Reklama

Inter Polska: Poradnik dla fizjoterapeutów
wtorek, 09 kwietnia 2019 08:53

Inter Polska opublikował poradnik dotyczący najistotniejszych kwestii związanych z ubezpieczeniami fizjoterapeutów w stanie prawnym po 1 kwietnia 2019 r.

Ubezpieczenie OC musi wykupić każdy fizjoterapeuta posiadający podmiot leczniczy bądź praktykę fizjoterapeutyczną. Jeśli jest już podmiotem i posiada ważną polisę dla podmiotu wykonującego działalność leczniczą, nie musi jej zmieniać. W przypadku praktyki fizjoterapeutycznej obowiązek ubezpieczenia może być tymczasowo wypełniony poprzez wykupienie tak zwanego dobrowolnego OC. Taka sytuacja będzie obowiązywać do czasu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów dotyczącego ubezpieczenia obowiązkowego. Wtedy fizjoterapeuta będzie mógł w prosty sposób przekształcić swoją polisę w obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Na podjęcie decyzji, czy działać jako podmiot leczniczy, czy jako praktyka fizjoterapeutyczna, fizjoterapeuta-przedsiębiorca ma czas do 31 października 2019 roku. W zależności od formy prowadzenia działalności gospodarczej polisa różni się wysokością sumy gwarancyjnej (czyli limitu, do którego płaci ubezpieczyciel). Minimalne sumy ubezpieczenia dla podmiotów medycznych to 75 tys. euro na jedno zdarzenie i 350 tys. euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Z kolei dla praktyki fizjoterapeutycznej wynoszą one odpowiednio 30 tys. euro i 150 tys. euro.

Wymagana prawem polisa odpowiedzialności cywilnej (OC) gwarantuje ubezpieczenie w zakresie szkód osobowych, które powstały w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych. Szkody innego typu, np. w mieniu pacjentów czy osób postronnych przebywających na terenie placówki, czy też naruszenia praw pacjentów, nie są objęte taką ochroną. W tym zakresie ubezpieczyciele oferują dodatkowe umowy dobrowolne, których zakres i sumy gwarancyjne są ustalane indywidualnie z fizjoterapeutą.

Fizjoterapeuci pracujący na etacie lub umowie zlecenie nie mają obowiązku posiadania OC. Należy jednak pamiętać, że ponoszą oni odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie do wysokości trzech miesięcznych wynagrodzeń, a w przypadku zatrudnienia na umowę zlecenie – nawet do pełnej wysokości szkody.

Przepisy nakazują, żeby przed zarejestrowaniem praktyki fizjoterapeutycznej wykupić polisę. W trakcie przechodzenia procesu rejestracji praktyki fizjoterapeuci deklarują posiadanie OC. Brak ubezpieczenia w momencie weryfikacji oznacza wykreślenie z rejestru praktyk. Jest to równoznaczne z utratą źródła zarobkowania w ramach praktyki fizjoterapeutycznej. Do czasu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów dotyczącego ubezpieczenia obowiązkowego obowiązek ubezpieczenia może być tymczasowo wypełniony poprzez wykupienie dobrowolnego OC.

Fizjoterapeuta prowadzący działalność gospodarczą i posiadający OC jest ubezpieczony tylko w zakresie wyrządzenia szkód swoim pacjentom. W sytuacji gdy to on dozna uszczerbku na zdrowiu – wskutek wypadku lub choroby – nie otrzyma odszkodowania. Chcąc się zabezpieczyć, powinien pomyśleć o ubezpieczeniu na życie lub z tytułu utraty przychodu.
(AM, źródło: Inter Polska)

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Generali: Kwartał wzrostów

Pierwsze trzy miesiące obecnego roku były udane dla Generali. Grupa zanotowała wysokie wzrosty zysków i przypisu składki.

Przypis składki brutto...


czytaj dalej

PBUK: Nowela wymaga korekt

W ocenie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK), wprowadzenie ściślejszych regulacji mogących ustabilizować działalność...


czytaj dalej

Digital Care: Ponad 6 tys. uszkodzeń smartfonów w trakcie majówki

Według statystyk firmy Digital Care, liczba uszkodzeń telefonów w trakcie tegorocznego długiego weekendu majowego była o ponad 30% wyższa niż w...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook