Reklama

SPBUiR: Brokerzy mogą świadczyć czynności w ubezpieczeniowych PPK
piątek, 12 kwietnia 2019 09:01

Ustawa o Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) z dnia 4 października 2018 roku nie reguluje czynności pośrednictwa w ramach dystrybucji produktów objętych PPK. Oznacza to, że brokerzy podlegają odrębnym sektorowym przepisom i mogą świadczyć usługi w granicach nadanych im uprawnień wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń – głosi stanowisko Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (SPBUiR).

Organizacja postanowiła zabrać głos w związku z pojawiającymi się niejasnościami w przedmiocie czynności brokerskich i pobierania wynagrodzenia z tytułu dystrybucji umów ubezpieczenia w ramach PPK. Stowarzyszenie wskazało, że zgodnie z ustawą o PPK (UPPK) zawieranie przez podmiot zatrudniający umowy o prowadzenie Planów w imieniu i na rzecz osób w nim zatrudnionych nie stanowi działalności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń w rozumieniu art. 4 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. SPBUiR przypomniało, że jedynie w art. 46 ust. 1 UPPK przewiduje zakaz wynagradzania podmiotu prowadzącego działalność akwizycyjną na rzecz instytucji finansowej polegającą na nakłanianiu podmiotu zatrudniającego do rozwiązania umowy o zarządzanie PPK i podpisanie takiego porozumienia z instytucją, na rzecz której działa ów akwizytor, a w art. 46 ust. 2 zakazuje oferowania lub udzielania jakichkolwiek materialnych korzyści z tytułu zawarcia lub niewypowiedzenia umowy o zarządzanie/prowadzenie PPK.

„W opinii Stowarzyszenia, poza wyżej wskazanymi ograniczeniami odnośnie wynagradzania, ustawa nie zakazuje pobierania opłat za zarządzanie (…). Ustawa nie przewiduje także zakazu, ani nie wprowadza dodatkowych wymagań co do prowadzenia czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego. Stowarzyszenie wyraża w związku z tym pogląd, że brokerzy ubezpieczeniowi mogą, w zakresie przewidzianym ustawą o dystrybucji ubezpieczeń, wykonywać czynności brokerskie, o ile forma PPK dotyczy ochrony ubezpieczeniowej” – głosi stanowisko.

Pełny tekst stanowiska SPBUiR:
https://polbrokers.pl/...
(AM, źródło: SPBUiR)

 

PTE PZU: Marek Sakowski nowym prezesem

Marcin Żółtek zrezygnował z funkcji prezesa Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU. Zastąpi go Marek Sakowski.

Jak czytamy w informacji...


czytaj dalej

PIU: Piotr Wrzesiński wśród europejskich ekspertów do spraw emerytur

Piotr Wrzesiński, ekspert Polskiej Izby Ubezpieczeń PIU, został wybrany do Grupy Ekspertów ds. paneuropejskiego produktu emerytalnego (PEPP) w...


czytaj dalej

Sri Lanka: Nowoczesne ubezpieczenie dla biednego rolnictwa

Aon zawiązał partnerstwo z organizacją walczącą z biedą i głodem Oxfam oraz insurtechowym start-upem Etherisc, w celu uruchomienia platformy...


czytaj dalej

RPA: Ubezpieczyciel otwiera bank

Południowoafrykański ubezpieczyciel Discovery potrzebował 1,5 mln roboczogodzin w ciągu czterech lat, aby zbudować bank. Rzuca on wyzwanie...


czytaj dalej

UNIQA: Kliencki zwrot w zarządzieAdam Łoziak
Daniela Sotirovic
fot.: Weronika Lucjan

Od lipca 2019 r. zaczęła obowiązywać nowa struktura organizacyjna towarzystw ubezpieczeniowych...


czytaj dalej

Ubea.pl: W czerwcu najtaniej w YCD, Link4 i Benefii

Czerwcowy barometr cenowy dotyczący obowiązkowych polis OC przyniósł kolejne obniżki stawek. Według kalkulacji porównywarki internetowej Ubea.pl...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook