Reklama

KUKE: Rekordowa wartość światowego handlu i inwestycji pod ochroną
poniedziałek, 15 kwietnia 2019 08:58

Transakcje handlowe i inwestycje o rekordowej kwocie 2,5 biliona dolarów zostały w 2018 roku wsparte przez instytucje skupione w Unii Berneńskiej, do której należy Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). To o 7 % więcej niż w 2017 r.

Unia Berneńska poinformowała, że w 2018 roku zrzeszone w jej ramach agencje ubezpieczeń kredytów eksportowych ubezpieczyły transakcje handlowe i inwestycje na kwotę 2,48 bln USD, stanowiącą 13% światowych obrotów handlowych. Z tej sumy 2,37 bln USD przypadło na ubezpieczenie kredytu kupieckiego, 193 mld USD na ubezpieczenie średnio- i długoterminowych kredytów eksportowych, a 46 mld – na ubezpieczenie inwestycji zagranicznych przed ryzykiem politycznym związanym m.in. z konfliktami zbrojnymi, wywłaszczeniem czy ograniczeniem wymienialności waluty.

W KUKE łączna wartość ubezpieczonego obrotu i udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych wyniosła w 2018 roku rekordowe 48,9 mld zł i była o 19,9% wyższa niż rok wcześniej. Wolumen objętych ochroną krótkoterminowych należności eksportowych i krajowych wyniósł 45,8 mld zł (+19% r/r), a wartość ubezpieczeń średnio- i długoterminowych sięgnęła 2,1 mld zł (+58% r/r).

- Z zebranych przez Unię Berneńską danych wynika, że z roku na rok zwiększa się rola ubezpieczeń w międzynarodowym handlu i inwestycjach zagranicznych. To – jak w przypadku Polski, gdzie biznes KUKE rośnie dużo szybciej niż średnio na świecie – efekt większej świadomości przedsiębiorców co do konieczności stosowania różnych instrumentów zabezpieczających obrót handlowy. Ale niestety to również konsekwencja stanu globalnej gospodarki, większej niepewności politycznej, zmienności na rynkach, obserwowanego spowolnienia wzrostu – powiedział Janusz Władyczak, prezes KUKE.

Najszybszy wzrost ubezpieczanego handlu i inwestycji zanotowano w Afryce, co również może być wskazówką dla polskich firm co do kierunku ekspansji. Europa Środkowa i Południowa oraz Azja Południowo-wschodnia odpowiadały w ub.r. za 20% nowego biznesu pokrytego ubezpieczeniem i gwarancjami, Europa Zachodnia to 27%, Stany Zjednoczone 11%, a Azja Wschodnia – 10%.

Wypłacone przez instytucje skupione w Unii Berneńskiej odszkodowania wyniosły w ubiegłym roku 6,4 mld USD (+3% r/r). To o 17% więcej niż kwota odszkodowań z 2009 r., gdy globalna gospodarka przeżywała najtrudniejsze chwile wywołane załamaniem systemu finansowego rok wcześniej. Unia Berneńska zwraca uwagę, że ponownie zaczyna rosnąć udział odszkodowań wywołanych czynnikami politycznymi, stanowiąc już 32% całości, po podwojeniu się ich kwoty wobec 2017 r. Jeszcze w 2016 roku odsetek ten wynosił zaledwie 9%.
(AM, źródło: KUKE)

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

Global Market Index: Ceny ubezpieczeń wciąż rosną

Marsh opublikował wyniki cyklicznego raportu Global Market Index, zawierającego informacje na temat kluczowych trendów rynkowych obserwowanych w...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Rozmowy bez Asekuracji: Brokerzy i PPK

21 maja ukazał się sześćdziesiąty czwarty odcinek podcastu „Rozmowy bez Asekuracji”. Gośćmi programu byli Robert Zapotoczny, prezes, oraz Dariusz...


czytaj dalej

Lubelskie: Atak żywiołu. PZU już likwiduje szkody

21 maja przed południem przez gminę Wojciechów (województwo lubelskie) przeszła trąba powietrzna, która wyrządziła poważne szkody. PZU, który był...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook