Reklama

VIG Polska: Biznes majątkowy filarem wyników grupy
piątek, 19 kwietnia 2019 08:44

Wskaźnik wzrostu działalności majątkowej Vienna Insurance Group (VIG) w Polsce w 2018 roku był ponad dwuipółkrotnie wyższy niż całego rynku non-life. To efekt znacznych przyrostów składki zarówno w segmencie komunikacyjnym, jak i pozostałych ubezpieczeniach majątkowych.

Niski, ale zauważalny wzrost sprzedaży

Łączny przypis składki brutto grupy za rok 2018 uplasował się na poziomie 3839,9 mln zł. Był to rezultat o 1,2% wyższy od odnotowanego w roku poprzednim. Z kolei wynik finansowy brutto VIG Polska spadł o 52,9 mln zł, do 121 mln zł. Wzrost sprzedaży był zasługą biznesu majątkowego, natomiast spadek zysków to efekt znaczącej obniżki zarobków w biznesie życiowym.

Działalność majątkowa

Spółki VIG Polska z działu II zebrały w sumie 2698,7 mln zł brutto. Był to rezultat o 18,9% lepszy od uzyskanego w 2017 roku. Oznacza to, że wskaźnik wzrostu segmentu majątkowego VIG Polska w 2018 roku był ponad dwuipółkrotnie wyższy niż całego rynku ubezpieczeń majątkowych w tym czasie (7,11% wg danych Polskiej Izby Ubezpieczeń).Compensa TU zebrała 1648,1 mln zł składek brutto – o 22,4% więcej niż rok wcześniej. Druga spółka – InterRisk – uzyskała przypis w kwocie 1050,5 mln zł (+13,9% r/r).

Grupa zaznacza, że bardzo dobre wyniki jej biznesu majątkowego to konsekwencja wysokiej rentowności portfela ubezpieczeń komunikacyjnych i pozostałych majątkowych. Ma to odzwierciedlenie we wskaźniku zespolonym netto, który dla spółek VIG Polska wyniósł 92,4% (92% Compensa TU, 93% InterRisk).

Zysk brutto działalności non-life poszedł w górę o 21,5 mln zł, plasując się na poziomie 149 mln zł. Compensa TU zarobiła 82,4 mln zł (+14,3 mln zł r/r), natomiast zysk InterRisk wyniósł 67,1 mln zł (+10,5 mln zł r/r).

- Źródeł dobrych wyników biznesu majątkowego VIG w Polsce należy upatrywać w organicznym wzroście spółek – skomentował Franz Fuchs, dyrektor generalny VIG Polska. – Dzięki strategicznym działaniom sfinalizowanym w ubiegłym roku i na początku obecnego: dołączeniu Gothaer TU do Vienna Insurance Group oraz podjęciu strategicznej współpracy InterRisk z TUW TUW, spodziewam się kolejnego dobrego roku dla majątkowych spółek VIG w Polsce – dodał.

Działalność życiowa

Słaby rok zanotowały natomiast spółki życiowe VIG Polska. Przypis roczny z działalności w biznesie życiowym, wynoszący 1141,3 mln zł, był o 25,3% niższy niż od uzyskanego w 2017 r. Compensa TUnŻ zebrała 833,3 mln zł składek brutto, o 3,6% mniej niż w roku poprzednim. Z kolei przypis składki Vienna Life uplasował się na poziomie 308 mln zł – o 53,5% niższym od ubiegłorocznego.

VIG Polska zwraca uwagę, że stagnacja, ciąg dalszy turbulencji w obszarze UFK oraz nowe regulacje wpłynęły na rentowność biznesu życiowego VIG w Polsce – odnotował on bowiem stratę brutto na poziomie -28 mln zł (-74,4 mln zł r/r). Największe oddziaływanie na ten wskaźnik miał wyrok Sądu Najwyższego wydłużający okres przedawnienia roszczeń o wartość wykupu z tytułu umów UFK, który spowodował konieczność zawiązania rezerw w Compensa Życie i Vienna Life oraz przyniósł istotne obniżenie wyniku finansowego brutto tych spółek. Wskaźnik ten osiągnął wartość odpowiednio: 18,2 mln zł (-11,2 mln zł r/r) i -46,5 mln zł (-58,2 mln zł r/r).

- Rynek życiowy w Polsce przeżywa kryzys, ale my działamy dalej. Zwłaszcza, że rok 2019 zapowiada się ciekawie. Przede wszystkim w kontekście wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, w których będzie brała udział Compensa – podsumował Franz Fuchs.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

Macif Życie: Mariusz Czajka członkiem zarządu ds. ryzyka

6 sierpnia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Mariusza Czajki na stanowisko członka zarządu Macif Życie...


czytaj dalej

Ergo Hestia: Justyna Wajs zastąpiła Małgorzatę MakulskąMałgorzata Makulska
Justyna Wajs

Małgorzata Makulska, członek zarządu Ergo Hestii, po 27 latach zakończyła współpracę z ubezpieczycielem z powodów...


czytaj dalej

Rosja: Przyspieszenie testów samochodów bez kierowcy

Yandex, rosyjski odpowiednik Google, poinformował, że rozważa rozszerzenie swojej floty samoprowadzących się samochodów do 1000 w ciągu...


czytaj dalej

Zurich: Na ostatniej prostej procesu naprawy

Zurich Insurance Group spodziewa się przekroczyć wszystkie swoje cele finansowe na okres 2017–2019, wchodząc na ostatni etap trzyletniego okresu...


czytaj dalej

Leadenhall: Squarelife partnerem w dystrybucji Leadenhall Life

Leadenhall Polska nawiązał współpracę ze Squarelife Lebensversicherungs, ubezpieczycielem na życie z Lichtensteinu oferującym ubezpieczenia na...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Compensa TU na liście „Ones To Watch”

Compensa TU znalazła się na „Ones to Watch” – prestiżowej europejskiej liście najlepszych przedsiębiorstw z 33 europejskich krajów, opublikowanej...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook