Reklama

SN: 10-letni termin przedawnienia w polisach z UFK
czwartek, 31 stycznia 2019 09:34

30 stycznia Sąd Najwyższy uznał, że ze względu na fakt, iż polisy z UFK mają więcej wspólnego z inżynierią finansową niż z klasycznym ubezpieczeniem, do roszczenia o wypłatę części świadczenia wykupu należy stosować dziesięcio-, a nie trzyletni termin przedawnienia – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

„DGP” zwraca uwagę, że już wcześniej w trzech jednobrzmiących uchwałach (sygn. akt III CZP 13/18, III CZP 20/18 i III CZP 22/18) SN stwierdził, że „uefki” nie są typowymi umowami ubezpieczenia, dlatego zgodnie z art. 118 k.c. dla umów zawartych przed 9 lipca 2018 r. należy stosować 10-letni termin przedawnienia, a dla polis nabytych po tej dacie – sześcioletni. Problem jednak w tym, że część sądów nadal zdawała się nie dostrzegać orzeczeń SN i uznawała, że skoro „uefka” jest umową ubezpieczenia, to należy przyjąć trzyletni termin przedawnienia. W rozstrzygniętej 30 stycznia sprawie reprezentująca ubezpieczyciela adwokat Beata Kopczyńska powoływała się na wolę ustawodawcy, który w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z 2015 r. wskazał jasno, że polisa z UFK nadal pozostaje ubezpieczeniem. Podkreśliła, że wskazanie to znalazło się w ustawie przy pełnej świadomości wątpliwości istniejących tak w doktrynie, jak i orzecznictwie. SN uznał jednak, że nie ma potrzeby wydawać nowej uchwały i w pełni podzielił argumentację z poprzednich rozstrzygnięć. Sędzia Grzegorz Misiurek w ustnych motywach uzasadnienia zaznaczył, że treść przepisów w/w ustawy nie może przesądzać o charakterze polisy z UFK, która zawiera elementy nietypowe i ma charakter mieszany. Przypomniał, że klienci w tego typu umowach zwracali uwagę przede wszystkim na jej element inwestycyjny. Powołał się też na wykładnię systemową: przy umowach o charakterze inwestycyjnym termin przedawnienia powinien być możliwie długi.

Więcej:
„Dziennik Gazeta Prawna” z 31 stycznia, Patryk Słowik „Toksyczne polisy służyły inwestowaniu, nie asekuracji”:
https://edgp.gazetaprawna.pl/...
(AM, źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”)

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Generali: Kwartał wzrostów

Pierwsze trzy miesiące obecnego roku były udane dla Generali. Grupa zanotowała wysokie wzrosty zysków i przypisu składki.

Przypis składki brutto...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Lokalne porządki

Ostatnie lata w branży ubezpieczeniowej stały pod znakiem globalnych zmian w przepisach dotyczących branży ubezpieczeniowej. Zmniejszona aktywność...


czytaj dalej

SN: Odmowa podjęcia uchwał w dwóch sprawach

16 maja Sąd Najwyższy (SN) odmówił podjęcia uchwały w dwóch sprawach dotyczących materii ubezpieczeniowej, skierowanych do niego przez sądy...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook