Reklama

PIDiPO: Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie regulacji odszkodowawców
poniedziałek, 22 października 2018 08:41

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych (PIDiPO) skierowała do Prezydenta RP Andrzeja Dudy pismo w sprawie procedowanego obecnie w Senacie projektu ustawy dotyczącej świadczenia usług odszkodowawczych. W swoim wystąpieniu organizacja zwróciła uwagę na skutki społeczne i gospodarcze przyjęcia ustawy w proponowanym kształcie, wskazując na zagrożenia związane m.in. z utratą profesjonalnego wsparcia przez najbardziej poszkodowanych.

Odnosząc się do poszczególnych postanowień projektu, Izba stwierdziła, że obecnie doradca odszkodowawczy w wielu przypadkach nie ogranicza się wyłącznie do reprezentowania poszkodowanego w postępowaniu likwidacyjnym. Coraz częściej poszkodowanemu zapewnia się bowiem pełnomocnika w postępowaniu przygotowawczym, możliwość odbycia szybkiej rehabilitacji, pokrycie kosztów postępowania sądowego w sprawie o odszkodowanie wraz z zapewnieniem reprezentacji przez adwokata czy radcę prawnego, a w niektórych przypadkach także profesjonalną pomoc w przekwalifikowaniu zawodowym czy w przystosowaniu mieszkania i samochodu do aktualnych potrzeb poszkodowanego. Według PIDiPO skala pomocy świadczonej przez doradców odszkodowawczych sprawia, że nierzadko ponoszą oni znaczące koszty, podejmując jednocześnie ryzyko związane z brakiem przyjęcia odpowiedzialności przez podmiot zobowiązany, skutkujący również niemożnością pobrania wynagrodzenia za wykonaną usługę. PIDiPO oceniła też, że rynek odszkodowawczy charakteryzuje się wysokim stopniem konkurencyjności, dzięki czemu poszkodowany nierzadko może negocjować wysokość wynagrodzenia i dokonywać wyboru spośród wielu ofert. Dlatego też zdaniem Izby ingerowanie w mechanizm rynkowy w postaci wprowadzania stawki maksymalnej na tak ustalonym poziomie jest szkodliwe dla samych poszkodowanych – w wielu przypadkach doradca nie będzie w stanie zapewnić klientowi wszystkich usług w ramach wskazanego wynagrodzenia, a podjęcie ryzyka gospodarczego będzie nieuzasadnione ze względu na efekt ekonomiczny. Według PIDiPO oznacza to nie tylko ograniczenie wsparcia dla osób poszkodowanych, ale dla wielu z nich także całkowitą utratę pomocy w procesie dochodzenia roszczeń ze strony doradców odszkodowawczych.

Izba oceniła także, że równie szkodliwe jest wprowadzenie rozwiązania skutkującego wypłatą odszkodowania z pominięciem pełnomocnika. Zdaniem organizacji spowoduje to nie tylko konieczność dokonywania odrębnych płatności ze strony klientów, ale też prowadzenia działań windykacyjnych ze strony doradców, co finalnie może wpłynąć na zwiększenie liczby spraw o zapłatę kierowanych do sądów. PIDiPO przypomniała, że w toku dyskusji nad tym zagadnieniem ze strony Rzecznika Finansowego pojawiła się propozycja wprowadzenia podziału płatności jako stanowiącego dostateczne zabezpieczenie interesów konsumentów, z czym Izba w pełni się zgadza.

W treści wystąpienia PIDiPO przedstawiła również swoje uwagi dotyczące zakazu reklamy i akwizycji oraz wprowadzenia obowiązku ubezpieczenia OC.

Wystąpienie kierowane do Prezydenta RP zostało także przekazane do wiadomości ponad 50 różnych instytucji i organów, w tym do: Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Finansowego, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, miejskich rzeczników konsumentów oraz fundacji zajmujących się pomocą osobom poszkodowanym na skutek wypadków komunikacyjnych.
(AM, źródło: PIDiPO)

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

WTW: Padły nowe rekordy inwestycji w insurtech

Inwestujący w insurtech na całym świecie w I kwartale 2019 r. wykonali największą liczbę transakcji, największą liczbę transakcji w sektorze...


czytaj dalej

Generali: Kwartał wzrostów

Pierwsze trzy miesiące obecnego roku były udane dla Generali. Grupa zanotowała wysokie wzrosty zysków i przypisu składki.

Przypis składki brutto...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Lokalne porządki

Ostatnie lata w branży ubezpieczeniowej stały pod znakiem globalnych zmian w przepisach dotyczących branży ubezpieczeniowej. Zmniejszona aktywność...


czytaj dalej

SN: Odmowa podjęcia uchwał w dwóch sprawach

16 maja Sąd Najwyższy (SN) odmówił podjęcia uchwały w dwóch sprawach dotyczących materii ubezpieczeniowej, skierowanych do niego przez sądy...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook