Reklama

PIDiPO: Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie regulacji odszkodowawców
poniedziałek, 22 października 2018 08:41

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych (PIDiPO) skierowała do Prezydenta RP Andrzeja Dudy pismo w sprawie procedowanego obecnie w Senacie projektu ustawy dotyczącej świadczenia usług odszkodowawczych. W swoim wystąpieniu organizacja zwróciła uwagę na skutki społeczne i gospodarcze przyjęcia ustawy w proponowanym kształcie, wskazując na zagrożenia związane m.in. z utratą profesjonalnego wsparcia przez najbardziej poszkodowanych.

Odnosząc się do poszczególnych postanowień projektu, Izba stwierdziła, że obecnie doradca odszkodowawczy w wielu przypadkach nie ogranicza się wyłącznie do reprezentowania poszkodowanego w postępowaniu likwidacyjnym. Coraz częściej poszkodowanemu zapewnia się bowiem pełnomocnika w postępowaniu przygotowawczym, możliwość odbycia szybkiej rehabilitacji, pokrycie kosztów postępowania sądowego w sprawie o odszkodowanie wraz z zapewnieniem reprezentacji przez adwokata czy radcę prawnego, a w niektórych przypadkach także profesjonalną pomoc w przekwalifikowaniu zawodowym czy w przystosowaniu mieszkania i samochodu do aktualnych potrzeb poszkodowanego. Według PIDiPO skala pomocy świadczonej przez doradców odszkodowawczych sprawia, że nierzadko ponoszą oni znaczące koszty, podejmując jednocześnie ryzyko związane z brakiem przyjęcia odpowiedzialności przez podmiot zobowiązany, skutkujący również niemożnością pobrania wynagrodzenia za wykonaną usługę. PIDiPO oceniła też, że rynek odszkodowawczy charakteryzuje się wysokim stopniem konkurencyjności, dzięki czemu poszkodowany nierzadko może negocjować wysokość wynagrodzenia i dokonywać wyboru spośród wielu ofert. Dlatego też zdaniem Izby ingerowanie w mechanizm rynkowy w postaci wprowadzania stawki maksymalnej na tak ustalonym poziomie jest szkodliwe dla samych poszkodowanych – w wielu przypadkach doradca nie będzie w stanie zapewnić klientowi wszystkich usług w ramach wskazanego wynagrodzenia, a podjęcie ryzyka gospodarczego będzie nieuzasadnione ze względu na efekt ekonomiczny. Według PIDiPO oznacza to nie tylko ograniczenie wsparcia dla osób poszkodowanych, ale dla wielu z nich także całkowitą utratę pomocy w procesie dochodzenia roszczeń ze strony doradców odszkodowawczych.

Izba oceniła także, że równie szkodliwe jest wprowadzenie rozwiązania skutkującego wypłatą odszkodowania z pominięciem pełnomocnika. Zdaniem organizacji spowoduje to nie tylko konieczność dokonywania odrębnych płatności ze strony klientów, ale też prowadzenia działań windykacyjnych ze strony doradców, co finalnie może wpłynąć na zwiększenie liczby spraw o zapłatę kierowanych do sądów. PIDiPO przypomniała, że w toku dyskusji nad tym zagadnieniem ze strony Rzecznika Finansowego pojawiła się propozycja wprowadzenia podziału płatności jako stanowiącego dostateczne zabezpieczenie interesów konsumentów, z czym Izba w pełni się zgadza.

W treści wystąpienia PIDiPO przedstawiła również swoje uwagi dotyczące zakazu reklamy i akwizycji oraz wprowadzenia obowiązku ubezpieczenia OC.

Wystąpienie kierowane do Prezydenta RP zostało także przekazane do wiadomości ponad 50 różnych instytucji i organów, w tym do: Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Finansowego, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, miejskich rzeczników konsumentów oraz fundacji zajmujących się pomocą osobom poszkodowanym na skutek wypadków komunikacyjnych.
(AM, źródło: PIDiPO)

 

Personalia: Xenia Kruszewska w Saltus Ubezpieczenia

Od stycznia Saltus Ubezpieczenia ma nowego dyrektora Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych. Została nim Xenia Kruszewska, uznana ekspertka w dziedzinie...


czytaj dalej

Ubezpieczenia Pocztowe: Nominacja Angeliki Hruban zatwierdzona przez KNF

15 stycznia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Angeliki Hruban na stanowisko członka zarządu Pocztowego...


czytaj dalej

WTW: Lider doradztwa i technologii w regionie EMEA

Willis Towers Watson ogłosił, że Colin Forrest obejmie funkcję regionalnego lidera na Europę, Bliski Wschód i Afrykę w dziale doradztwa...


czytaj dalej

Bank Światowy: Strach przed robotami bezpodstawny

Wzrost automatyzacji póki co ma pomijalny wpływ na miejsca pracy w skali globalnej, mimo powszechnych ponurych przewidywań, że ludzi zastąpią...


czytaj dalej

Andrea Simoncelli „Człowiekiem Roku Ubezpieczeń 2018”

Andrea Simoncelli, prezes zarządu spółek ubezpieczeniowych Generali w Polsce, został „Człowiekiem Roku Ubezpieczeń 2018”. To już siedemnasta osoba...


czytaj dalej

Allianz: Cyberzagrożenia i przerwy w działalności to wiodące ryzyka dla firm

Z ósmej edycji badania Barometr Ryzyk Allianz 2019* wynika, że scenariusze działania firm w związku z przerwami w działalności stają się coraz...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook