Reklama

Prawo: Zadośćuczynienie dla bliskich nienarodzonego dziecka
poniedziałek, 11 marca 2019 09:16

Z grudniowego wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie można wywnioskować, że dziecko nienarodzone – zdolne do życia poza organizmem matki – może zostać uznane za zmarłego w rozumieniu art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego – informuje „Rzeczpospolita”.

Gazeta pisze, że rozstrzygnięcie zapadło w sprawie, w której babcia domagała się od ubezpieczyciela szpitala 49 tys. zł zadośćuczynienia za ból i cierpienie po śmierci wnuka wskutek błędu medycznego.

Sąd Rejonowy w Olsztynie wskazał, że dziecko nienarodzone – zdolne do życia poza organizmem matki – może zostać uznane za zmarłego w rozumieniu art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego. Zwrócił też uwagę na powstanie silnej więzi pomiędzy babcią a nienarodzonym wnukiem, pozwalającą uznać go za najbliższego członka rodziny. SR uznał, że odpowiednią kwotą zadośćuczynienia będzie 20 tys. zł.

Ubezpieczyciel odwołał się od wyroku SR, uznając, że narusza on art. 446 § 4 k.c. przez przyjęcie, że przepis uznaje, iż sformułowanie „zmarły” obejmuje także płód w sytuacji, w której dochodzi do martwego urodzenia. Pozwany zarzucił też sądowi przyjęcie błędnej wykładni pojęcia „odpowiednia suma zadośćuczynienia" i w konsekwencji zasądzenie rażąco wygórowanej kwoty zadośćuczynienia. Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał, że apelacja jest bezzasadna. Przypomniał, że Sąd Najwyższy w wyroku z 9 marca 2012 r. stanął na stanowisku, iż dziecko, które urodziło się martwe może być uznane za „zmarłego” w rozumieniu w/w przepisu i dla jego właściwej wykładni nie ma znaczenia to, że dziecko nienarodzone nie może być uznane za poszkodowanego w rozumieniu art. 446 § 1 k.c., gdyż w art. 446 § 4 k.c. roszczenie o zadośćuczynienie zostało przyznane nie poszkodowanym, lecz osobom bliskim zmarłego. Z tego względu zdolność prawna zmarłego nie jest przesłanką powstania roszczenia o zadośćuczynienie. SO przypomniał też, że SN w wyroku z 13 maja 2015 r. (III CSK 286/14) podkreślił, że zadośćuczynienie nie przysługuje tylko wtedy, gdy śmierć dziecka nastąpiła w fazie niezdolności do samodzielnego funkcjonowania poza organizmem matki. A w tym przypadku śmierć nastąpiła w momencie, w którym dziecko było zdolne do życia poza organizmem matki.

Więcej:
„Rzeczpospolita” z 8 marca, Mateusz Adamski „Sąd: zadośćuczynienie dla babci nienarodzonego dziecka”:
https://www.rp.pl/...
(AM, źródło: „Rzeczpospolita”)

 

Aegon PTE: Samer Masri zatwierdzony jako członek zarządu

23 kwietnia Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie udzieliła zezwolenia na powołanie Samera Masriego na stanowisko członka zarządu Aegon...


czytaj dalej

TFI PZU: Nowy zarząd

18 kwietnia rada nadzorcza Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU dokonała szeregu zmian w zarządzie spółki.

Do zarządu TFI PZU powołany został...


czytaj dalej

GSAM: Zarządzający aktywami chętnie inwestują w insurtechy

Przy niskich stopach procentowych ubezpieczyciele są wciąż zainteresowani aktywami o wyższym zwrocie i mniejszej płynności, jak fundusze private...


czytaj dalej

AXA nie zapłaci wiele za pożar Notre Dame

24 kwietnia AXA poinformowała, że wypłaci maksymalnie kilka milionów euro na ubezpieczone dzieła z dotkniętej pożarem paryskiej katedry Notre...


czytaj dalej

Link4: Dwa lata programu telematycznego

Ponad 34 tys. kierowców zdecydowało się na jazdę z regularnie włączoną nawigacją w programie Link4 Kasa Wraca. Średnia wysokość nagrody wśród...


czytaj dalej

Technologia w świecie klienta CZY klient w świecie technologii?

3 czerwca w Warszawie odbędzie się XIII Forum Assistance. Wydarzenie organizowane przez Europ Assistance Polska i Związek Banków Polskich pod...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook