Reklama

O ubezpieczeniach i zadośćuczynieniach w Sejmie
wtorek, 09 października 2018 08:59

8 października w Sejmie odbyła się konferencja „Aplikacja radcowska drogą do zawodu” zorganizowana przez Klub Parlamentarny PSL, Polską Izbę Ubezpieczeń i Krajową Izbę Radców Prawnych. Podczas wydarzenia mówiono między innymi o zadośćuczynieniach za szkody osobowe i o ubezpieczeniach ochrony prawnej.

Jako pierwszy głos zabrał prezes PIU, Jan Grzegorz Prądzyński, który zachęcał zgromadzonych licznie na sali przyszłych radców prawnych do przyjrzenia się ubezpieczeniom. – To jest rynek, na którym na pewno nie zabraknie miejsca dla państwa ani pracy – podkreślał. Jan Grzegorz Prądzyński zwrócił uwagę, że ubezpieczenia to przede wszystkim prawo, a w dalszej części – matematyka i empatia.

Jako następny głos zabrał marszałek-senior dr Józef Zych, który, jak przypomniał Jan Grzegorz Prądzyński, przez wiele lat był radcą prawnym w PZU. W swoim wystąpieniu mówił o zadośćuczynieniach z tytułu szkód osobowych. Przedstawił drogę, jaka doprowadziła do pojawienia się tej instytucji w polskim porządku prawnym, oraz zwrócił uwagę na problemy z nią związane. Wskazał, że 2008 roku, kiedy w kodeksie cywilnym zaczęły funkcjonować przepisy dotyczące zadośćuczynienia za ból i cierpienie, polskie sądy wydały 10 tys. wyroków dotyczących zadośćuczynień. – Pierwszy okres był bardzo trudny. Istniały duże rozbieżności pomiędzy kwotami przyznawanymi przez zakłady ubezpieczeń a sądami – przypomniał dr Józef Zych. Dziś jednak mogę powiedzieć z satysfakcją, że orzecznictwo sądowe w tej kwestii jest ukształtowane – podkreślił. Zaznaczył, że ta sytuacja jest korzystna dla sądów i pełnomocników, którzy wiedzą, jak postępować. Sporo uwagi poświęcił też kwestii zadośćuczynień dla osób najbliższych dla poszkodowanego uprawnionych do wystąpienia o zadośćuczynienie. – Pojawił się następujący problem: kogo w świetle kodeksu cywilnego można uważać za najbliższego zmarłego – wskazał. – Na dzień dzisiejszy za najbliższego członka rodziny w rozumieniu art. 446 § 4 k.c. można uznać nie tylko członków rodziny, ale też inne osoby, jeśli poszkodowanego łączyła z nimi szczególna więź – dodał. Na podstawie orzecznictwa sądów dr Józef Zych wyselekcjonował 16 przypadków takich osób. – Do osób uprawnionych należą ojciec, matka, brat, siostra, mąż, żona, dziadkowie, wnukowie. – wyliczył. Mimo pewnych wątpliwości do tej kategorii zaliczono również konkubentów, a także bliskich kolegów, niezwiązanych żadnymi więzami rodzinnymi. Marszałek-senior zdradził też, że w Ministerstwie Sprawiedliwości rozpoczęto prace nad ograniczeniem kręgu uprawnionych do zadośćuczynienia, co było odpowiedzią na postulaty jakie zaczęły pojawiać się w polskiej doktrynie prawnej. Zwrócił też uwagę, że o ile początkowo zadośćuczynienia za śmierć męża czy żony przekraczały kwotę 100 tys. zł, to obecnie zapanowała stabilizacja.

Na przykład, akceptując prawo wnuków do zadośćuczynienia po śmierci dziadków, sądy ukształtowały orzecznictwo na poziomie 5-7 tys. zł – powiedział dr Józef Zych. Jeżeli chodzi o braci czy siostry, to orzecznictwo kształtuje się na poziomie 30-35 tys. zł, w zależności od tego, jak mocna była więź – zastrzegł. Podkreślił jednocześnie, że jego zdaniem „jest absolutnie konieczna” nowelizacja kodeksu cywilnego, aby doprowadzić do takiej sytuacji w której sądy wiedziałyby, jak postępować i jaką rolę miałyby odgrywać ich wyroki. Dr Józef Zych zwrócił też uwagę, że wiele spraw z ubezpieczeń OC dotyczy szkód majątkowych. – W warszawskim Sądzie Gospodarczym znajduje się obecnie 48 tysięcy spraw dotyczących szkód komunikacyjnych – ujawnił. Zapowiedział również, że we współpracy z PIU w przyszłym roku chce wydać zbiór orzeczeń polskich sądów dotyczących szkód osobowych. Ma on przyjąć kształt 400-stronnicowego podręcznika, w którym znajdą się wszystkie najistotniejsze informacje dotyczące wyroków (data, numer sprawy, nazwa sądu, sygnatura, sentencja i najważniejsze wyjątki z uzasadnienia).

Z kolei Andrzej Maciążek, wiceprezes PIU, mówił m.in. o ubezpieczeniach ochrony prawnej. – To jest ubezpieczenie mogące być pewnym środkiem finansowania wynagrodzenia radcy prawnego, wykonywania świadczeń ubezpieczeniowych za pomocą radcy prawnego, a także, mamy nadzieję, kształtowania świadomości prawnej obywateli – wyjaśnił. Przyznał, że polisy OP są jeszcze ubezpieczeniami niszowymi, gdyż posiada je ok. 1% obywateli. Tymczasem w krajach takich jak Niemcy, Francja, Wieka Brytania czy kraje skandynawskie taką umowę posiada 70-90% osób. – To ubezpieczenie najczęściej jest sprzedawane w pakiecie – albo z ubezpieczeniem samochodu, domu lub OC – wskazał Andrzej Maciążek. Zdradził też, że w w/w państwach dochodzenie do takiego poziomu posiadania polis OP trwało bardzo długo i było uzależnione od szeregu czynników, zwłaszcza świadomości społeczeństwa. – Tu jest bardzo duża rola systemu nauczania, a także pewnych warunków w określonym kraju czy prawodawstwie – powiedział wiceprezes PIU. Jako przykład podał Niemcy, gdzie impulsem dla ubezpieczeń ochrony prawnej jest istnienie przymusu adwokackiego – przy wykonywaniu niektórych czynności prawnych w relacji z administracją niezbędny jest pełnomocnik prawny. Innym elementem jest świadomość powszechnego występowania o roszczenia (powszechność roszczeń), szczególnie gdy są one skutkiem szkody wynikającej z czynu zabronionego. Także i w tym przypadku Andrzej Maciążek powołał się na Niemcy, gdzie lekarz, który w wyniku oględzin poszkodowanego dojdzie do wniosku, że obrażenia powstały wskutek czynu zabronionego – niezależnie, czy jest to wypadek komunikacyjny, czy np. poślizgnięcie się na nieuprzątniętym chodniku – ma obowiązek zawiadomić policję i prokuraturę, a następnie sprawa trafia do sądu.

Materiał video z konferencji:
http://www.sejm.gov.pl/...
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

Rynek ubezpieczeń: Wiener TU zamiast Gothaer TU

Po prawie siedmiu latach z polskiego rynku ubezpieczeń znika marka Gothaer. Za kilka tygodni przejęte przez Vienna Insurance Group towarzystwo...


czytaj dalej

Aviva TUnŻ: Mariusz Grendowicz przewodniczącym rady nadzorczej

Mariusz Grendowicz został powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Aviva TUnŻ. To pierwszy niezależny członek RN firmy w Polsce, który objął...


czytaj dalej

Lloyd’s: Plan przechodzenia na platformę elektroniczną

Ubezpieczyciele z rynku Lloyd’s of London przenieśli już 45% swojego biznesu na platformę elektroniczną, wyprzedzając plan.

Branża...


czytaj dalej

Insurance Europe: Frédéric de Courtois wiceprezesem nowej kadencji

Frédéric de Courtois, dyrektor generalny Grupy Generali, został wybrany 22 maja na trzyletnią kadencję na stanowisku wiceprezesa Insurance Europe....


czytaj dalej

Warta odstępuje od oferowania PPK

Na nieco ponad miesiąc przed startem Pracowniczych Planów Kapitałowych z uczestnictwa w programie wycofała się jedna z firm zarejestrowanych już w...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Powódź zalewa południową Polskę

Kilka dni intensywnych opadów deszczu sprawiło, że Polska, zwłaszcza południowa, zaczęła zmagać się z nadmiarem wody. Doszło już do kilkuset...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook