Reklama

Prawo: Brak bezpieczeństwa pracy rodzi odpowiedzialność
czwartek, 13 grudnia 2018 09:53

Z wyroku Sądu Najwyższego (SN) wynika, że jeśli w efekcie zaniedbań przy pracy wykonywanej w ramach pomocy sąsiedzkiej poproszony o pomoc ulegnie wypadkowi, to proszący ponosi konsekwencje odszkodowawcze zdarzenia – informuje „Rzeczpospolita”.

Gazeta pisze, że rozstrzygnięcie SN zapadło w sprawie, w której mężczyzna odniósł obrażenia podczas pomocy sąsiadowi w przetransportowaniu uszkodzonej ładowarki z łąki na teren jego posesji. W wyniku zdarzenia utracił rękę, a wraz z nią zdolność do pracy, dlatego wystąpił do sąsiada o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Sąd Okręgowy oddalił w całości żądanie pozwanego ze względu na brak przesłanek do przypisania odpowiedzialności sąsiadowi. Sąd Apelacyjny podtrzymał werdykt, uznając, że powód jedynie pomagał pozwanemu, wykonując różnego rodzaju czynności związane oraz niezwiązane z prowadzoną przez pozwanego działalnością gospodarczą. Oba sądy potwierdziły wystąpienie rażącego niedbalstwa po obu stronach podczas transportu maszyny, ale uznano, że w tym wypadku miał miejsce kontratyp w postaci zgody pokrzywdzonego na działanie związane z ryzykiem. A według SA wiąże się ono z podjęciem czynności, w wyniku których poszkodowany bez wyraźnej potrzeby świadomie naraża się na znane mu niebezpieczeństwo. SN uznał jednak, że zgoda poszkodowanego i związane z nią ponoszenie ryzyka nie ma decydującego znaczenia (sygn. II CSK 392/17). Fakt świadczenia pracy przez powoda obligował pozwanego do zapewnienia jej bezpiecznego wykonywania, niezależnie od staranności osoby ją wykonującej. Sąd nakazał SA ponowne rozpoznanie sprawy.

Więcej:
„Rzeczpospolita” z 13 grudnia, Marek Domagalski „Odszkodowanie dla uczynnego sąsiada za brak bezpieczeństwa”:
https://www.rp.pl/...
(AM, źródło: „Rzeczpospolita”)

 

TUW „TUW”: Wybrano zarząd nowej kadencji

24 czerwca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. Podczas obrad dokonano m.in. wyboru zarządu...


czytaj dalej

Inter Polska: Marcin Andruchewicz członkiem zarządu ds. ryzyka

25 czerwca Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Marcina Andruchewicza na stanowisko członka zarządów...


czytaj dalej

Atradius: Firmy z krajów Ameryki Północnej spodziewają się opóźnień w płatnościach

Międzynarodowa polityka, spory handlowe oraz wzrost upadłości negatywnie wpłyną na praktyki płatnicze B2B w największych gospodarkach Ameryki...


czytaj dalej

Zatoka Perska: Ubezpieczenie transportu ropy jest coraz kosztowniejsze

Według osób zaznajomionych ze stawkami ubezpieczycieli, tzw. premie za ryzyko wojenne dla standardowego ładunku ropy naftowej z Zatoki Perskiej i...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Zachowana hierarchia w „komunikacji”

Mimo spadku przypisu składki z OC posiadaczy pojazdów lądowych (ppl.) i pogorszenia wyniku technicznego w autocasco odnotowana w pierwszym...


czytaj dalej

Rozmowy bez Asekuracji: Kto jest gotowy na PPK?

25 czerwca ukazał się 72. odcinek gość podcastu ubezpieczeniowego „Rozmowy bez asekuracji”. Gościem programu był Piotr Żochowski, prezes PKO TFI.

...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook