Reklama

SPBUiR: Brokerzy mogą świadczyć czynności w ubezpieczeniowych PPK
piątek, 12 kwietnia 2019 09:01

Ustawa o Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) z dnia 4 października 2018 roku nie reguluje czynności pośrednictwa w ramach dystrybucji produktów objętych PPK. Oznacza to, że brokerzy podlegają odrębnym sektorowym przepisom i mogą świadczyć usługi w granicach nadanych im uprawnień wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń – głosi stanowisko Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (SPBUiR).

Organizacja postanowiła zabrać głos w związku z pojawiającymi się niejasnościami w przedmiocie czynności brokerskich i pobierania wynagrodzenia z tytułu dystrybucji umów ubezpieczenia w ramach PPK. Stowarzyszenie wskazało, że zgodnie z ustawą o PPK (UPPK) zawieranie przez podmiot zatrudniający umowy o prowadzenie Planów w imieniu i na rzecz osób w nim zatrudnionych nie stanowi działalności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń w rozumieniu art. 4 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. SPBUiR przypomniało, że jedynie w art. 46 ust. 1 UPPK przewiduje zakaz wynagradzania podmiotu prowadzącego działalność akwizycyjną na rzecz instytucji finansowej polegającą na nakłanianiu podmiotu zatrudniającego do rozwiązania umowy o zarządzanie PPK i podpisanie takiego porozumienia z instytucją, na rzecz której działa ów akwizytor, a w art. 46 ust. 2 zakazuje oferowania lub udzielania jakichkolwiek materialnych korzyści z tytułu zawarcia lub niewypowiedzenia umowy o zarządzanie/prowadzenie PPK.

„W opinii Stowarzyszenia, poza wyżej wskazanymi ograniczeniami odnośnie wynagradzania, ustawa nie zakazuje pobierania opłat za zarządzanie (…). Ustawa nie przewiduje także zakazu, ani nie wprowadza dodatkowych wymagań co do prowadzenia czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego. Stowarzyszenie wyraża w związku z tym pogląd, że brokerzy ubezpieczeniowi mogą, w zakresie przewidzianym ustawą o dystrybucji ubezpieczeń, wykonywać czynności brokerskie, o ile forma PPK dotyczy ochrony ubezpieczeniowej” – głosi stanowisko.

Pełny tekst stanowiska SPBUiR:
https://polbrokers.pl/...
(AM, źródło: SPBUiR)

 

VIG: Franz Fuchs zostanie zastępcą dyrektora generalnego

1 października Franz Fuchs, dyrektor generalny Vienna Insurance Group Polska, obejmie stanowisko zastępcy dyrektora generalnego całej grupy. W ten...


czytaj dalej

Concordia Polska TUW: Rajmund Rusiecki nowym członkiem zarządu

Nowym członkiem zarządu Concordia Polska TUW został Rajmund Rusiecki. Po tej nominacji menadżer zasiada w zarządach obu towarzystw Concordii...


czytaj dalej

Wielka Brytania: Różnice cen w porównywarkach zagadką dla klientów

Rynek porównywarek nie przestaje wywierać ogromnego wpływu na brytyjski sektor ubezpieczeń indywidualnych. W 2018 roku tym kanałem sprzedaży...


czytaj dalej

Chiny: Inwestycje ubezpieczycieli ograniczone

Chiński nadzór ubezpieczeniowy i bankowy ograniczył wielkość inwestycji firm ubezpieczeniowych w ich udziałowców, co ma ograniczyć ryzyko związane...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Punkta zamiast mfind

Rewolucja w mfind. Firma przekształci swój biznes ubezpieczeniowy z porównywarki w internetową multiagencję z ofertą dostępną w trzech kanałach:...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Detronizacja polis z UFK

Uważna lektura opublikowanego niedawno raportu Analiz Online na temat sektora ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w pierwszej połowie obecnego...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook