Reklama

GUS: Ubezpieczyciele poprawili wynik finansowy
poniedziałek, 08 kwietnia 2019 09:00

Ubiegłoroczne wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń były lepsze niż przed rokiem i wyniosły 6,6 mld zł. Wpłynęły na to korzystniejsze wyniki uzyskane tak przez zakłady ubezpieczeń na życie, jak i oferujące ubezpieczenia majątkowe – poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W strukturze przychodów ogółem dominującą pozycję stanowiła składka przypisana brutto, która w 2018 r. ogółem wyniosła 62 169,8 mln zł (-0,3% r/r), z czego 21 704,8 mln zł stanowił przypis działu I, a 40 465 mln zł działu II. W strukturze kosztów ogółem dominującą pozycję miały odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto, które w ub.r . uplasowały się na poziomie 41 675,4 mln zł (+4,6% r/r) Zakłady życiowe wypłaciły 21 486,8 mln zł, natomiast majątkowe – 20 188,6 mln zł.(źródło: GUS)


Łączny wynik finansowy netto osiągnął poziom 6601,8 mln zł i był wyższy o 14,5% niż w 2017 r. Towarzystwa działu I wypracowały wynik w wysokości 2449,1 mln zł, a w dziale II wyniósł on 4152,7 mln zł. Wynik techniczny (w ujęciu zagregowanym) wyniósł 6034,8 mln zł (+18% r/r). Wynik techniczny w ubezpieczeniach na życie zwiększył się do 3081,6 mln zł, w ubezpieczeniach majątkowych do 2953,2 mln zł.

W strukturze składki przypisanej brutto z działalności bezpośredniej ogółem składka zakładów działu I stanowiła 36,3%, a zakładów działu II – 63,7%. Dominującą pozycję na rynku życiowym, pod względem wartości przypisu brutto stanowiły ubezpieczenia na życie z UFK (gr. 3). Kolejną pozycję zajmowały ubezpieczenia na życie (gr. 1). Udział tych dwóch grup ubezpieczeń na życie wyniósł odpowiednio 36,5% i 35,1% łącznego przypisu działu I.

W dziale II największą pozycję (61,6%) stanowił składki brutto zebrane z tytułu polis komunikacyjnych. Ich wartość zwiększyła się o 4,5% r/r, do poziomu 23 484,7 mln zł. Udział AC pojazdów lądowych w składkach działu II wyniósł 21,8%, a OC posiadaczy pojazdów lądowych – 38,7%.
W AC osiągnięto zysk techniczny w wysokości 802,4 mln zł, wobec 440,9 mln zł w 2017 r. Natomiast w OC ppl. osiągnięto zysk techniczny na poziomie 459,2 mln zł, wobec 474,5 mln zł zysku w roku poprzednim.

Suma bilansowa zakładów ubezpieczeń ogółem na koniec grudnia 2018 r. wyniosła 192 080,5 mln zł (spadek w skali roku o 2,3%), z tego na dział I przypadało 94 951,3 mln zł, a 97 129,2 mln zł na dział II.
(AM, źródło: GUS)

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

Global Market Index: Ceny ubezpieczeń wciąż rosną

Marsh opublikował wyniki cyklicznego raportu Global Market Index, zawierającego informacje na temat kluczowych trendów rynkowych obserwowanych w...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Rozmowy bez Asekuracji: Brokerzy i PPK

21 maja ukazał się sześćdziesiąty czwarty odcinek podcastu „Rozmowy bez Asekuracji”. Gośćmi programu byli Robert Zapotoczny, prezes, oraz Dariusz...


czytaj dalej

Lubelskie: Atak żywiołu. PZU już likwiduje szkody

21 maja przed południem przez gminę Wojciechów (województwo lubelskie) przeszła trąba powietrzna, która wyrządziła poważne szkody. PZU, który był...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook