Reklama

RPP: Pozew o 350 tys. zł za śmierć dziecka wskutek błędu medycznego
czwartek, 21 marca 2019 09:54

Rzecznik Praw Pacjenta (RPP) Bartłomiej Chmielowiec wniósł pozew o zapłatę na rzecz pacjentki zadośćuczynienia w kwocie 350 tys. zł z tytułu zawinionego naruszenia jej praw do udzielanych z należytą starannością świadczeń zdrowotnych związanych z porodem oraz do informacji o stanie zdrowia. Jest to jedna z najwyższych kwot, o jakie wnosił Rzecznik.

W jednej ze spraw RP stwierdził w oparciu o przeprowadzone postępowanie wyjaśniające nieprawidłowości po stronie podmiotu leczniczego związane z przebiegiem porodu. W jego toku doszło do zaburzeń w czynności serca płodu, co było wskazaniem do szybkiego zakończenia porodu. W opinii konsultanta w dziedzinie położnictwa i ginekologii decyzje personelu leczniczego nie były adekwatne do sytuacji klinicznej, która wymagała pilnego wykonania cesarskiego cięcia. Noworodek, pomimo podjętych działań, niestety zmarł. Jak podniosła pacjentka, przez długi czas, mimo wielokrotnych próśb, nie uzyskała informacji o stanie zdrowia swoim i dziecka.

Podmiot leczniczy, w którym doszło do zdarzenia, odmówił przyjęcia odpowiedzialności cywilnej, w związku z czym Rzecznik postanowił skierować sprawę na drogę sądową. Roszczenie o zapłatę kwoty 350 tys. zł zostało oparte na art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przepis przewiduje, że w razie zawinionego naruszenia praw pacjenta poszkodowany może uzyskać odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Jest to roszczenie samodzielne i całkowicie odrębne od możliwości dochodzenia zadośćuczynienia z tytułu krzywdy doznanej w związku ze śmiercią najbliższego członka rodziny (art. 446 § 4 kodeksu cywilnego) czy też uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta (art. 445 § 1 K.c.).

- Błędy medyczne i inne zdarzenia niepożądane występują we wszystkich systemach ochrony zdrowia. Dlatego tak ważne jest, by wyciągać z nich odpowiednie wnioski na przyszłość, w celu nieustannego podwyższania poziomu bezpieczeństwa pacjentów. Konieczne jest też stosowne kompensowanie szkód pokrzywdzonym. Nasza instytucja udziela fachowego wsparcia wszystkim wymagającym pomocy w dochodzeniu ich słusznych roszczeń związanych z naruszeniem praw pacjenta  – podkreśla Bartłomiej Chmielowiec.

W sprawach cywilnych dotyczących naruszenia praw pacjenta RPP może z urzędu lub na wniosek strony żądać wszczęcia postępowania lub brać udział w już toczącym się postępowaniu. Działa wówczas na prawach przysługujących prokuratorowi. Z uprawnienia tego Rzecznik korzysta wtedy, gdy strona sama nie jest w stanie skutecznie dochodzić przysługujących jej roszczeń, gdy istnieje konieczność rozstrzygnięcia istotnego zagadnienia prawnego albo gdy sprawa ma charakter precedensowy, a jej wynik może mieć duże znaczenie dla praw i interesów ogółu pacjentów.
(AM, źródło: RPP)

 

Aegon PTE: Samer Masri zatwierdzony jako członek zarządu

23 kwietnia Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie udzieliła zezwolenia na powołanie Samera Masriego na stanowisko członka zarządu Aegon...


czytaj dalej

TFI PZU: Nowy zarząd

18 kwietnia rada nadzorcza Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU dokonała szeregu zmian w zarządzie spółki.

Do zarządu TFI PZU powołany został...


czytaj dalej

GSAM: Zarządzający aktywami chętnie inwestują w insurtechy

Przy niskich stopach procentowych ubezpieczyciele są wciąż zainteresowani aktywami o wyższym zwrocie i mniejszej płynności, jak fundusze private...


czytaj dalej

AXA nie zapłaci wiele za pożar Notre Dame

24 kwietnia AXA poinformowała, że wypłaci maksymalnie kilka milionów euro na ubezpieczone dzieła z dotkniętej pożarem paryskiej katedry Notre...


czytaj dalej

Link4: Dwa lata programu telematycznego

Ponad 34 tys. kierowców zdecydowało się na jazdę z regularnie włączoną nawigacją w programie Link4 Kasa Wraca. Średnia wysokość nagrody wśród...


czytaj dalej

Technologia w świecie klienta CZY klient w świecie technologii?

3 czerwca w Warszawie odbędzie się XIII Forum Assistance. Wydarzenie organizowane przez Europ Assistance Polska i Związek Banków Polskich pod...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook