Reklama

Prawo: Składka wpłacona, umowa zawarta
środa, 13 lutego 2019 09:25

Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że w sytuacji, w której agent pobrał składkę od zainteresowanego ubezpieczeniem, ale nie poinformował go, iż umowa jeszcze nie została zawarta, zakład ubezpieczeń po zaistnieniu zdarzenia nie może użyć argumentu o niechęci do przyjęcia oferty – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

„DGP” pisze, że sprawa dotyczyła klienta, który korzystając z pośrednictwa agenta, zapoznał się z OWU polisy na życie, przedłożył dokumenty i wpłacił składkę. Przeprowadzona przez zakład analiza dokumentów wykazała wysokie ryzyko wystąpienia zdarzenia szkodowego. Dlatego wystawiono umowę z warunkami mniej korzystnymi dla klienta. Ten nie skorzystał z prawa do złożenia sprzeciwu w ciągu 7 dni, ponieważ umarł. Jego żona zażądała od ubezpieczyciela wypłaty według warunków ustalonych z pośrednikiem. Sąd Okręgowy wziął stronę zakładu, uznając, że czynności wykonane przez ubezpieczonego nie skutkowały zawarciem umowy ubezpieczenia. Odmienne stanowisko zajął Sąd Apelacyjny, według którego  umowa ubezpieczenia dla swej ważności nie wymaga zachowania formy szczególnej i może dojść do jej zawarcia nawet w wyniku milczącego przyjęcia oferty przez ubezpieczyciela. SA uznał też, że nie ma przeszkód, aby uznać agenta za upoważnionego do zawarcia umowy w imieniu zakładu oraz że znaczenie ma przeświadczenie ubezpieczającego, iż umowa jest potwierdzona. Zdaniem Piotra Stosio, radcy prawnego, SA miał rację, wskazując, że wydanie dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy, choć obligatoryjne dla zakładu, nie ma wpływu na fakt jej dokonania. Do jej zawarcia wystarczyło bowiem poprawne wypełnienie wniosku i opłacenie składki. Przypomniał też, że zgodnie z ówczesnymi przepisami, pieniądze przekazane z tytułu umowy ubezpieczenia przez klienta pośrednikowi uznaje się jako wpłacone zakładowi ubezpieczeń.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 24 września 2018 r., sygn. akt VI ACa 602/17.

Więcej:
„Dziennik Gazeta Prawna” z 13 lutego, Patryk Słowik „Pieniądze za polisę”:
https://edgp.gazetaprawna.pl/...
(AM, źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”)

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

Global Market Index: Ceny ubezpieczeń wciąż rosną

Marsh opublikował wyniki cyklicznego raportu Global Market Index, zawierającego informacje na temat kluczowych trendów rynkowych obserwowanych w...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Rozmowy bez Asekuracji: Brokerzy i PPK

21 maja ukazał się sześćdziesiąty czwarty odcinek podcastu „Rozmowy bez Asekuracji”. Gośćmi programu byli Robert Zapotoczny, prezes, oraz Dariusz...


czytaj dalej

Lubelskie: Atak żywiołu. PZU już likwiduje szkody

21 maja przed południem przez gminę Wojciechów (województwo lubelskie) przeszła trąba powietrzna, która wyrządziła poważne szkody. PZU, który był...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook