Reklama

PIDiPO: Uwagi dotyczące opinii BAS
środa, 16 stycznia 2019 09:46

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych (PIDiPO) przekazała uwagi dotyczące opinii Biura Analiz Sejmowych (BAS) w sprawie petycji złożonej przez organizację odnośnie do senackiego projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego*.

W ocenie PIDiPO opinia dotycząca poszczególnych postanowień, których zmiany domaga się Izba, jest niepełna i nie odnosi się do skutków, jakie wejście w życie projektowanych regulacji może mieć dla podmiotów działających na rynku doradców i pośredników odszkodowawczych, a co za tym idzie – dla samych poszkodowanych.

PIDiPO jest zdania, że opinia BAS przede wszystkim nie zawiera oceny, czy wprowadzenie stawki maksymalnej na usługi doradztwa odszkodowawczego jest zgodne z ustawą zasadniczą i w jaki sposób może wpłynąć na dostępność i zakres usług oferowanych w tym segmencie. Zwłaszcza w zakresie zapewnienia kompleksowej obsługi polegającej m.in. na zapewnieniu wsparcia w sądowym dochodzeniu roszczeń.

Izba odniosła się również do uwag zawartych w opinii Biura, dotyczących proponowanego ograniczenia reklamy i akwizycji. BAS wskazało, że w jego ocenie wobec wprowadzenia takich ograniczeń w przypadku adwokatów i radców prawnych, ze względu na zasadę równego traktowania podmiotów, taki przepis nie budzi wątpliwości merytorycznych. PIDiPO uważa jednak, że powoływanie się na zasadę równego traktowania podmiotów jest w tym przypadku o tyle chybione, iż zakaz zawarty w projekcie będzie miał charakter ustawowy, natomiast ograniczenia w reklamie pełnomocników profesjonalnych zostały wprowadzone aktami wewnętrznymi tych samorządów i wynikały wyłącznie z ich woli. Izba podkreśliła, że sam zakaz od kilku lat jest przedmiotem ożywionej dyskusji tych środowisk.

Jednocześnie odnosząc się do uwag poświęconych objęciu obowiązkowym ubezpieczeniem OC doradców odszkodowawczych, PIDiPO wskazała, że w petycji zwrócono uwagę na dwa zagadnienia – opiniowanie warunków ubezpieczenia przez Polską Izbę Ubezpieczeń oraz decydowanie przez zakłady ubezpieczeń w procesie sprzedaży o przedstawieniu oferty i wysokości składki. „Taka nierównowaga, zważywszy na wzajemne relacje tych podmiotów, które występowałyby w podwójnej roli – adwersarzy i kontrahentów zarazem, budzi, w ocenie Izby, poważne wątpliwości” – uważa organizacja.

PIDiPO podkreśliła również, że wejście w życie omawianej regulacji „może spowodować znaczne ograniczenie liczby podmiotów działających na rynku, a tym samym negatywnie wpłynąć na sytuację osób poszkodowanych, które utracą wsparcie ze strony podmiotów profesjonalnych, świadczone w dotychczasowym zakresie. Tym samym skutki, jakie przedmiotowa ustawa rodzi dla podmiotów działających na rynku doradców odszkodowawczych, będą miały bezpośredni wpływ także na interes klientów korzystających z ich usług”.

***

*http://www.gu.com.pl/...
(AM, źródło: PIDiPO)

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Generali: Kwartał wzrostów

Pierwsze trzy miesiące obecnego roku były udane dla Generali. Grupa zanotowała wysokie wzrosty zysków i przypisu składki.

Przypis składki brutto...


czytaj dalej

PBUK: Nowela wymaga korekt

W ocenie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK), wprowadzenie ściślejszych regulacji mogących ustabilizować działalność...


czytaj dalej

Digital Care: Ponad 6 tys. uszkodzeń smartfonów w trakcie majówki

Według statystyk firmy Digital Care, liczba uszkodzeń telefonów w trakcie tegorocznego długiego weekendu majowego była o ponad 30% wyższa niż w...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook