Reklama

PIE: Polskie firmy lubią ryzyko
czwartek, 04 kwietnia 2019 09:01

Jedynie 49% przedsiębiorstw w Polsce* korzysta z ubezpieczeń majątkowych, finansowych, inwestycyjnych czy oszczędnościowych – wynika z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE).

Wśród firm, które zadeklarowały posiadanie produktu ochronnego, najczęściej spotykane są ubezpieczenia majątkowe. Przedsiębiorstwa najczęściej korzystają z polis zabezpieczających majątek, który stanowi źródło ich dochodu, a do ich najpopularniejszych form należą ubezpieczenia od kradzieży, włamań i rabunku (70% wskazań), od ryzyk awarii (57%) oraz NNW (54%).

Zdecydowanie mniejszą popularnością cieszą się ubezpieczenia finansowe. – Najczęściej wskazywane – gwarancje ubezpieczeniowe należytego wykonania kontraktu – uzyskały wynik zaledwie 16% – mówi Katarzyna Dębkowska, kierownik zespołu foresightu gospodarczego Polskiego Instytutu Ekonomicznego. – Częstość korzystania z ubezpieczeń wzrasta wraz z wielkością przedsiębiorstwa. Większe firmy bardziej świadomie zarządzają ryzykiem i równocześnie dysponują większymi środkami pieniężnymi do wydania na ten cel – dodaje.


Rzadziej wykorzystywane są też ubezpieczenia OC. – Pracodawcy często nie potrafią ocenić ryzyk w podejmowanych przez siebie działaniach, dlatego sporadycznie ubezpieczają swój majątek – tłumaczy Katarzyna Dębkowska. - Dopiero gdy dochodzi do wydarzenia, które wiąże się z poniesieniem kosztów, przedsiębiorcy zdają sobie sprawę ze związków przyczynowo-skutkowych w prowadzonych działaniach – dodaje.

Co piąte przedsiębiorstwo w ogóle nie ubezpiecza transakcji sprzedaży swoich wyrobów lub usług. Połowa chroni je podczas sprzedaży krajowej, a 28% zarówno podczas sprzedaży krajowej, jak i na eksport. 4% firm ubezpiecza transakcje sprzedaży tylko podczas kontraktów eksportowych. Z kolei z ubezpieczeń i gwarancji eksportowych w KUKE gwarantowanych przez Skarb Państwa korzystało 17,4% producentów-eksporterów z sekcji przetwórstwa przemysłowego. Był to odsetek ok. 2,5-krotnie wyższy niż w przypadku kredytów eksportowych w BGK (7,3%) i ok. 3,5-krotnie wyższy niż w przypadku dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych (4,9%).

- Z ubezpieczeń i gwarancji eksportowych korzysta coraz więcej przedsiębiorstw – mówi Janusz Chojna, kierownik zespołu handlu zagranicznego PIE. – Między 2014 a 2017 rokiem zaobserwowaliśmy wzrost o 5,8 pp. W przybliżeniu co dziesiąty z badanych eksporterów nie tylko korzystał z ubezpieczeń i gwarancji eksportowych, lecz także uważał je za bardzo istotne dla firmy – dodaje.

***


*Badanie dotyczące korzystania z ubezpieczeń i gwarancji ubezpieczeniowych przeprowadzone przez Polski Instytut Ekonomiczny na próbie 600 przedsiębiorstw we wrześniu 2018 r. Reprezentatywna próba badawcza była zróżnicowana ze względu na wielkość, rodzaj działalności (PKD), lokalizację (województwo) oraz strukturę.
(AM, źródło: PIE)

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Generali: Kwartał wzrostów

Pierwsze trzy miesiące obecnego roku były udane dla Generali. Grupa zanotowała wysokie wzrosty zysków i przypisu składki.

Przypis składki brutto...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Lokalne porządki

Ostatnie lata w branży ubezpieczeniowej stały pod znakiem globalnych zmian w przepisach dotyczących branży ubezpieczeniowej. Zmniejszona aktywność...


czytaj dalej

SN: Odmowa podjęcia uchwał w dwóch sprawach

16 maja Sąd Najwyższy (SN) odmówił podjęcia uchwały w dwóch sprawach dotyczących materii ubezpieczeniowej, skierowanych do niego przez sądy...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook