kwietnia zakłady ubezpieczeń publikowały oficjalne sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej według stanu na 31 grudnia 2018 roku. Jedną z najistotniejszych informacji przedstawionych w tych sprawozdaniach jest współczynnik wypłacalności. Jest on wyliczany jako iloraz funduszy własnych i kapitałowego wymogu wypłacalności. Fundusze własne na pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności to wartość nadwyżki rynkowo wycenionych aktywów nad zobowiązaniami zakładu ubezpieczeń. Natomiast kapitałowy wymóg wypłacalności to potencjalna wyjątkowo dotkliwa strata w działalności danego zakładu, która może wystąpić z prawdopodobieństwem 0,5%, czyli raz na 200 lat. Tym samym współczynnik wypłacalności pozwala na ocenę wiarygodności finansowej zakładu ubezpieczeń – im jego wartość jest wyższa, tym ta wiarygodność jest większa.

Według opublikowanych danych Generali Życie TU ma współczynnik wypłacalności równy 486%. Jest to najwyższy wynik wśród 10 największych podmiotów na rynku ubezpieczeń życiowych. Generali TU ma współczynnik na poziomie 209%. Jest on drugi co do wartości wśród 10 największych zakładów majątkowych.
(AM, źródło: Generali)

 

Generali Investments TFI: Grzegorz Piwowar nowym prezesem

Rada nadzorcza Generali Investments TFI powołała Grzegorza Piwowara na stanowisko prezesa zarządu. Objął on tę funkcję z dniem 16 września....


czytaj dalej

Grupa PZU: Arkadiusz Bruliński dołączył do biura komunikacji korporacyjnej

Zespół komunikacji Grupy PZU został wzmocniony przez Arkadiusza Brulińskiego. Od połowy września kieruje on zespołem PR i nowych mediów. Będzie...


czytaj dalej

Hyperion: Howden Broking Group i RKH Specialty połączą się w jeden podmiot

Hyperion połączy Howden Broking Group (HGB) i RKH Speciality (RKH) pod wspólną marką Howden. Brokerską grupą zarządzać będzie José Manuel...


czytaj dalej

Generali: Docenienie zaangażowania w zrównoważony rozwój

Generali zostało potwierdzone w indeksie Dow Jones Sustainability World Index (DJSI) drugi rok z rzędu. Ponadto po raz pierwszy firma została...


czytaj dalej

UFG: Nowy trend w wypłatach

W 2018 roku łączne wypłaty Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) za nieubezpieczonych i nieznanych sprawców wyniosły ponad 97 mln zł, o...


czytaj dalej

KNF: Jacek Jastrzębski o odpowiedzialności zakładów za oferowane „uefki”

16 września w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) odbyło się spotkanie przewodniczącego KNF, przedstawicieli Pionu Nadzoru...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook