Reklama

Willis Towers Watson: Zły rok dla rynku M&A
czwartek, 03 stycznia 2019 10:01

Globalny rynek fuzji i przejęć (M&A) osiągał gorsze wyniki od przewidywanych przez bezprecedensowy kolejny z rzędu piąty kwartał, w efekcie czego 2018 był rokiem, w którym odnotowano najgorsze wyniki w zakresie transakcji połączeń i przejęć od 2008 r. i pierwszym, w którym przejmujący odnotowali najgorsze wyniki przez wszystkie 4 kwartały – wynika z najnowszych danych opublikowanych w kwartalnym monitorze wyników transakcji Willis Towers Watson (WTW).

Badanie M&A przeprowadzone przez WTW przy współpracy z Cass Business School przedstawia przegląd zrealizowanych transakcji o wartości powyżej 100 mln USD oraz wyniki notowań ceny za jedną akcję spółki przejmującej w porównaniu z indeksem MSCI World Index*. Na podstawie danych ustalono, że przez okres jednego roku podmioty przejmujące osiągały wyniki gorsze od wyznaczonych w indeksie o 2,8 punkty procentowe.

- Zobaczyliśmy wyraźne sygnały ostrzegające przed napięciem na rynku występujące w ciągu roku 2018, takie jak rosnące stopy oprocentowania kredytów w Stanach Zjednoczonych Ameryki, niepewność w zakresie sytuacji geopolitycznej, obrotów na giełdzie oraz taryf celnych, przeciążone poziomy wyceny w zakresie fuzji i przejęć oraz rosnący protekcjonizm wymierzony w transgraniczne transakcje w zakresie przejęć i połączeń oraz globalne obroty handlowe. W ujęciu ogólnym ich wpływ na wyniki osiągane w ramach transakcji jest mimo wszystko zrozumiały – stwierdziła Jana Mercereau, dyrektor ds. korporacyjnych przejęć i połączeń na Wielką Brytanię.

Podmioty przejmujące w Europie jako jedyne osiągnęły wyniki lepsze od podanych w regionalnym Indeksie MSCI w 2018 r. o 3,6 p.p. powyżej poziomu rynkowego. Osiągnęły to pomimo gorszego IV kwartału roku, na który miały wpływ słabe wyniki transakcji przejęć w Wielkiej Brytanii.

Z bardziej dogłębnej analizy tego okresu w Europie wynika, że najlepsze wyniki podmioty przejmujące osiągały w pierwszym i trzecim kwartale, z niewielkim spadkiem w drugim oraz wynoszącą 3,1 p.p. obniżką w czwartym. Pomimo stosunkowo słabego wyniku za wspomniany okres, wyniki na rynku przejęć w Europie i tak są wyższe od średniej z okresu 10 lat (3,6 p.p. za jeden rok, 6,2 p.p. za trzy lata oraz 3,5 p.p. za wszystkie okresy).

- Był to rok próby na skalę globalną, lecz uczestnikom transakcji w Europie udało się znaleźć wyjście z trudnej sytuacji. Wygląda na to, że rok 2019 będzie pełen wyzwań w jednakowym stopniu oraz istnieje obawa, że słaby poziom z IV kwartału 2018 r. będzie się utrzymywać. Wielkie znaczenie ma przy tym, aby podmioty potencjalnie zainteresowane przejęciem badały potencjalną transakcję pod każdym kątem, optymalizując swój potencjał oraz ewentualnie możliwe do osiągnięcia synergii – stwierdził Gabe Langerak, dyrektor ds. Fuzji i Przejęć na Europę Zachodnią WTW.

Wyniki przejęć w regionie Azji i Pacyfiku były najgorsze ze wszystkich regionów w skali rocznej, przy czym były one niższe od poziomu zaprezentowanego w Indeksie MSCI o 18,3 p.p. O szczebel wyżej uplasowały się podmioty przejmujące z Ameryki Północnej, które osiągnęły wynik gorszy o 3,5 p.p. od swojego regionalnego indeksu.

Badanie M&A wykazało również, że w ostatnim kwartale 2018 r. transakcje o wartości od 100 mln USD do ponad 10 mld USD znacząco obniżyły global index o średnio 3,5 p.p. Jako odzwierciedlenie niepewnych perspektyw gospodarki globalnej w IV kw. sfinalizowano jedynie 208 transakcji**, co stanowi najgorszy wynik dla IV kwartału roku w ciągu ostatnich 6 latach. Głównym powodem tak słabego wyniku był spadek liczby transakcji sfinalizowanych w Azji. W ostatnim kwartale roku sfinalizowano 7 megatransakcji, co stanowi najwyższy wynik kwartalny w ub.r. i jednocześnie nienotowany od 2016 r. Rezultat w zakresie największych transakcji obniża indeks o 9,5 p.p. i stanowi najgorszy wynik spośród wszystkich rodzajów transakcji. Wyższe rezultaty w zakresie przejęć niż średnie wyniki ich właściwych indeksów branżowych w 2018 r. odnotowały jedynie firmy przejmujące podmioty z branży wysokich technologii (high tech), ochrony zdrowia oraz (w mniejszym zakresie) branży detalicznej. Branża wysokich technologii stanowiła najczęściej grupę docelową dla transakcji przejęcia: w ub.r. miały miejsce 143 transakcje z udziałem firm high tech jako podmiotów przejmowanych. Podmioty przejmujące z Wielkiej Brytanii, które w IV kwartale 2018 r. zawarły 8 transakcji, odnotowały wynik niższy o 5 p.p. od indeksu, pomimo że w ciągu ostatnich trzech lat przez cały czas ich rezultaty były wyższe od średniej z indeksu regionalnego o 3,6 p.p., zaś w ub.r. o 0,5 p.p.

- W perspektywie krótkoterminowej działalność w zakresie M&A pociąga za sobą wyzwania w postaci przybierających na sile wojen handlowych, utrzymującej się niepewności co do brexitu oraz aktywizmu akcjonariuszy, które to okoliczności skłaniają niektórych potencjalnych uczestników transakcji do wstrzymania się od ich kontynuacji – stwierdziła Jana Mercereau. Jednakże istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że mające ostatnio miejsce spowolnienie jest przejściowe, o czym są przekonani kupujący. W przypadku spółek, które zdecydowały się odłożyć finalizację transakcji do roku 2019, bliższe przyjrzenie się ostatnio występującym czynnikom mającym wpływ na obniżenie wartości oraz przeprowadzenie oceny istniejących procesów prowadzących do utraty wartości będzie stanowić decydujący pierwszy krok w kierunku ulepszenia swojej strategii, aby być w stanie ominąć przyszłe pułapki oraz realizować z powodzeniem swoje transakcje – dodała.

***

*O ile nie podano inaczej Indeks MSCI World Index jest stosowany domyślnie.
**Badanie indeksu QDPM za IV kwartał 2018 r. obejmowało transakcje zrealizowane od 1 października 2018 r. do 12 grudnia 2018 r. Zgodnie z przewidywaniami WTW, aktualna liczba transakcji w liczbie 208 wzrośnie do końca kwartału.
AM, news@gu.com.pl
(źródło: Willis Towers Watson)

 

Aegon: Michał Jakubowski dyrektorem ds. Biznesu Korporacyjnego

Do zespołu Aegon Polska dołączył Michał Jakubowski, obejmując stanowisko dyrektora ds. Biznesu Korporacyjnego. Będzie on odpowiedzialny m.in. za...


czytaj dalej

PZU: Arkadiusz Gęsicki dyrektorem zarządzającym ds. Rozwoju Biznesu

Arkadiusz Gęsicki został nowym dyrektorem zarządzającym ds. Rozwoju Biznesu Grupy PZU. W ramach swoich obowiązków będzie odpowiadać za Biuro...


czytaj dalej

UE: Coraz bliżej ogólnoeuropejskiego produktu emerytalnego

Na decyzję Parlamentu Europejskiego czekają przepisy rozporządzenia, które mają ułatwić odkładanie pieniędzy na emeryturę. Wstępne porozumienie...


czytaj dalej

Aviva: Plan awaryjny na twardy brexit

Brytyjska Aviva zwróciła się do sądu w Londynie o zgodę na transfer aktywów o łącznej wartości 9 mld euro. Ubezpieczyciel wyjaśnił, że wobec...


czytaj dalej

Insurance Forum: O digitalizacji, motoryzacji i potrzebach pokolenia silver

W dniach 17-18 kwietnia w Warszawie odbędzie się wiosenna odsłona tegorocznego Spotkania Liderów Bankowości i Ubezpieczeń, czyli 17. edycji...


czytaj dalej

Pięć dni do „IT w ubezpieczeniach GigaCon 2019”

26 lutego w Warszawie odbędzie się XVIII edycja konferencji poświęconej informatyzacji sektora ubezpieczeniowego, zatytułowana „IT w...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook