Reklama

Prawo: Cesja bez VAT
wtorek, 02 kwietnia 2019 08:35

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie potwierdził, że nabywanie wierzytelności za cenę niższą od ich wartości nominalnej, nie jest świadczeniem odpłatnej usługi – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Rozstrzygnięcie WSA zapadło w sprawie spółki skupującej od osób fizycznych wierzytelności dotyczące odszkodowań od przewoźników lotniczych za opóźnione loty, za cenę niższą od wartości nominalnej. Cedenci mieli otrzymać należność po podpisaniu umowy lub upływie określonego czasu. Cesjonariusz uważał, że usługa cesji z racji nieodpłatnego charakteru nie podlega VAT. Powoływał się przy tym na wyrok TSUE z 27 października 2011 r., w sprawie C-93/10, gdzie Trybunał uznał, iż podmiot nabywający na własne ryzyko trudne wierzytelności po cenie niższej od ich wartości nominalnej, nie świadczy odpłatnie usługi. O ile różnica między ich wartością nominalną a ceną sprzedaży odzwierciedla rzeczywistą ekonomiczną wartość wierzytelności. Odmiennego zdania był natomiast dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, według którego wyrok TSUE nie miał zastosowania. Spór trafił do WSA , który uchylając interpretację KIS, orzekł (nieprawomocny wyrok z 28 marca, sygn. akt III SA/Wa), iż wyrok TSUE ma zastosowanie, tak samo jak i wyrok 7 sędziów NSA z 19 marca 2012 r. (sygn. akt I FPS 5/11).

Więcej:
„Dziennik Gazeta Prawna” z 2 kwietnia, Łukasz Zalewski „Cesja wierzytelności nie podlega opodatkowaniu”:
https://edgp.gazetaprawna.pl/...
(AM, źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”)

 

TFI PZU: Nowy zarząd

18 kwietnia rada nadzorcza Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU dokonała szeregu zmian w zarządzie spółki.

Do zarządu TFI PZU powołany został...


czytaj dalej

Generali: Adam Malinowski odszedł ze stanowiska wiceprezesa

Adam Malinowski nie jest już wiceprezesem Generali. 12 kwietnia złożył rezygnację z zajmowanej funkcji. Do czasu mianowania następcy jego...


czytaj dalej

Generali: Dyrektor cyfryzacji powołany

Na stanowisko dyrektora ds. cyfrowych Generali został powołany Steven Zuanella. Jest on odpowiedzialny za przeprowadzenie transformacji cyfrowej,...


czytaj dalej

AXA: 10 mln euro na odbudowę Notre-Dame

AXA Group, która ma długą tradycję filantropijnego wsparcia dla ochrony francuskiego dziedzictwa kulturowego, zadeklarowała, że przyczyni się do...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Ruszyła masowa sprzedaż PZU GO

PZU GO, beacon połączony z mobilną aplikacją telematyczną, będący sztandarowym projektem ubezpieczyciela stworzonym przez jego ekspertów, trafił...


czytaj dalej

VIG Polska: Biznes majątkowy filarem wyników grupy

Wskaźnik wzrostu działalności majątkowej Vienna Insurance Group (VIG) w Polsce w 2018 roku był ponad dwuipółkrotnie wyższy niż całego rynku...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook