Reklama

Prawo: Ruch przedsiębiorstwa odnosi się do całości jego funkcjonowania
poniedziałek, 07 stycznia 2019 09:31

Sąd Okręgowy w Kielcach orzekł, że pojęcie ruchu przedsiębiorstwa odnosi się do jego funkcjonowania jako całości, a nie do poszczególnych elementów – zauważa „Rzeczpospolita”.

Rozstrzygnięcie zapadło w sprawie, w której mężczyzna poszkodowany wskutek upadku przy wychodzeniu z hotelowego jacuzzi domagał się odszkodowania od ubezpieczyciela obiektu. Zakład odmówił, gdyż jego zdaniem zdarzenie było nieszczęśliwym wypadkiem, któremu właściciel hotelu nie był w stanie zapobiec. Sąd Rejonowy w Starachowicach uznał roszczenie poszkodowanego za usprawiedliwione co do zasady, przyjmując za podstawę odpowiedzialności art. 435 § 1 K.c. SR wskazał, że do zdarzenia doszło na terenie przedsiębiorstwa podczas działania urządzeń poruszanych za pomocą sił przyrody (energii elektrycznej), w czasie korzystania z urządzeń przedsiębiorstwa. Towarzystwo odwołało się od tego rozstrzygnięcia, gdyż jego zdaniem przyjęcie, że przedsiębiorstwo jest wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody i nie mogłoby funkcjonować bez prądu, podczas gdy w dobie rozwoju technologicznego użycie sił przyrody jest tak powszechne, że nie sposób wskazać jakiegokolwiek przedsiębiorcy, który by z tych sił nie korzystał, jest sprzeczne z zasadami logiki i doświadczenia życiowego. Firma podniosła też zarzut naruszenia prawa materialnego (art. 435 § 1 K.c.). W ocenie zakładu przepis ten został niewłaściwie zastosowany, gdyż przyjęto, że właściciel basenu powinien ponosić odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Tymczasem w danej sytuacji nie można uznać, iż przedsiębiorstwo jest wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody. Ubezpieczyciel zakwestionował również przyjęcie, iż do zdarzenia nie doszło z wyłącznej winy powoda, gdy tymczasem nie zachował on należytej ostrożności, czego konsekwencją był wypadek. Sąd Okręgowy w Kielcach w wyroku z 20 września ub. r. (sygn. akt: II Ca 683/18) oddalił apelację. Wskazał, że baseny stanowią część zorganizowanego zespołu składników materialnych, służących do prowadzenia działalności gospodarczej, a pojęcie ruchu przedsiębiorstwa odnosi się do jego funkcjonowania jako całości, a nie do poszczególnych elementów. SO zauważył też, że przy ocenie, czy przedsiębiorstwo jest wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody, należy brać pod uwagę stopień zagrożenia ze strony urządzeń, stopień komplikacji przy przetwarzaniu energii elementarnej, ogólny poziom techniki oraz to, czy czynnik mechaniczny przeważa nad czynnikiem ludzkim. Zdaniem sądu, w danej sprawie te kryteria zostały spełnione.

Więcej:
„Rzeczpospolita” z 5 stycznia, Mateusz Adamski „Czy hotel odpowiada za poślizgnięcie się przy jacuzzi”
https://www.rp.pl/...
(AM, źródło: „Rzeczpospolita”)

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Generali: Kwartał wzrostów

Pierwsze trzy miesiące obecnego roku były udane dla Generali. Grupa zanotowała wysokie wzrosty zysków i przypisu składki.

Przypis składki brutto...


czytaj dalej

PBUK: Nowela wymaga korekt

W ocenie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK), wprowadzenie ściślejszych regulacji mogących ustabilizować działalność...


czytaj dalej

Digital Care: Ponad 6 tys. uszkodzeń smartfonów w trakcie majówki

Według statystyk firmy Digital Care, liczba uszkodzeń telefonów w trakcie tegorocznego długiego weekendu majowego była o ponad 30% wyższa niż w...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook