Reklama

SN: Niedopatrzenie wykluczyło odpowiedzialność
wtorek, 16 kwietnia 2019 08:29

Sąd Najwyższy (SN) ocenił, że niejasne sformułowania umowy ubezpieczenia trzeba interpretować na korzyść ubezpieczonego, nawet jeśli jest on podmiotem profesjonalnym. Jednak niewymienienie w polisie budynku, który ma powstać, mimo klauzuli automatycznego pokrycia spowodowało, że odszkodowanie nie będzie wypłacone – podał serwis prawo.pl.

Rozstrzygnięcie SN dotyczyło sporu o odszkodowanie pomiędzy deweloperem a ubezpieczycielem. W momencie zawarcia umowy ubezpieczenia cześć budynków nie stanowiła majątku trwałego spółki z branży budowlanej. Po gwałtownych deszczach z 2010 r. jeden z tych obiektów został zalany, ale zakład ubezpieczeń (ZU) odmówił wypłaty odszkodowania. Sąd I instancji przyznał rację ubezpieczycielowi, uznając, że zawarte w polisie sformułowanie dotyczące ubezpieczenia wszelkich nowych inwestycji odnosiło się do  wszelkich nowych budynków, które stawały się mieniem dewelopera jako środki trwałe. Z kolei Sąd Apelacyjny przypomniał, że zgodnie z art. 12 ust. 3 i 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej warunki umowy i jej treść powinny być formułowane jednoznacznie i w sposób zrozumiały, a wszelkie niejednoznaczności są interpretowane na korzyść ubezpieczającego. Jednocześnie SA stwierdził, że ten przepis nie zwalnia strony od analizy treści umowy. Sąd Najwyższy, rozpatrując skargę kasacyjną, podzielił stanowisko sądu II instancji (wyrok Sądu Najwyższego z 12 kwietnia 2019 r. sygn. akt I CSK 321/18).

Więcej:
prawo.pl z 15 kwietnia, Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska „SN: Odszkodowanie za zalanie nie należy się z powodu błędnej klauzuli w umowie”:
https://www.prawo.pl/...
(AM, źródło: prawo.pl)

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Generali: Kwartał wzrostów

Pierwsze trzy miesiące obecnego roku były udane dla Generali. Grupa zanotowała wysokie wzrosty zysków i przypisu składki.

Przypis składki brutto...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Lokalne porządki

Ostatnie lata w branży ubezpieczeniowej stały pod znakiem globalnych zmian w przepisach dotyczących branży ubezpieczeniowej. Zmniejszona aktywność...


czytaj dalej

SN: Odmowa podjęcia uchwał w dwóch sprawach

16 maja Sąd Najwyższy (SN) odmówił podjęcia uchwały w dwóch sprawach dotyczących materii ubezpieczeniowej, skierowanych do niego przez sądy...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook