Reklama

PIU: Rekordowy poziom ubezpieczonych obrotów polskich przedsiębiorstw
czwartek, 04 kwietnia 2019 09:03

Pół biliona złotych – taką wartość osiągnęła ubiegłoroczna suma ubezpieczonych obrotów polskich firm. To historyczny wynik, o jedną dziesiątą wyższy od odnotowanego w 2017 r. – wynika z danych zebranych przez Polską Izbę Ubezpieczeń.

Opracowanie PIU pokazuje, że w 2018 r. znaczącemu zwiększeniu uległo zaangażowanie polskich ubezpieczycieli we wsparcie eksportu. Ekspozycja eksportowa sięgnęła 55,21 mln zł, wobec 49,25 mln zł w roku poprzednim, co oznacza, że dynamika ochrony kredytów eksportowych uplasowała się na poziomie 112%. Izba wyjaśnia, że to efekt zwiększonej sprzedaży zagranicznej polskich firm, co przełożyło się na wzrost popyt na te produkty ochronne.

Ze 105,17 mld zł do 101,73 mld zł (-3% r/r) spadła z kolei wartość ubezpieczanych należności krajowych. Powodem spadku była pogarszająca się sytuacja finansowa przedsiębiorstw, mimo wysokiego wzrostu PKB w ubiegłym roku. PIU wskazuje, że mimo to ekspozycja krajowa ubezpieczeń należności pod koniec grudnia ub.r. była wyższa niż łączna kwota krótkoterminowych kredytów udzielanych przez banki. Zsumowana ekspozycja krajowa i zagraniczna sięgnęła 156,34 mldzł, co było rezultatem o 9% lepszym od odnotowanego w poprzednim roku (154,42 mld zł).

Ubiegłoroczne ubezpieczone obroty wyniosły w sumie 504,9 mld zł (457,09 mld zł w 2017 r., +10% r/r), po raz pierwszy w historii przekraczając poziom 0,5 bln zł. Wartość ubezpieczonych obrotów krajowych uplasowała się na poziomie 399,51 mld zł – o 11% wyższym niż rok wcześniej (358,95 mld zł). Z kolei ubezpieczone obroty eksportowe sięgnęły kwoty 105,39 mld zł (98,14 mld zł w 2017 r.,+7% r/r).

Izba zauważa, że wiele firm nie jest w stanie skompensować wyższymi cenami wzrostu kosztów działalności. W styczniu 2019 r., 98 przedsiębiorstw było niewypłacalnych, co stanowi wzrost rok do roku o 20%. W lutym tego roku ogłoszono 47 upadłości.

Rosną zatory płatnicze, co znajduje odzwierciedlenie w polityce zarządzania ryzykiem w zakładach ubezpieczeń – mówi Rafał Mańkowski, ekspert-analityk PIU.

Choć w 2018 r. spadła wartość wypłacanych odszkodowań (z 407 mln zł do 374 mln zł, -8% r/r), to część zakładów ubezpieczeń zawiązało jednak wyższe rezerwy na przyszłe wypłaty.

Widać pogorszenie się kondycji finansowej przedsiębiorstw i może to skutkować wyższymi kwotami wypłacanych odszkodowań w 2019 r. – wyjaśnia Rafał Mańkowski.

Ubiegłoroczny przypis składki z ubezpieczeń należności uplasował się na poziomie 612 mln zł. Był to rezultat o 11% wyższy niż w 2017 r. (550 mln zł).
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Generali: Kwartał wzrostów

Pierwsze trzy miesiące obecnego roku były udane dla Generali. Grupa zanotowała wysokie wzrosty zysków i przypisu składki.

Przypis składki brutto...


czytaj dalej

PBUK: Nowela wymaga korekt

W ocenie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK), wprowadzenie ściślejszych regulacji mogących ustabilizować działalność...


czytaj dalej

Digital Care: Ponad 6 tys. uszkodzeń smartfonów w trakcie majówki

Według statystyk firmy Digital Care, liczba uszkodzeń telefonów w trakcie tegorocznego długiego weekendu majowego była o ponad 30% wyższa niż w...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook