Reklama

KUKE: Wzrost dwukrotnie wyższy od rynkowego
piątek, 05 kwietnia 2019 08:47

Należności eksportowe i krajowe ubezpieczone przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) rosły w 2018 r. dwa razy szybciej niż średnia rynkowa.

Z raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) wynika, że kwota ubezpieczonych obrotów polskich firm na krajowym rynku wzrosła w 2018 r. o 10% r/r, osiągając poziom 505 mld zł. W tym samym czasie KUKE ubezpieczyła należności handlowe o wartości 43,5 mld zł. Oznacza to wzrost o 20% w ujęciu rocznym. Dzięki dużo wyższej dynamice niż średnia rynkowa, udziały KUKE w rynku ubezpieczeń obrotu handlowego w Polsce wzrosły z 7,9 do 8,6%.

- W ubiegłym roku nasz biznes w zakresie ubezpieczeń kredytu kupieckiego rozwijał się równomiernie zarówno w obrocie krajowym, jak i eksportowym, osiągając w obu segmentach wzrost o 20% w ujęciu rocznym. Udało nam się podpisać o niemal połowę więcej nowych umów niż w roku 2017. Jednocześnie liczba polis odnowionych wzrosła o 11% względem poprzedniego roku. To zasługa m.in. większego otwarcia na ryzyko w tych segmentach gospodarki, które charakteryzowały się szybszym wzrostem i mającymi dobre perspektywy na najbliższe kwartały – powiedział Tomasz Ślagórski, wiceprezes KUKE.

Jednocześnie składka przypisana brutto z tytułu ubezpieczeń krótkoterminowych należności eksportowych i krajowych przyrosła w KUKE o 36% r/r, podczas gdy rynek zanotował wzrost o 11%. W konsekwencji udział Korporacji w tej kategorii zwiększył się z 8 do niemal 10%. Jednocześnie kwota wypłaconych odszkodowań i świadczeń zmniejszyła się w KUKE o 18% w skali roku, podczas gdy dla całego rynku ten spadek wyniósł 8%.

- Dwie trzecie wypłaconych odszkodowań dotyczyło niewypłacalności kontrahentów krajowych. Jeśli chodzi o rynki zagraniczne, to największy udział w wypłacanych przez KUKE odszkodowaniach wynikał z nieuregulowanych należności przez partnerów handlowych polskich firm z Irlandii, Norwegii, Niemiec i Włoch. Pod koniec roku zauważalnie wzrosło ryzyko braku zapłaty przez kontrahentów brytyjskich, co mogło wynikać zarówno z kłopotów części tamtejszych firm związanych z niepewnością wokół brexitu, jak i rosnącego poziomu fraudów. Niestety nadal wyraźnie widać, że stopień wykorzystania ubezpieczeń należności przez polskie firmy jest niski w porównaniu np. z krajami Europy Zachodniej – podkreślił Tomasz Ślagórski.

***

*http://www.gu.com.pl/...
(AM, źródło: KUKE)

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Generali: Kwartał wzrostów

Pierwsze trzy miesiące obecnego roku były udane dla Generali. Grupa zanotowała wysokie wzrosty zysków i przypisu składki.

Przypis składki brutto...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Lokalne porządki

Ostatnie lata w branży ubezpieczeniowej stały pod znakiem globalnych zmian w przepisach dotyczących branży ubezpieczeniowej. Zmniejszona aktywność...


czytaj dalej

SN: Odmowa podjęcia uchwał w dwóch sprawach

16 maja Sąd Najwyższy (SN) odmówił podjęcia uchwały w dwóch sprawach dotyczących materii ubezpieczeniowej, skierowanych do niego przez sądy...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook