Reklama

Prawo: Cesja bez VAT
wtorek, 02 kwietnia 2019 08:35

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie potwierdził, że nabywanie wierzytelności za cenę niższą od ich wartości nominalnej, nie jest świadczeniem odpłatnej usługi – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Rozstrzygnięcie WSA zapadło w sprawie spółki skupującej od osób fizycznych wierzytelności dotyczące odszkodowań od przewoźników lotniczych za opóźnione loty, za cenę niższą od wartości nominalnej. Cedenci mieli otrzymać należność po podpisaniu umowy lub upływie określonego czasu. Cesjonariusz uważał, że usługa cesji z racji nieodpłatnego charakteru nie podlega VAT. Powoływał się przy tym na wyrok TSUE z 27 października 2011 r., w sprawie C-93/10, gdzie Trybunał uznał, iż podmiot nabywający na własne ryzyko trudne wierzytelności po cenie niższej od ich wartości nominalnej, nie świadczy odpłatnie usługi. O ile różnica między ich wartością nominalną a ceną sprzedaży odzwierciedla rzeczywistą ekonomiczną wartość wierzytelności. Odmiennego zdania był natomiast dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, według którego wyrok TSUE nie miał zastosowania. Spór trafił do WSA , który uchylając interpretację KIS, orzekł (nieprawomocny wyrok z 28 marca, sygn. akt III SA/Wa), iż wyrok TSUE ma zastosowanie, tak samo jak i wyrok 7 sędziów NSA z 19 marca 2012 r. (sygn. akt I FPS 5/11).

Więcej:
„Dziennik Gazeta Prawna” z 2 kwietnia, Łukasz Zalewski „Cesja wierzytelności nie podlega opodatkowaniu”:
https://edgp.gazetaprawna.pl/...
(AM, źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”)

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Generali: Kwartał wzrostów

Pierwsze trzy miesiące obecnego roku były udane dla Generali. Grupa zanotowała wysokie wzrosty zysków i przypisu składki.

Przypis składki brutto...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Lokalne porządki

Ostatnie lata w branży ubezpieczeniowej stały pod znakiem globalnych zmian w przepisach dotyczących branży ubezpieczeniowej. Zmniejszona aktywność...


czytaj dalej

SN: Odmowa podjęcia uchwał w dwóch sprawach

16 maja Sąd Najwyższy (SN) odmówił podjęcia uchwały w dwóch sprawach dotyczących materii ubezpieczeniowej, skierowanych do niego przez sądy...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook