Reklama

UOKiK: 57 mln zł kar w sprawach dotyczących polis z UFK
wtorek, 11 grudnia 2018 09:49

W ostatnich latach Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał 23 decyzje w sprawie polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). Sześć z nich zakończyło się nałożeniem na przedsiębiorców kar o łącznej wysokości 57 mln zł. Urząd zawarł też porozumienia z 17 ubezpieczycielami. Obniżyli oni opłaty likwidacyjne tym klientom, których nie objęły wcześniejsze decyzje UOKiK.

Decyzje w sprawach dotyczących polis z UFK, które zakończyły się nałożeniem sankcji finansowych na przedsiębiorców, zapadły w latach 2013-2015. Wśród ukaranych podmiotów znalazły się Open Finance, Aegon TUnŻ, Idea Bank, Getin Noble Bank oraz Raiffeisen Bank. Część spraw zakończyła się już wpłaceniem kar w wysokości wyznaczonej w decyzji prezesa UOKiK.

Prezes UOKiK w decyzji z października 2014 r. uznał, że spółka Open Finance naruszyła zbiorowe interesy konsumentów. Za stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych UOKiK nałożył na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości ponad 1,6 mln zł. We wrześniu 2017 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie spółki i podzielił argumentację UOKiK. W październiku 2018 r. Sąd Apelacyjny oddalił apelację Open Finance. SA uznał, że prezes UOKiK prawidłowo ustalił wysokość kary nałożonej na spółkę.

W grudniu 2015 r. SOKiK oddalił odwołanie Aegon TUnŻ dotyczące blisko 23,5 mln zł kary nałożonej w 2014 roku przez UOKiK. W czerwcu 2017 r. w sprawie została zawarta ugoda, a Sąd Apelacyjny umorzył dalsze postępowanie sądowe. Kara została wpłacona w wysokości nałożonej w decyzji prezesa Urzędu.

Kolejny wyrok zapadł w grudniu 2017 r. i dotyczył odwołania Idea Bank od decyzji z października 2014 r., na mocy której UOKiK nałożył na spółkę karę pieniężną w wysokości ponad 4 mln zł. W związku z zaprzestaniem stosowania zakwestionowanej praktyki przez spółkę SOKiK zmienił decyzję urzędu i obniżył wysokość kary finansowej do 1,5 mln zł. Od wyroku obie strony złożyły apelację.

23 stycznia 2018 r. Sąd Apelacyjny wydał wyrok, w którym oddalił odwołanie Getin Noble Banku od decyzji Urzędu z 2013 r. nakładającej na bank 5 mln zł kary. Decyzja jest prawomocna i stanowi prejudykat w podobnych przypadkach. Oznacza to, że konsumenci mogą powołać się na tę decyzję gdy będą dochodzić swoich analogicznych roszczeń przed innymi sądami. Bank wpłacił karę w lutym.

Z kolei w maju SOKiK oddalił odwołanie Raiffeisen Bank od decyzji UOKiK z października 2014 r., w ramach której na bank nałożono karę w wysokości ponad 21 mln zł. SOKiK zmienił decyzję Urzędu i obniżył karę do ponad 5 mln zł. UOKiK złożył apelację od wyroku.

Natomiast we wrześniu SOKiK oddalił odwołanie Tax Care. Rozprawa dotyczyła decyzji z grudnia 2015 r., w ramach której UOKiK nałożył na spółkę karę finansową w wysokości ponad 770 tys. zł. Decyzja jest prawomocna, a spółka wpłaciła karę w listopadzie tego roku.

Nie tylko spory, ale też ugody

Warto też przypomnieć, że 21 grudnia 2016 r. prezes UOKiK podpisał porozumienia z 17 towarzystwami ubezpieczeniowymi w sprawie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym. Porozumienia były efektem postępowań dotyczących polis z UFK zakończonych przez Urząd w marcu 2016 r. UOKiK kwestionował pobieranie zbyt wysokich opłat likwidacyjnych w przypadku przedterminowej rezygnacji z umowy. Urząd zarzucił towarzystwom, że stosując opłaty likwidacyjne, przerzucają na konsumentów koszty, które powinny być zaliczane do ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. Ostatecznie zakłady dobrowolnie zobowiązały się do obniżenia opłat likwidacyjnych w aktywnych polisach objętych postępowaniami i wyeliminowania tych obciążeń z nowych wzorców umownych. Decyzje dotyczyły około 612 tys. klientów, którzy zawarli umowy od 2014 r. Porozumienia objęły także klientów, którzy zawarli umowę po 1 stycznia 2008 r., ukończyli 61 lat i jednocześnie rozwiązali ją po 65. roku życia, ponosząc konsekwencje finansowe. Porozumienia z UOKiK podpisały: PZU Życie, AXA Życie, Aegon TUnŻ, Vienna Life (d. Skandia Życie), MetLife, Compensa TUnŻ, UNIQA TUnŻ, Allianz Życie, Open Life, Nationale-Nederlanden, STUnŻ Ergo Hestia, TUnŻ Warta, TUnŻ Europa, PKO Życie, Generali Życie, Aviva TUnŻ.
AM, news@gu.com.pl
(źródło: UOKiK, gu.com.pl)

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Generali: Kwartał wzrostów

Pierwsze trzy miesiące obecnego roku były udane dla Generali. Grupa zanotowała wysokie wzrosty zysków i przypisu składki.

Przypis składki brutto...


czytaj dalej

PBUK: Nowela wymaga korekt

W ocenie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK), wprowadzenie ściślejszych regulacji mogących ustabilizować działalność...


czytaj dalej

Digital Care: Ponad 6 tys. uszkodzeń smartfonów w trakcie majówki

Według statystyk firmy Digital Care, liczba uszkodzeń telefonów w trakcie tegorocznego długiego weekendu majowego była o ponad 30% wyższa niż w...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook