Reklama

Prawo: Brak bezpieczeństwa pracy rodzi odpowiedzialność
czwartek, 13 grudnia 2018 09:53

Z wyroku Sądu Najwyższego (SN) wynika, że jeśli w efekcie zaniedbań przy pracy wykonywanej w ramach pomocy sąsiedzkiej poproszony o pomoc ulegnie wypadkowi, to proszący ponosi konsekwencje odszkodowawcze zdarzenia – informuje „Rzeczpospolita”.

Gazeta pisze, że rozstrzygnięcie SN zapadło w sprawie, w której mężczyzna odniósł obrażenia podczas pomocy sąsiadowi w przetransportowaniu uszkodzonej ładowarki z łąki na teren jego posesji. W wyniku zdarzenia utracił rękę, a wraz z nią zdolność do pracy, dlatego wystąpił do sąsiada o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Sąd Okręgowy oddalił w całości żądanie pozwanego ze względu na brak przesłanek do przypisania odpowiedzialności sąsiadowi. Sąd Apelacyjny podtrzymał werdykt, uznając, że powód jedynie pomagał pozwanemu, wykonując różnego rodzaju czynności związane oraz niezwiązane z prowadzoną przez pozwanego działalnością gospodarczą. Oba sądy potwierdziły wystąpienie rażącego niedbalstwa po obu stronach podczas transportu maszyny, ale uznano, że w tym wypadku miał miejsce kontratyp w postaci zgody pokrzywdzonego na działanie związane z ryzykiem. A według SA wiąże się ono z podjęciem czynności, w wyniku których poszkodowany bez wyraźnej potrzeby świadomie naraża się na znane mu niebezpieczeństwo. SN uznał jednak, że zgoda poszkodowanego i związane z nią ponoszenie ryzyka nie ma decydującego znaczenia (sygn. II CSK 392/17). Fakt świadczenia pracy przez powoda obligował pozwanego do zapewnienia jej bezpiecznego wykonywania, niezależnie od staranności osoby ją wykonującej. Sąd nakazał SA ponowne rozpoznanie sprawy.

Więcej:
„Rzeczpospolita” z 13 grudnia, Marek Domagalski „Odszkodowanie dla uczynnego sąsiada za brak bezpieczeństwa”:
https://www.rp.pl/...
(AM, źródło: „Rzeczpospolita”)

 

Generali Investments TFI: Grzegorz Piwowar nowym prezesem

Rada nadzorcza Generali Investments TFI powołała Grzegorza Piwowara na stanowisko prezesa zarządu. Objął on tę funkcję z dniem 16 września....


czytaj dalej

Grupa PZU: Arkadiusz Bruliński dołączył do biura komunikacji korporacyjnej

Zespół komunikacji Grupy PZU został wzmocniony przez Arkadiusza Brulińskiego. Od połowy września kieruje on zespołem PR i nowych mediów. Będzie...


czytaj dalej

Hyperion: Howden Broking Group i RKH Specialty połączą się w jeden podmiot

Hyperion połączy Howden Broking Group (HGB) i RKH Speciality (RKH) pod wspólną marką Howden. Brokerską grupą zarządzać będzie José Manuel...


czytaj dalej

Generali: Docenienie zaangażowania w zrównoważony rozwój

Generali zostało potwierdzone w indeksie Dow Jones Sustainability World Index (DJSI) drugi rok z rzędu. Ponadto po raz pierwszy firma została...


czytaj dalej

UFG: Nowy trend w wypłatach

W 2018 roku łączne wypłaty Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) za nieubezpieczonych i nieznanych sprawców wyniosły ponad 97 mln zł, o...


czytaj dalej

KNF: Jacek Jastrzębski o odpowiedzialności zakładów za oferowane „uefki”

16 września w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) odbyło się spotkanie przewodniczącego KNF, przedstawicieli Pionu Nadzoru...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook