Reklama

Grupa Europa: Ubezpieczenia nieruchomości w Polsce
środa, 17 kwietnia 2019 09:04

Od 100 do 200 zł rocznie – tyle na ubezpieczenie domu bądź mieszkania wydają najczęściej uczestnicy badania „Dom pod ochroną” przeprowadzonego na zlecenie Grupy Europa przez ARC Rynek i Opinia. Celem badania było sprawdzenie, jak właściciele nieruchomości podchodzą do ochrony ubezpieczeniowej własnych czterech kątów.

Z odpowiedzi ankietowanych wynika, że ubezpieczanie własnego domu lub mieszkania jest już w Polsce standardem. Po ochronę nieruchomości sięga blisko 80% respondentów. 81% robi to dlatego, że ich zdaniem własny dom po prostu opłaca się ubezpieczyć. Dla 33% motywacją do zakupu polisy jest obawa przed kosztami potencjalnej szkody, a 13% w przeszłości miało szkodę mieszkaniową i po niej doceniło fakt posiadania ubezpieczenia. Natomiast 14% właścicieli nieruchomości (ankietowani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź) kupuje ubezpieczenie, bo potrzebuje go jako zabezpieczenia kredytu mieszkaniowego.

Mimo to jednak nadal co piąty właściciel domu lub mieszkania nie decyduje się na zakup polisy. W tej grupie dominują osoby o najniższych dochodach, mieszkający na wsi i posiadający podstawowe wykształcenie. Jako główne powody braku polisy wskazują jej wysoką cenę oraz brak zaufania do instytucji ubezpieczenia.

Najpopularniejsze przedmioty ochrony

Nabywcy polisy dla swojej nieruchomości najczęściej chronią ruchomości domowe (81% wskazań) oraz mury i stałe elementy wyposażenia (73%). Ochronę ruchomości najchętniej wybierają osoby mieszkające w lokalach spółdzielczych. Natomiast w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych i mieszkań własnościowych w budynkach wielorodzinnych częściej wskazywanym elementem ubezpieczenia jest ochrona murów.

Inne popularne rodzaje ochrony w polisie mieszkaniowej to OC w życiu prywatnym (64% badanych) oraz home assistance (33%). Dla 47% istotna jest także ochrona przed skutkami kradzieży z włamaniem. Połowa badanych wskazuje, że ich ubezpieczenie chroni od wszystkich najważniejszych dla nich ryzyk.

Z badania wynika, że posiadanie ubezpieczenia stało się już dobrym nawykiem. Ponad połowa badanych przyznaje, że ich cztery kąty są ubezpieczone nieprzerwanie od co najmniej ośmiu lat. 74% właścicieli nieruchomości kupuje polisy mieszkaniowe na okres jednego roku. Pozostali korzystają z możliwości zawarcia ubezpieczenia na dłuższy okres – w tej grupie dominują osoby zamieszkujące w lokalach spółdzielczych.


Po polisę najczęściej do agenta

69% badanych, którzy posiadają polisę, nabyło ją agenta ubezpieczeniowego. Pozostali ubezpieczenie kupili w internecie (12%), banku (7%) lub spółdzielni mieszkaniowej (5%).

Autorzy badania sprawdzili również, jakie kanały sprzedaży są najpopularniejsze w poszczególnych grupach respondentów: właścicieli domów, mieszkań w bloku oraz spółdzielców. 80% członków pierwszej z grup kupuje ubezpieczenie u agentów. W przypadku spółdzielców drugim najpopularniejszym – po agencie – kanałem sprzedaży jest spółdzielnia mieszkaniowa. Nabycie polisy za jej pośrednictwem deklaruje prawie 20% ankietowanych. Właściciele mieszkań w domach wielorodzinnych także najchętniej kupują ubezpieczenie u agentów, ale co piąty z nich robi to już samodzielnie w sieci. Na zakup online najczęściej decydują się osoby z dużych miast (25%) oraz osoby o wyższych niż przeciętne dochodach (30%).

Najczęściej na zakup ubezpieczenia właściciele nieruchomości wydają między 101 a 200 zł rocznie (29% wskazań) oraz między 201 a 300 zł rocznie (27%). Najmniej za ubezpieczenie płacą spółdzielcy, natomiast najwięcej właściciele domów jednorodzinnych – 34% tych ostatnich przeznacza na ubezpieczenie 300-500 zł rocznie.

Polisa przydatna głównie w razie zalania

60% ankietowanych (i ponad 70% osób mieszkających w budynkach wielorodzinnych) deklaruje, że ich ubezpieczenie najbardziej przyda się w przypadku zalania. Inne wskazywane rodzaje szkód to: pożar (58%), kradzież z włamaniem (47%), szkody spowodowane wichurami (46%), przepięcia (37%), powódź (37%) oraz różnego rodzaju dewastacje (31%). Właściciele domów jednorodzinnych najbardziej obawiają się pożarów oraz szkód spowodowane przez wichury. Natomiast na kradzieże z włamaniem najczęściej wskazują osoby mieszkające w lokalach spółdzielczych (55%).

- Z naszych doświadczeń wynika, że najczęściej zgłaszanymi szkodami z ubezpieczeń nieruchomości są zalania – zarówno własnego mieszkania, jak i sąsiadów – oraz szkody spowodowane przez silne, huraganowe wiatry, z którymi coraz częściej borykamy się w Polsce. Przy wyborze ubezpieczenia warto zwrócić uwagę na zakres ochrony i sprawdzić, czy odpowiada naszym potrzebom i chroni przez zdarzeniami, których się obawiamy – mówi Monika Ziółkowska, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości Grupy Europa.

O badaniu:

Badanie „Dom pod ochroną” zostało przeprowadzone w marcu 2019 roku metodą wywiadów internetowych CAWI na ogólnopolskiej próbie 535 osób. W badaniu uczestniczyły osoby, które ukończyły 25 lat, są właścicielami nieruchomości i podejmują decyzją o jej ubezpieczeniu.
AM, news@gu.com.pl
(źródło: Europa)

 

TFI PZU: Nowy zarząd

18 kwietnia rada nadzorcza Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU dokonała szeregu zmian w zarządzie spółki.

Do zarządu TFI PZU powołany został...


czytaj dalej

Generali: Adam Malinowski odszedł ze stanowiska wiceprezesa

Adam Malinowski nie jest już wiceprezesem Generali. 12 kwietnia złożył rezygnację z zajmowanej funkcji. Do czasu mianowania następcy jego...


czytaj dalej

Generali: Dyrektor cyfryzacji powołany

Na stanowisko dyrektora ds. cyfrowych Generali został powołany Steven Zuanella. Jest on odpowiedzialny za przeprowadzenie transformacji cyfrowej,...


czytaj dalej

AXA: 10 mln euro na odbudowę Notre-Dame

AXA Group, która ma długą tradycję filantropijnego wsparcia dla ochrony francuskiego dziedzictwa kulturowego, zadeklarowała, że przyczyni się do...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Ruszyła masowa sprzedaż PZU GO

PZU GO, beacon połączony z mobilną aplikacją telematyczną, będący sztandarowym projektem ubezpieczyciela stworzonym przez jego ekspertów, trafił...


czytaj dalej

VIG Polska: Biznes majątkowy filarem wyników grupy

Wskaźnik wzrostu działalności majątkowej Vienna Insurance Group (VIG) w Polsce w 2018 roku był ponad dwuipółkrotnie wyższy niż całego rynku...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook