Reklama

D.A.S.: Niestabilne i skomplikowane prawo największą bolączką MŚP
piątek, 11 stycznia 2019 09:42

W badaniu D.A.S. i Krajowej Izby Radców Prawnych, przeprowadzonym przez SW Research*, zapytano przedstawicieli sektora mikro, małych i średnich firm o najważniejsze kwestie dotyczące warunków prowadzenia biznesu w Polsce oraz korzystania z usług prawnych.

38% ankietowanych przedsiębiorców dobrze oceniło bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju, przyznając 7 lub 8 w 10-punktowej skali. 11,2% uznało, że warunki te są słabe, a 5,6% że bardzo słabe. Łącznie 71,4% badanych przedstawicieli sektora MŚP uznało, że w Polsce panują całkiem dobre warunki dla prowadzenia biznesu. Mimo to MŚP borykają się z poważnymi problemami. Jednak to nie sprawy finansowe, a prawne są dla nich największym utrudnieniem w działalności. Najbardziej uciążliwe jest niestabilne prawo i często zmieniające się przepisy (34,5% wskazań).

Nadążenie za zmieniającymi się przepisami, przy tak dużej aktywności ustawodawcy, to jedna kwestia. Kolejną jest znalezienie właściwego przepisu i jego interpretacja. Pojawiające się wątpliwości mogą prowadzić do błędów dotkliwych w skutkach dla firmy. To ogromne utrudnienie, szczególnie dla mniejszych przedsiębiorstw. W ich przypadku każdy dodatkowy kłopot i koszt, jak np. nałożenie kary czy grzywny, jest bardzo odczuwalny. Z mojego doświadczenia we współpracy z małymi przedsiębiorstwami wynika, że MŚP często powierzają kwestie prawne swoim księgowym, których wiedza nie obejmuje skomplikowanych zagadnień prawnych. Jak wynika z naszego badania, właśnie kwestia skompilowanych i niejasnych przepisów zajmuje drugą pozycję wśród wskazywanych przez przedstawicieli MŚP czynników negatywnie wpływających na prowadzenie ich biznesu. Tak zadeklarował prawie co trzeci badany przedsiębiorca – wskazuje Robert Szywalski, dyrektor Departamentu Sprzedaży Korporacyjnej i Reasekuracji D.A.S. Wśród pozostałych problemów badani najczęściej wskazywali na zbyt restrykcyjną aktywność urzędów skarbowych (27,4%), nieuczciwą konkurencję i dominację dużych przedsiębiorstw oraz korporacji (24%), a także zatory płatnicze czy zaległości kontrahentów (22,7%).

Świadomość potrzeby korzystania z usług prawnych w związku z dużą zmiennością przepisów w Polsce jest wśród MŚP wysoka. 71% badanych stwierdziło, że w ich obliczu warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnika bądź kancelarii prawnej. Jednakże dostęp do obsługi prawnej w Polsce na stałe zadeklarowało jedynie 56% respondentów. Najwięcej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw korzysta z usług prawnych doraźnie, gdy zajdzie taka potrzeba (31%). Robert Szywalski wskazuje, że to nagminny błąd popełniany także przez osoby indywidualne. – Bardzo często przedsiębiorcy przychodzą do prawnika z zaawansowanym problemami. Tymczasem wielu z nich udało by się uniknąć, gdyby po poradę przyszli wcześniej, zanim sprawa rozwinęła się w niekorzystnym dla firmy kierunku. Podobnie jak w przypadku choroby, lepiej zapobiegać niż leczyć, oszczędzając tym samym pieniądze oraz czas. Niestety „grzech zaniedbania” jest nagminny, co naraża przedsiębiorców na większe problemy, a tym samym koszty – wskazuje. 13% firm w ogóle nie korzysta z usług prawnych i działa w tej sferze samodzielnie.

Posiadanie w swoich strukturach własnego działu prawnego lub prawnika w firmie zadeklarowało niespełna 9% ankietowanych. Stale z jedną kancelarią prawną bądź prawnikiem współpracuje 27%, a 11% korzysta z abonamentu prawniczego. Co dziesiąta przebadana firma deklaruje, że posiada ubezpieczenie ochrony prawnej. Według eksperta D.A.S. dane te mogą być jednak nieco zawyżone ze względu na częste przypadki mylenia ubezpieczenia ochrony prawnej z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej.Prawie 90% badanych docenia potencjał polis ochrony prawnej. 30% respondentów uznało, że w obliczu często zmieniających się i skomplikowanych przepisów prawa posiadanie ubezpieczenia ochrony prawnej jest potrzebne. 58% uważa, że taka polisa jest warta rozważenia.

***

*Badanie przeprowadzone na zlecenie D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej przez agencję SW Research w dniach 23-31.08.2018 r. metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. W jego ramach przeprowadzono 304 ankiety z osobami decyzyjnymi w firmach z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
(AM, źródło: D.A.S.)

 

Aviva PTE: Maciej Karasiński nowym prezesem

Maciej Karasiński od kwietnia obejmie funkcję prezesa Aviva PTE. Jego nominacja jest efektem złożenia rezygnacji (ze skutkiem od końca marca)...


czytaj dalej

Gothaer TU: Marek Gołębiewski nowym członkiem zarządu

11 marca rada nadzorcza Gothaer TU zdecydowała o przedłużeniu kadencji dotychczasowego zarządu spółki na kolejnych pięć lat i poszerzeniu jego...


czytaj dalej

Świat: Katastrofa lotnicza od strony ubezpieczeniowej

Ubezpieczyciele koncernu Boeing stoją przed problemem ogromnych roszczeń ze strony rodzin ofiar katastrofy samolotu Ethiopian Airlines, która...


czytaj dalej

VIG: Wyniki lepsze od zakładanych

Według Vienna Insurance Group (VIG), wstępne wyniki za rok finansowy 2018 wskazują, że był to pomyślny okres dla grupy.

Elisabeth Stadler, CEO...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Regulacje obustronnie korzystne

Niezwykle rzadko zdarza się, aby akt prawny lub werdykt sądowy dotyczący polskich ubezpieczeń był w równym stopniu korzystny dla zakładów co ich...


czytaj dalej

Insurance Forum: Debata z udziałem „Gazety Ubezpieczeniowej”

17 kwietnia podczas pierwszego dnia XIII Insurance Forum odbędzie się debata poświęcona ubezpieczeniom w kontekście wyzwań XXI wieku, którą...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook