Reklama

SN: Potwierdzenie 10-letniego terminu przedawnienia w „uefkach”
poniedziałek, 17 grudnia 2018 09:44

7 grudnia Sąd Najwyższy (SN) potwierdził wcześniej prezentowane stanowisko dotyczące terminu przedawnienia roszczenia o wartość wykupu.

Werdykt SN zapadł w odpowiedzi na pytanie prawne skierowane przez Sąd Okręgowy w Krakowie postanowieniem z dnia 9 marca 2018 r. (II Ca 2535/17). SO zapytał: „Czy do roszczenia o wypłatę części wartości wykupu zatrzymanego przez ubezpieczyciela na podstawie abuzywnych postanowień umowy ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym, przysługującego ubezpieczającemu lub ubezpieczonemu będącemu konsumentem przeciwko ubezpieczycielowi, ma zastosowanie trzyletni termin przedawnienia zgodnie z przepisem art. 819 § 1 k.c., czy termin dziesięcioletni zgodnie z przepisem art. 118 k.c.?”. W odpowiedzi Sąd Najwyższy wskazał, że w polisach z UFK roszczenie dotyczące wypłaty niestanowiącej kosztów udzielonej ochrony ubezpieczonej, przedawnia się w terminie określonym w drugim z przepisów. Takie rozstrzygnięcie SN jest zgodne z jego uchwałą z 10 sierpnia obecnego roku. Wówczas to we wspólnej sentencji dla trzech uchwał podjętych w odpowiedzi na zagadnienie prawne przedstawione przez sądy niższej instancji (sygn. akt III CZP 13/18, III CZP 20/18 i III CZP 22/18) Sąd orzekł, iż „w umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym roszczenie o wypłatę wartości wykupu ubezpieczeniowego niestanowiącej kosztów udzielonej ochrony ubezpieczeniowej przedawnia się w terminie określonym w art. 118 k.c.” .

Cieszę się z takich uchwał, bo potwierdzają one nasze stanowisko konsekwentnie prezentowane w tego typu sprawach, że obowiązuje nawet 10-letni okres przedawnienia – powiedziała wówczas Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy (w 2 z 3 pytań RzF przedstawił istotny pogląd). Podkreśliła, że w praktyce uchwały SN potwierdzają, iż roszczenia klientów związane z rozwiązaniem umowy przed 9 lipca 2018 r. i poniesionymi w związku z tym z wysokimi opłatami likwidacyjnymi przedawniają się po 10 latach.

Niestety do roszczeń osób, które dopiero teraz rozwiążą taką umowę i poniosą wysoką opłatę likwidacyjną, mają zastosowanie już nowe przepisy mówiące o 6-letnim okresie przedawnienia – wyjaśniał Cezary Orłowski z biura RzF.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Generali: Kwartał wzrostów

Pierwsze trzy miesiące obecnego roku były udane dla Generali. Grupa zanotowała wysokie wzrosty zysków i przypisu składki.

Przypis składki brutto...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Lokalne porządki

Ostatnie lata w branży ubezpieczeniowej stały pod znakiem globalnych zmian w przepisach dotyczących branży ubezpieczeniowej. Zmniejszona aktywność...


czytaj dalej

SN: Odmowa podjęcia uchwał w dwóch sprawach

16 maja Sąd Najwyższy (SN) odmówił podjęcia uchwały w dwóch sprawach dotyczących materii ubezpieczeniowej, skierowanych do niego przez sądy...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook