Reklama

SPBUiR: Brokerzy mogą świadczyć czynności w ubezpieczeniowych PPK
piątek, 12 kwietnia 2019 09:01

Ustawa o Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) z dnia 4 października 2018 roku nie reguluje czynności pośrednictwa w ramach dystrybucji produktów objętych PPK. Oznacza to, że brokerzy podlegają odrębnym sektorowym przepisom i mogą świadczyć usługi w granicach nadanych im uprawnień wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń – głosi stanowisko Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (SPBUiR).

Organizacja postanowiła zabrać głos w związku z pojawiającymi się niejasnościami w przedmiocie czynności brokerskich i pobierania wynagrodzenia z tytułu dystrybucji umów ubezpieczenia w ramach PPK. Stowarzyszenie wskazało, że zgodnie z ustawą o PPK (UPPK) zawieranie przez podmiot zatrudniający umowy o prowadzenie Planów w imieniu i na rzecz osób w nim zatrudnionych nie stanowi działalności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń w rozumieniu art. 4 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. SPBUiR przypomniało, że jedynie w art. 46 ust. 1 UPPK przewiduje zakaz wynagradzania podmiotu prowadzącego działalność akwizycyjną na rzecz instytucji finansowej polegającą na nakłanianiu podmiotu zatrudniającego do rozwiązania umowy o zarządzanie PPK i podpisanie takiego porozumienia z instytucją, na rzecz której działa ów akwizytor, a w art. 46 ust. 2 zakazuje oferowania lub udzielania jakichkolwiek materialnych korzyści z tytułu zawarcia lub niewypowiedzenia umowy o zarządzanie/prowadzenie PPK.

„W opinii Stowarzyszenia, poza wyżej wskazanymi ograniczeniami odnośnie wynagradzania, ustawa nie zakazuje pobierania opłat za zarządzanie (…). Ustawa nie przewiduje także zakazu, ani nie wprowadza dodatkowych wymagań co do prowadzenia czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego. Stowarzyszenie wyraża w związku z tym pogląd, że brokerzy ubezpieczeniowi mogą, w zakresie przewidzianym ustawą o dystrybucji ubezpieczeń, wykonywać czynności brokerskie, o ile forma PPK dotyczy ochrony ubezpieczeniowej” – głosi stanowisko.

Pełny tekst stanowiska SPBUiR:
https://polbrokers.pl/...
(AM, źródło: SPBUiR)

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Generali: Kwartał wzrostów

Pierwsze trzy miesiące obecnego roku były udane dla Generali. Grupa zanotowała wysokie wzrosty zysków i przypisu składki.

Przypis składki brutto...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Lokalne porządki

Ostatnie lata w branży ubezpieczeniowej stały pod znakiem globalnych zmian w przepisach dotyczących branży ubezpieczeniowej. Zmniejszona aktywność...


czytaj dalej

SN: Odmowa podjęcia uchwał w dwóch sprawach

16 maja Sąd Najwyższy (SN) odmówił podjęcia uchwały w dwóch sprawach dotyczących materii ubezpieczeniowej, skierowanych do niego przez sądy...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook