Reklama

Prawo: Odpowiedzialność za zdarzenie na nierówności drogi
piątek, 01 marca 2019 09:30

Z najnowszego wyroku Sądu Najwyższego wynika, że chcąc otrzymać odszkodowanie za wypadek spowodowany wskutek nierówności drogi, należy wykazać jej zarządcy zaniedbania w utrzymaniu jezdni i upewnić się, że poszkodowany nie przyczynił się do zaistnienia szkody – wskazuje „Rzeczpospolita”.

Werdykt SN zapadł w sprawie, w której rodzice domagali się po 100 tys. zł od zarządcy drogi i jego ubezpieczyciela za śmierć syna w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku drogowym na skuterze – wywrotki na poboczu obniżonym w stosunku do jezdni. Sąd Okręgowy oddalił roszczenie, wskazując, że droga była należycie utrzymana. Zwrócił też uwagę na brak przepisu o zrównaniu pobocza z jezdnią. Sąd Apelacyjny w Lublinie uznał jednak, że na zarządcy drogi ciąży ogólny obowiązek utrzymania jej w stanie niezagrażającym bezpieczeństwu jej użytkowników i wziął stronę powodów. Sąd Najwyższy nakazał jednak SA ponowne rozpoznanie sprawy. Sędzia Anna Kozłowska wskazała w uzasadnieniu, że aby pociągnąć zarządcę drogi do odpowiedzialności, trzeba wykazać mu nie tylko bezprawność, ale też konkretne zawinienie w utrzymaniu drogi. SN wskazał też na drugi błąd apelacji: brak zbadania kwestii ewentualnego przyczynienia się poszkodowanego do zdarzenia (sygn. akt: IV CSK 152/18).

Więcej:
„Rzeczpospolita” z 1 marca, Marek Domagalski „Kto odpowiada za wypadek na obniżonym poboczu drogi - wyrok Sądu Najwyższego”:
https://www.rp.pl/...
(AM, źródło: „Rzeczpospolita”)

 

Aegon PTE: Samer Masri zatwierdzony jako członek zarządu

23 kwietnia Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie udzieliła zezwolenia na powołanie Samera Masriego na stanowisko członka zarządu Aegon...


czytaj dalej

TFI PZU: Nowy zarząd

18 kwietnia rada nadzorcza Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU dokonała szeregu zmian w zarządzie spółki.

Do zarządu TFI PZU powołany został...


czytaj dalej

GSAM: Zarządzający aktywami chętnie inwestują w insurtechy

Przy niskich stopach procentowych ubezpieczyciele są wciąż zainteresowani aktywami o wyższym zwrocie i mniejszej płynności, jak fundusze private...


czytaj dalej

AXA nie zapłaci wiele za pożar Notre Dame

24 kwietnia AXA poinformowała, że wypłaci maksymalnie kilka milionów euro na ubezpieczone dzieła z dotkniętej pożarem paryskiej katedry Notre...


czytaj dalej

Link4: Dwa lata programu telematycznego

Ponad 34 tys. kierowców zdecydowało się na jazdę z regularnie włączoną nawigacją w programie Link4 Kasa Wraca. Średnia wysokość nagrody wśród...


czytaj dalej

Technologia w świecie klienta CZY klient w świecie technologii?

3 czerwca w Warszawie odbędzie się XIII Forum Assistance. Wydarzenie organizowane przez Europ Assistance Polska i Związek Banków Polskich pod...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook