Reklama

Generali: Wysokie współczynniki wypłacalności
poniedziałek, 29 kwietnia 2019 08:41

Generali Życie TU legitymuje się najwyższym wynikiem współczynnika wypłacalności wśród 10 największych podmiotów na rynku życiowym. Z kolei Generali TU ma drugi wynik co do wartości wśród 10 największych graczy II działu.

Do 23 kwietnia zakłady ubezpieczeń publikowały oficjalne sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej według stanu na 31 grudnia 2018 roku. Jedną z najistotniejszych informacji przedstawionych w tych sprawozdaniach jest współczynnik wypłacalności. Jest on wyliczany jako iloraz funduszy własnych i kapitałowego wymogu wypłacalności. Fundusze własne na pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności to wartość nadwyżki rynkowo wycenionych aktywów nad zobowiązaniami zakładu ubezpieczeń. Natomiast kapitałowy wymóg wypłacalności to potencjalna wyjątkowo dotkliwa strata w działalności danego zakładu, która może wystąpić z prawdopodobieństwem 0,5%, czyli raz na 200 lat. Tym samym współczynnik wypłacalności pozwala na ocenę wiarygodności finansowej zakładu ubezpieczeń – im jego wartość jest wyższa, tym ta wiarygodność jest większa.

Według opublikowanych danych Generali Życie TU ma współczynnik wypłacalności równy 486%. Jest to najwyższy wynik wśród 10 największych podmiotów na rynku ubezpieczeń życiowych. Generali TU ma współczynnik na poziomie 209%. Jest on drugi co do wartości wśród 10 największych zakładów majątkowych.
(AM, źródło: Generali)

 

TUW „TUW”: Wybrano zarząd nowej kadencji

24 czerwca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. Podczas obrad dokonano m.in. wyboru zarządu...


czytaj dalej

Inter Polska: Marcin Andruchewicz członkiem zarządu ds. ryzyka

25 czerwca Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Marcina Andruchewicza na stanowisko członka zarządów...


czytaj dalej

Atradius: Firmy z krajów Ameryki Północnej spodziewają się opóźnień w płatnościach

Międzynarodowa polityka, spory handlowe oraz wzrost upadłości negatywnie wpłyną na praktyki płatnicze B2B w największych gospodarkach Ameryki...


czytaj dalej

Zatoka Perska: Ubezpieczenie transportu ropy jest coraz kosztowniejsze

Według osób zaznajomionych ze stawkami ubezpieczycieli, tzw. premie za ryzyko wojenne dla standardowego ładunku ropy naftowej z Zatoki Perskiej i...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Zachowana hierarchia w „komunikacji”

Mimo spadku przypisu składki z OC posiadaczy pojazdów lądowych (ppl.) i pogorszenia wyniku technicznego w autocasco odnotowana w pierwszym...


czytaj dalej

Rozmowy bez Asekuracji: Kto jest gotowy na PPK?

25 czerwca ukazał się 72. odcinek gość podcastu ubezpieczeniowego „Rozmowy bez asekuracji”. Gościem programu był Piotr Żochowski, prezes PKO TFI.

...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook