Reklama

SOKiK uchylił karę dla Open Finance
wtorek, 26 marca 2019 09:53

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) uchylił decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nakładającą na Open Finance ponad pół miliona złotych kary za stosowanie w trakcie pozyskiwania konsumentów do ubezpieczeń na życie z UFK kart informacyjnych pomijających istotne informacje.

Sprawę zakończoną decyzją RLU 5/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku prowadziła delegatura UOKiK w Lublinie. W toku postępowania administracyjnego w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów instytucja uznała, że Open Finance w swoich kartach informacyjnych dotyczących polis z UFK pomijał istotne informacje m.in. o możliwości rozwiązania umowy w każdym czasie jej trwania, co skutkuje istotnym obciążeniem finansowym konsumenta, ryzyku konieczności wcześniejszego, przed upływem ustalonego okresu ubezpieczenia, rozwiązania umowy ubezpieczenia czy ryzyku poniesienia kosztów rezygnacji z polisy wskutek konieczności przedterminowego rozwiązania umowy ubezpieczenia.

W związku ze stosowaniem praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów Urząd zdecydował o nałożeniu kary finansowej w łącznej wysokości 533 702,5 zł, uwzględniającej zwrot kosztów przeprowadzonego postępowania. Open Finance skorzystał z możliwości odwołania się od decyzji. 19 marca SOKiK zdecydował o jej uchyleniu.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Generali: Kwartał wzrostów

Pierwsze trzy miesiące obecnego roku były udane dla Generali. Grupa zanotowała wysokie wzrosty zysków i przypisu składki.

Przypis składki brutto...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Lokalne porządki

Ostatnie lata w branży ubezpieczeniowej stały pod znakiem globalnych zmian w przepisach dotyczących branży ubezpieczeniowej. Zmniejszona aktywność...


czytaj dalej

SN: Odmowa podjęcia uchwał w dwóch sprawach

16 maja Sąd Najwyższy (SN) odmówił podjęcia uchwały w dwóch sprawach dotyczących materii ubezpieczeniowej, skierowanych do niego przez sądy...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook