Reklama

SN: Niedopatrzenie wykluczyło odpowiedzialność
wtorek, 16 kwietnia 2019 08:29

Sąd Najwyższy (SN) ocenił, że niejasne sformułowania umowy ubezpieczenia trzeba interpretować na korzyść ubezpieczonego, nawet jeśli jest on podmiotem profesjonalnym. Jednak niewymienienie w polisie budynku, który ma powstać, mimo klauzuli automatycznego pokrycia spowodowało, że odszkodowanie nie będzie wypłacone – podał serwis prawo.pl.

Rozstrzygnięcie SN dotyczyło sporu o odszkodowanie pomiędzy deweloperem a ubezpieczycielem. W momencie zawarcia umowy ubezpieczenia cześć budynków nie stanowiła majątku trwałego spółki z branży budowlanej. Po gwałtownych deszczach z 2010 r. jeden z tych obiektów został zalany, ale zakład ubezpieczeń (ZU) odmówił wypłaty odszkodowania. Sąd I instancji przyznał rację ubezpieczycielowi, uznając, że zawarte w polisie sformułowanie dotyczące ubezpieczenia wszelkich nowych inwestycji odnosiło się do  wszelkich nowych budynków, które stawały się mieniem dewelopera jako środki trwałe. Z kolei Sąd Apelacyjny przypomniał, że zgodnie z art. 12 ust. 3 i 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej warunki umowy i jej treść powinny być formułowane jednoznacznie i w sposób zrozumiały, a wszelkie niejednoznaczności są interpretowane na korzyść ubezpieczającego. Jednocześnie SA stwierdził, że ten przepis nie zwalnia strony od analizy treści umowy. Sąd Najwyższy, rozpatrując skargę kasacyjną, podzielił stanowisko sądu II instancji (wyrok Sądu Najwyższego z 12 kwietnia 2019 r. sygn. akt I CSK 321/18).

Więcej:
prawo.pl z 15 kwietnia, Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska „SN: Odszkodowanie za zalanie nie należy się z powodu błędnej klauzuli w umowie”:
https://www.prawo.pl/...
(AM, źródło: prawo.pl)

 

TFI PZU: Nowy zarząd

18 kwietnia rada nadzorcza Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU dokonała szeregu zmian w zarządzie spółki.

Do zarządu TFI PZU powołany został...


czytaj dalej

Generali: Adam Malinowski odszedł ze stanowiska wiceprezesa

Adam Malinowski nie jest już wiceprezesem Generali. 12 kwietnia złożył rezygnację z zajmowanej funkcji. Do czasu mianowania następcy jego...


czytaj dalej

Generali: Dyrektor cyfryzacji powołany

Na stanowisko dyrektora ds. cyfrowych Generali został powołany Steven Zuanella. Jest on odpowiedzialny za przeprowadzenie transformacji cyfrowej,...


czytaj dalej

AXA: 10 mln euro na odbudowę Notre-Dame

AXA Group, która ma długą tradycję filantropijnego wsparcia dla ochrony francuskiego dziedzictwa kulturowego, zadeklarowała, że przyczyni się do...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Ruszyła masowa sprzedaż PZU GO

PZU GO, beacon połączony z mobilną aplikacją telematyczną, będący sztandarowym projektem ubezpieczyciela stworzonym przez jego ekspertów, trafił...


czytaj dalej

VIG Polska: Biznes majątkowy filarem wyników grupy

Wskaźnik wzrostu działalności majątkowej Vienna Insurance Group (VIG) w Polsce w 2018 roku był ponad dwuipółkrotnie wyższy niż całego rynku...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook