Reklama

Prawo: Sąd Apelacyjny podwyższył karę dla Idea Banku
piątek, 15 lutego 2019 09:12

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) był łagodny dla Idea Banku i znacząco obniżył sankcję nałożoną decyzją prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) za nierzetelne informowanie klientów o polisach z UFK. Ten ostatni odwołał się jednak do Sądu Apelacyjnego, który uznał, iż SOKiK poszedł za daleko i podniósł wysokość kary.

Idea Bank był jedną z czterech instytucji finansowych ukaranych przez UOKiK w październiku 2014 roku* na łączną kwotę ponad 50 mln zł. Decyzje zapadły na podstawie działań kontrolnych i postępowań wynikających ze skarg konsumentów, zgłaszanych tak do Urzędu, jak i m.in. do Rzecznika Ubezpieczonych (obecnie Finansowego). W decyzji dotyczącej Idea Banku UOKiK na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów uznał za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów działanie polegające na nieinformowaniu o ryzyku związanym z oferowanym produktem, a także o wysokich kosztach przedterminowej rezygnacji z polisy. Przy prezentowaniu oferty eksponowane były korzyści kosztem informacji o możliwych stratach. UOKiK uznał to za nieuczciwą praktykę rynkową, o jakiej mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 1 oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206), a w związku z tym stanowiącą praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów określoną w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i nakazał zaniechanie jej stosowania.

Sankcja finansowa dla banku wyniosła 4 172 571 zł. Ten jednak skorzystał z możliwości odwołania i 7 grudnia SOKiK zmienił decyzję prezesa UOKiK w punkcie III (nałożenie kary) i zmniejszył grzywnę do 1,5 mln zł. Prezes Urzędu odwołał się jednak od tej decyzji i 23 stycznia Sąd Apelacyjny (sygn. akt VII AGa 1602/18) uwzględnił częściowo jego apelację. SA uznał obniżenie kary przez SOKiK za zbyt daleko idące i ostatecznie nałożył na powoda karę w wysokości 3 mln zł.

***

*http://www.gu.com.pl/...
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Generali: Kwartał wzrostów

Pierwsze trzy miesiące obecnego roku były udane dla Generali. Grupa zanotowała wysokie wzrosty zysków i przypisu składki.

Przypis składki brutto...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Lokalne porządki

Ostatnie lata w branży ubezpieczeniowej stały pod znakiem globalnych zmian w przepisach dotyczących branży ubezpieczeniowej. Zmniejszona aktywność...


czytaj dalej

SN: Odmowa podjęcia uchwał w dwóch sprawach

16 maja Sąd Najwyższy (SN) odmówił podjęcia uchwały w dwóch sprawach dotyczących materii ubezpieczeniowej, skierowanych do niego przez sądy...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook