Reklama

PIU: Najważniejsze liczby polskich ubezpieczeń w 2018 roku
środa, 10 kwietnia 2019 08:45

Na stronie Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) opublikowana został broszura zatytułowana „Ubezpieczenia w liczbach 2018”. Dokument zawiera najważniejsze dane o rynku ubezpieczeniowym w Polsce w 2018 roku.

W swoim opracowaniu PIU wskazała, że w 2018 roku ubezpieczyciele zebrali w sumie 62,2 mld zł składek brutto. Z tej kwoty 21,7 mld zł zebrano w dziale I (blisko 35% łącznego przypisu rynku), a pozostałe 40,5 mld zł – w dziale II (ok. 65%). W ubezpieczeniach majątkowych 17 mld zł stanowiły składki zebrane z polis niekomunikacyjnych. To najlepszy wynik od 2008 r., ponad dwukrotnie wyższy niż wówczas (8,1 mld zł) i o 2,7 mld zł lepszy od odnotowanego w 2017 r. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w przypadku „komunikacji”, która wypracowała 23,5 mld zł, o 1 mld zł więcej niż rok wcześniej. W 2008 r. segment komunikacyjny wygenerował składkę na poziomie 12,2 mld zł.

Ubezpieczyciele komunikacyjni płacą coraz więcej

Łączna wartość wypłaconych odszkodowań sięgnęła 41,7 mld zł, z czego 21,5 mld zł wypłaciły zakłady życiowe, a 20,2 mld zł majątkowe. Rezultat sektora życiowego był wyższy od ubiegłorocznego o 1,1 mld zł, ale sporo niższy od notowanych w latach 2009-2013. Z kolei towarzystwa majątkowe wypłaciły z ubezpieczeń niekomunikacyjnych 6,3 mld zł, co oznacza, że od 2016 r. kwota roszczeń zaspokojonych z tego typu produktów utrzymuje się na zbliżonym, stabilnym poziomie. Natomiast 13,9 mld zł odszkodowań i świadczeń wypłaconych z polis komunikacyjnych jest najwyższym wynikiem od 2008 r. Z danych zebranych przez Izbę wynika, że od początku 2014 r. na rynku komunikacyjnym mamy do czynienia z trendem znaczącego wzrostu wypłat – różnice rok do roku sięgają ponad 500 mln zł. To odróżnia ten okres od lat 2009-2013, gdzie wzrost, o ile występował, nie przekraczał 300 mln zł.

Ponad 50 mln polis niekomunikacyjnych

Z opracowania wynika ponadto, że w 2018 r. ubezpieczyciele wystawili 1,74 mln szt. obowiązkowych ubezpieczeń budynków w gospodarstwie rolnym i 1,49 obowiązkowych polis OC rolników. Z kolei liczba polis pozostałych ubezpieczeń majątkowych i osobowych wyniosła 50,55 mln szt. – ponad dwukrotnie więcej niż umów OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (24,29 mln szt.) i ponad siedmiokrotnie więcej niż umów AC (6678,58 tys. szt.).

97 zakładów i oddziałów

Działalność na polskim rynku prowadziło 26 zakładów ubezpieczeń na życie (w tym dwa w formie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych), 8 oddziałów życiowych, 33 zakłady ubezpieczeń majątkowych i osobowych (w tym 9 TUW-ów), 28 oddziałów majątkowych, 1 zakład reasekuracji i 1 oddział reasekuratora.

Na koniec 2018 r. łączna wartość aktywów krajowych zakładów ubezpieczeń wyniosła 192,1 mld zł. To o 4,5 mld zł mniej niż rok wcześniej, ale i tak był to drugi najlepszy wynik od 2008 roku. Łączna wartość lokat krajowych zakładów ubezpieczeń w papiery wartościowe o stałej i zmiennej stopie dochodu wyniosła 88,4 mld zł. Z tej kwoty 71,7 mld zł stanowiły dłużne papiery wartościowe.

Broszura zawiera też informację o składce zbieranej na rynkach ubezpieczeniowych w poszczególnych krajach Europy. Z danych zebranych przez Insurance Europe wynika, że w 2017 r. Polska zajmowała 14. miejsce na 29 sklasyfikowanych państw europejskich (wyżej od np. Portugalii, Grecji, Czech czy Turcji) ze składką na poziomie 14,4 mld euro – zaledwie 0,8 mld zł za plasującą się na 13. miejscu Norwegią. Na czele klasyfikacji znajdowała się Wielka Brytania – 283,6 mld euro zebranych składek, wyprzedzając Francję (211,6 mld euro) i Niemcy (198 mld euro).

Broszurę można znaleźć pod adresem:
https://piu.org.pl/...
AM, news@gu.com.pl
(źródło: PIU)

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

Global Market Index: Ceny ubezpieczeń wciąż rosną

Marsh opublikował wyniki cyklicznego raportu Global Market Index, zawierającego informacje na temat kluczowych trendów rynkowych obserwowanych w...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Rozmowy bez Asekuracji: Brokerzy i PPK

21 maja ukazał się sześćdziesiąty czwarty odcinek podcastu „Rozmowy bez Asekuracji”. Gośćmi programu byli Robert Zapotoczny, prezes, oraz Dariusz...


czytaj dalej

Lubelskie: Atak żywiołu. PZU już likwiduje szkody

21 maja przed południem przez gminę Wojciechów (województwo lubelskie) przeszła trąba powietrzna, która wyrządziła poważne szkody. PZU, który był...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook