Reklama

Sąd ponownie po stronie PZU SA i Maximus Broker
czwartek, 21 lutego 2019 09:39

Sąd Apelacyjny uchylił decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nakładającą wysokie kary na PZU SA oraz Maximus Broker. UOKiK zarzucał obu podmiotom zawarcie porozumienia ograniczającego konkurencję w zakresie ubezpieczeń grupowych dzieci i młodzieży oraz pracowników placówek oświatowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Cała sprawa rozpoczęła się w sierpniu 2009 r. po zawiadomieniu Urzędu przez jednego z dziennikarzy*. UOKiK twierdził, że PZU SA oraz Maximus Broker zawarły zmowę dotyczącą ubezpieczeń grupowych dzieci i młodzieży oraz pracowników placówek oświatowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W lipcu 2009 r. oba podmioty, dotychczas konkurujące ze sobą,  miały podzielić między siebie rynek. PZU SA miał zobowiązać się do sprzedaży ubezpieczeń grupowych NNW placówkom oświatowym tylko za pośrednictwem Maximus Broker. Pośrednik z kolei miał rekomendować swoim klientom ofertę zakładu jako najlepszą. 30 grudnia 2011 r. decyzją RBG-410-03/11/PD UOKiK nałożył na obie firmy kary finansowe – 56 604 783 zł na PZU SA oraz 61 858 zł na Maximus Broker. Różnica w wysokości sankcji spowodowana była różnym przychodem ukaranych podmiotów, a nie stopniem ich przewinienia.

- Skutki zabronionych działań odczuli inni ubezpieczyciele, podmioty podpisujące umowy z Maximus Broker oraz sami ubezpieczeni. Konkurenci uczestników zmowy pozbawieni zostali znaczącego kanału dystrybucji swoich usług w woj. kujawsko-pomorskim, szkoły i samorządy straciły możliwość wyboru korzystniejszej oferty, a uczniowie oraz pracownicy oświatowi nie mogli uzyskać lepszych warunków ubezpieczenia – mówiła ówczesna prezes UOKiK Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel.

Decyzja Urzędu oburzyła ubezpieczyciela do tego stopnia, że po raz pierwszy zdecydował się na oficjalny komentarz do takiego rozstrzygnięcia. Zakład wskazywał, że prezes UOKiK nałożył karę za podział rynku, gdy tymczasem w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie działał Maximus w 2009 r., PZU SA zawarł 1270 umów ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej, a tylko 17 za pośrednictwem Maximusa (niewiele ponad 1% portfela ubezpieczeń). Firma odrzuciła też zarzut o kontynuowanie zmowy, podkreślając, że w 2010 r. zawarła w woj. kujawsko-pomorskim 1124 umowy NNW dzieci i młodzieży szkolnej, z czego tylko 4 za pośrednictwem Maximusa (0,3% portfela ubezpieczeń). W ocenie ubezpieczyciela nie mogło być zatem mowy o zmowie w sprawie podziału rynku i jej kontynuacji.

„Podkreślenia wymaga fakt, że to prezes UOKiK zapytał główne zakłady ubezpieczeń oferujące ten rodzaj polis, czy według nich zostały naruszone zasady konkurencji. Wszyscy odpowiedzieli, że w ich opinii takie zasady nie zostały naruszone” – podkreślał PZU SA. Dodawał. że jego oferta PZU za pośrednictwem Maximusa była taka sama, jak sprzedawana bezpośrednio w firmie czy za pośrednictwem innych brokerów, co zdaniem ubezpieczyciela nie pozwala mówić o odniesieniu jakiejkolwiek korzyści w wyniku tej współpracy.

PZU SA i Maximus Broker odwołały się od decyzji. 27 marca 2015 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) uchylił decyzję w całości (sygn. akt XVII AmA 82/12). 6 grudnia 2016 r. Sąd Apelacyjny rozpatrujący odwołanie Urzędu przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez sąd niższej instancji (sygn. akt: VI ACa 969/15). Ten ponownie uchylił decyzję, a 23 stycznia 2019 roku Sąd Apelacyjny prawomocnym wyrokiem podtrzymał to rozstrzygnięcie (VII AGa 1408/18). UOKiK przysługuje jeszcze skarga kasacyjna.

***

*http://www.gu.com.pl/...
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Generali: Kwartał wzrostów

Pierwsze trzy miesiące obecnego roku były udane dla Generali. Grupa zanotowała wysokie wzrosty zysków i przypisu składki.

Przypis składki brutto...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Lokalne porządki

Ostatnie lata w branży ubezpieczeniowej stały pod znakiem globalnych zmian w przepisach dotyczących branży ubezpieczeniowej. Zmniejszona aktywność...


czytaj dalej

SN: Odmowa podjęcia uchwał w dwóch sprawach

16 maja Sąd Najwyższy (SN) odmówił podjęcia uchwały w dwóch sprawach dotyczących materii ubezpieczeniowej, skierowanych do niego przez sądy...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook