Reklama

Prawo: Ubezpieczenia chronione na wypadek twardego brexitu
poniedziałek, 01 kwietnia 2019 09:06

28 marca prezydent Andrzej Duda podpisał umowę o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (UK) z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o UE (twardy brexit).

Regulacja ma na celu zabezpieczenie interesów klientów instytucji finansowych z siedzibą w ww. lokalizacjach i wykonujących działalność w Polsce w przypadku wystąpienia UK z UE na zasadzie twardego brexitu.  W części dotyczącej zakładów ubezpieczeń ustawa przewiduje, że firmy z Wielkiej Brytanii oraz Gibraltaru, które przed dniem bezumownego brexitu prowadziły działalność ubezpieczeniową w Polsce, będą ją mogły dalej prowadzić na takich samych zasadach, w celu wykonania zawartych już umów ubezpieczenia.

Przepis będzie dotyczył jedynie okresu niezbędnego do realizacji zawartych umów, przeniesienia portfela ubezpieczeń na rzecz zakładu ubezpieczeń, mającego siedzibę w innym kraju UE i mogącego wykonywać działalność ubezpieczeniową w Polsce, lub uzyskania zezwolenia na wykonywanie takiej działalności i przeniesienia portfela ubezpieczeń. Okres ten nie będzie jednak mógł trwać dłużej niż przez 24 (w przypadku działu I) lub 12 (w przypadku działu II) miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Dłuższy termin dla ubezpieczeń na życie jest konsekwencją długoterminowego charakteru tego typu umów.

Z kolei w przypadku działalności reasekuracyjnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakładów ubezpieczeń/reasekuracji przepisy ustawy pozwalają na ich wykonywanie, stosując odpowiednio przepisy dotyczące wykonywania działalności reasekuracyjnej przez zakład ubezpieczeń/reasekuracji z innego niż RP państwa członkowskiego UE – nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy.
Ustawa dotyczy również banków oraz podmiotów ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, które prowadzą działalność maklerską w Polsce m.in. w formie oddziału lub bez oddziału.

W komunikacie wydanym po podpisaniu ustawy przez prezydenta Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF, inicjator projektu przejściowego rozwiązania prawnego na wypadek twardego brexitu) zwraca uwagę, że nadrzędnym celem przepisów jest ułatwienie podmiotom ograniczenia negatywnych skutków brexitu dla klientów, poprzez podjęcie skutecznych działań dostosowawczych (m.in. poprzez uzyskanie stosownych zezwoleń KNF czy przeniesienie portfela usług finansowych) albo wygaszenie działalności. Z tego względu regulacje dotyczą działalności rozpoczętej przed dniem wejścia w życie ustawy i w większości przypadków ograniczają możliwość zawierania nowych umów, ich przedłużania lub zmiany.

Urząd zaznaczył, że ustawa wejdzie w życie dopiero w przypadku twardego brexitu oraz braku innego sposobu uregulowania stosunków w zakresie działalności objętej ustawą.
AM, news@gu.com.pl
(źródło: prezydent.pl, UKNF, gu.com.pl)

 

PTE PZU: Marek Sakowski nowym prezesem

Marcin Żółtek zrezygnował z funkcji prezesa Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU. Zastąpi go Marek Sakowski.

Jak czytamy w informacji...


czytaj dalej

PIU: Piotr Wrzesiński wśród europejskich ekspertów do spraw emerytur

Piotr Wrzesiński, ekspert Polskiej Izby Ubezpieczeń PIU, został wybrany do Grupy Ekspertów ds. paneuropejskiego produktu emerytalnego (PEPP) w...


czytaj dalej

Best: Ratingi kredytowe Lloyd’s potwierdzone

Agencja A.M. Best potwierdziła rating siły finansowej A i ratingi kredytowe emitenta a+ Lloyd’s (Wlk. Brytania), Lloyd’s China i Lloyd’s Brussels....


czytaj dalej

Swiss Re: Londyński debiut ReAssure odwołany

Grupa Swiss Re zawiesiła planowany na 4,1 mld dol. debiut giełdowy należącego do niej brytyjskiego ubezpieczyciela na życie ReAssure w dniu, w...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: KNF i Finanstilsynet skontrolowały Gefion Insurance A/S

11 lipca Finanstilsynet, duński organ nadzoru finansowego (DFSA), opublikował informację o wynikach kontroli w Gefion Insurance A/S*. W ten proces...


czytaj dalej

Rozmowy bez Asekuracji: Jakie wnioski po XXII Kongresie?

16 lipca ukazał się 75. odcinek podcastu ubezpieczeniowego „Rozmowy bez Asekuracji”. Gościem programu był Marcin Kapiński ze Stowarzyszenia...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook