Reklama

SN: Niedopatrzenie wykluczyło odpowiedzialność
wtorek, 16 kwietnia 2019 08:29

Sąd Najwyższy (SN) ocenił, że niejasne sformułowania umowy ubezpieczenia trzeba interpretować na korzyść ubezpieczonego, nawet jeśli jest on podmiotem profesjonalnym. Jednak niewymienienie w polisie budynku, który ma powstać, mimo klauzuli automatycznego pokrycia spowodowało, że odszkodowanie nie będzie wypłacone – podał serwis prawo.pl.

Rozstrzygnięcie SN dotyczyło sporu o odszkodowanie pomiędzy deweloperem a ubezpieczycielem. W momencie zawarcia umowy ubezpieczenia cześć budynków nie stanowiła majątku trwałego spółki z branży budowlanej. Po gwałtownych deszczach z 2010 r. jeden z tych obiektów został zalany, ale zakład ubezpieczeń (ZU) odmówił wypłaty odszkodowania. Sąd I instancji przyznał rację ubezpieczycielowi, uznając, że zawarte w polisie sformułowanie dotyczące ubezpieczenia wszelkich nowych inwestycji odnosiło się do  wszelkich nowych budynków, które stawały się mieniem dewelopera jako środki trwałe. Z kolei Sąd Apelacyjny przypomniał, że zgodnie z art. 12 ust. 3 i 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej warunki umowy i jej treść powinny być formułowane jednoznacznie i w sposób zrozumiały, a wszelkie niejednoznaczności są interpretowane na korzyść ubezpieczającego. Jednocześnie SA stwierdził, że ten przepis nie zwalnia strony od analizy treści umowy. Sąd Najwyższy, rozpatrując skargę kasacyjną, podzielił stanowisko sądu II instancji (wyrok Sądu Najwyższego z 12 kwietnia 2019 r. sygn. akt I CSK 321/18).

Więcej:
prawo.pl z 15 kwietnia, Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska „SN: Odszkodowanie za zalanie nie należy się z powodu błędnej klauzuli w umowie”:
https://www.prawo.pl/...
(AM, źródło: prawo.pl)

 

PTE PZU: Marek Sakowski nowym prezesem

Marcin Żółtek zrezygnował z funkcji prezesa Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU. Zastąpi go Marek Sakowski.

Jak czytamy w informacji...


czytaj dalej

PIU: Piotr Wrzesiński wśród europejskich ekspertów do spraw emerytur

Piotr Wrzesiński, ekspert Polskiej Izby Ubezpieczeń PIU, został wybrany do Grupy Ekspertów ds. paneuropejskiego produktu emerytalnego (PEPP) w...


czytaj dalej

Sri Lanka: Nowoczesne ubezpieczenie dla biednego rolnictwa

Aon zawiązał partnerstwo z organizacją walczącą z biedą i głodem Oxfam oraz insurtechowym start-upem Etherisc, w celu uruchomienia platformy...


czytaj dalej

RPA: Ubezpieczyciel otwiera bank

Południowoafrykański ubezpieczyciel Discovery potrzebował 1,5 mln roboczogodzin w ciągu czterech lat, aby zbudować bank. Rzuca on wyzwanie...


czytaj dalej

UNIQA: Kliencki zwrot w zarządzieAdam Łoziak
Daniela Sotirovic
fot.: Weronika Lucjan

Od lipca 2019 r. zaczęła obowiązywać nowa struktura organizacyjna towarzystw ubezpieczeniowych...


czytaj dalej

Ubea.pl: W czerwcu najtaniej w YCD, Link4 i Benefii

Czerwcowy barometr cenowy dotyczący obowiązkowych polis OC przyniósł kolejne obniżki stawek. Według kalkulacji porównywarki internetowej Ubea.pl...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook