Reklama

PIU cieszy się z decyzji posłów w sprawie przetwarzania danych
piątek, 15 lutego 2019 09:11

13 lutego odbyło się w Sejmie posiedzenie połączonych Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka, podczas którego przyjęto sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (druk nr 3050) wraz z  merytoryczną  poprawką do projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) podkreśla na swoim blogu, że jest to istotna zmiana, która daje zakładom ubezpieczeń podstawę do przetwarzania danych, o których mowa w art. 9 RODO, dotyczących zdrowia ubezpieczonych lub uprawnionych z umowy ubezpieczenia.

- Przyjęta poprawka do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej daje podstawę do przetwarzania danych dotyczących zdrowia przez ubezpieczycieli. Ustawodawca wyraźnie wskazuje, że chodzi o dane dotyczące zdrowia ubezpieczonych lub uprawnionych z umowy ubezpieczenia zawarte w umowach lub oświadczeniach składanych przed zawarciem umowy. Następnie precyzuje, że przetwarzanie może się odbywać w celu oceny ryzyka lub wykonania umowy i  tylko w zakresie niezbędnym ze względu na cel i rodzaj ubezpieczenia – podkreśla Hanna Karwat-Ratajczak, radca prawny, koordynator zespołu radców prawnych PIU.

Podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych zdrowotnych wprowadzają ustawodawcy innych krajów UE, m.in. Chorwacja, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Słowacja i Wielka Brytania. W tych państwach skorzystano z wyłączenia (derogacji) dla ubezpieczycieli i wskazano w krajowym prawodawstwie, że podstawą prawną przetwarzania danych dotyczących zdrowia jest interes publiczny.

- Z informacji uzyskanych przez PIU z Insurance Europe wynika, że nad derogacją pracuje również Bułgaria – wskazuje Marek Kurowski, ekspert PIU z Zespołu Analiz Rynku Ubezpieczeniowego i Kontaktów z Insurance Europe.

Prace nad dostosowaniem ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej do przepisów RODO to efekt wielostronnych spotkań organizowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To wynik międzyresortowego konsensusu, który był możliwy przy udziale strony społecznej.
(AM, źródło: blog PIU)

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Generali: Kwartał wzrostów

Pierwsze trzy miesiące obecnego roku były udane dla Generali. Grupa zanotowała wysokie wzrosty zysków i przypisu składki.

Przypis składki brutto...


czytaj dalej

PBUK: Nowela wymaga korekt

W ocenie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK), wprowadzenie ściślejszych regulacji mogących ustabilizować działalność...


czytaj dalej

Digital Care: Ponad 6 tys. uszkodzeń smartfonów w trakcie majówki

Według statystyk firmy Digital Care, liczba uszkodzeń telefonów w trakcie tegorocznego długiego weekendu majowego była o ponad 30% wyższa niż w...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook