Reklama

Prawo: Nowela dotycząca danych osobowych przyjęta przez Sejm
piątek, 22 lutego 2019 09:42

21 lutego, podczas czwartego dnia 77. posiedzenia Sejmu posłowie rozpatrzyli sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO). Podczas wieczornego głosowania Izba Niższa przyjęła akt bez poprawek.

Podczas porannej dyskusji nad projektem występujący w imieniu obu Komisji poseł sprawozdawca Edward Siarka wniósł o przyjęcie sprawozdania i całego projektu ustawy. Marta Kubiak w imieniu klubu PiS zapowiedziała poparcie sprawozdania i projektu. Z kolei Zbigniew Sosnowski (PSL-UED) zadeklarował głosowanie jedynie za tym pierwszym. Natomiast Mirosław Suchoń (Nowoczesna) podczas swojego wystąpienia przypomniał o wątpliwościach, jakie podnoszono podczas posiedzenia Komisji odnośnie do kwestii racjonalnego zarządzania ryzykiem przez zakłady ubezpieczeń po przyjęciu przepisów zawartych w ustawie. – Przyznam szczerze, że nie jestem do końca usatysfakcjonowany tym, co zostało podjęte podczas posiedzeń komisji. Oczekiwałbym od ministerstwa dalszych prac ze stroną społeczną, bo jednak szacowanie ryzyka ma bezpośredni wpływ na składki ubezpieczeniowe płacone przez osoby, które zawierają umowy. W związku z tym odpowiednie szacowanie, wykorzystywanie informacji, danych osobowych w tym szacowaniu jest niezbędne – mówił Mirosław Suchoń. Poseł zwrócił się z apelem do rządu „o podjęcie zdecydowanych działań, żeby wyprostować sytuację związaną z wdrażaniem ochrony danych osobowych”, ale ostatecznie nie zdradził, czy jego klub poprze przyjęcie sprawozdania i projektu.

Podczas wieczornego głosowania Sejm przyjął jednak proponowaną regulację niemal przez aklamację. Za przyjęciem projektu opowiedziało się 420 z 421 głosujących posłów (1 wstrzymał się od głosu). Akt trafi teraz do Senatu.

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO) nowelizuje 168 innych ustaw, dostosowując je tym samym do postanowień RODO. Rządowa nowela zmienia m.in. ustawy regulujące sektor usług finansowych, np. w zakresie zasad profilowania klientów w procesie likwidacji szkód, a także działania w obszarach m.in. ochrony zdrowia (w tym dostępu do dokumentacji medycznej) oraz przedsiębiorczości i technologii. Projekt zawiera też propozycję zmiany Kodeksu karnego, służącą penalizacji usiłowania wyłudzeń pod pretekstem ochrony danych osobowych.

W trakcie dotychczasowego procesu legislacyjnego nowych przepisów jednym z głównych punktów spornych była kwestia przetwarzania przez ubezpieczycieli danych wrażliwych, a konkretnie danych dotyczących zdrowia ubezpieczonych lub uprawnionych z umowy ubezpieczenia. Mimo początkowego sprzeciwu przedstawicieli rządu, strony ostatecznie porozumiały się i 13 lutego na posiedzeniu połączonych Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka przyjęto merytoryczną poprawkę, która daje zakładom ubezpieczeń podstawę do przetwarzania danych, o których mowa w art. 9 RODO.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Generali: Kwartał wzrostów

Pierwsze trzy miesiące obecnego roku były udane dla Generali. Grupa zanotowała wysokie wzrosty zysków i przypisu składki.

Przypis składki brutto...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Lokalne porządki

Ostatnie lata w branży ubezpieczeniowej stały pod znakiem globalnych zmian w przepisach dotyczących branży ubezpieczeniowej. Zmniejszona aktywność...


czytaj dalej

SN: Odmowa podjęcia uchwał w dwóch sprawach

16 maja Sąd Najwyższy (SN) odmówił podjęcia uchwały w dwóch sprawach dotyczących materii ubezpieczeniowej, skierowanych do niego przez sądy...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook