Reklama

Inter Polska: Lekarz dobrze ubezpieczony
piątek, 22 czerwca 2018 08:50

Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości tylko w 2017 r. pacjenci otrzymali rekompensatę za błędy medyczne w wysokości 13,5 mln zł. W ciągu 3 lat między 2014 a 2017 rokiem w sumie kwota zadośćuczynień i odszkodowań wzrosła o 70%. Zawód lekarza to codzienne decyzje dotyczące zdrowia i życia innych ludzi. Każdy błąd medyczny czy zdarzenie niepożądane skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz konsekwencjami materialnymi. W takiej sytuacji kluczowe staje się odpowiednie ubezpieczenie, które pokryje wysokość rekompensaty.

Lekarz odpowiada za działania i porady udzielane pacjentom i jeśli pacjent uważa, że medyk popełnił błąd, to może podać go do sądu. Inne zagrożenia, jakie napotykają lekarze i praktyki medyczne, mogą obejmować m.in. uszkodzenia mienia, wypadki związane z pracownikami lub pacjentami czy zakażenia w wyniku kontaktu z materiałem zakaźnym.

Z wykonywaniem zawodu lekarza wiąże się coraz większe ryzyko. Nadmiar obowiązków i zmęczenie zwiększają prawdopodobieństwo popełnienia błędu i późniejszych ewentualnych roszczeń pacjentów, którzy coraz częściej w takich sytuacjach decydują się na skierowanie sprawy na drogę sądową. Wzrasta też wysokość odszkodowań zasądzanych przez sądy – mówi Andrzej Twardowski, dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC Inter Polska. – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) lekarza i lekarza dentysty to niezbędne zabezpieczenie przed finansowymi konsekwencjami błędów medycznych czy zdarzeń niepożądanych. Dla lekarzy prowadzących praktykę lekarską jest to ubezpieczenie obowiązkowe, regulowane przepisami prawa. Zdarza się jednak, że obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa pracy. Niezbędne jest więc dobranie takiego ubezpieczenia, które zapewni lekarzom odpowiedni poziom ochrony, dlatego decydując się na polisę warto dokładnie rozważyć specyfikę swojej specjalizacji i sięgnąć też po dodatkowe ubezpieczenia dobrowolne, które rozszerzają zakres ochrony na wszystkie sfery zawodowej aktywności medyka – dodaje.  

OC objęte są szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych przez osobę ubezpieczoną, które są następstwem jej działania lub zaniechania. Ochrona obejmuje szkody, które miały miejsce w trakcie trwania polisy.

Zakresem obowiązkowego ubezpieczenia OC nie są jednak objęte wszystkie szkody. Wyłączone są np. szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia pacjenta, powstałe w czasie wykonywania zawodu lekarza na podstawie umowy o pracę lub zlecenia poza praktyką czy związane z zabiegami medycyny estetycznej.

Jedynym zabezpieczeniem na wypadek takich roszczeń jest specjalistyczne ubezpieczenie medycyny estetycznej – dodaje Andrzej Twardowski.  

Ekspert radzi lekarzom lub lekarzom dentystom prowadzącym indywidualną praktykę, aby uzupełnili ochronę o inne ubezpieczenia dla zawodów medycznych. Zabezpieczą się w ten sposób na wypadek w/w szkód oraz unikną kosztów związanych z ewentualnymi procesami sądowymi czy wynagrodzeniem pełnomocnika. Lekarz w swojej pracy jest też narażony na kontakt z materiałem zakaźnym, co grozi zakażeniem wirusem HIV lub WZW, dlatego niezbędne wydaje się też posiadanie polisy umożliwiającej szybkie sfinansowanie koniecznych badań oraz wypłatę świadczenia finansowego w przypadku zakażenia. Warto też zabezpieczyć się na wypadek agresji pacjenta.
(AM, źródło: Inter Polska)

 

Aviva: Krzysztof Czekała szefem zespołu badającego rynek i wiedzę o kliencie

Krzysztof Czekała, związany z Avivą od 2015 roku jako menedżer ds. planowania strategicznego i analiz, przejął dodatkowo odpowiedzialność za...


czytaj dalej

AXA Ubezpieczenia: Marcin Nedwidek nowym członkiem zarządu

AXA Ubezpieczenia TUiR zapełnia wakat w zarządzie powstały lipcu w wyniku przejścia Henry’ego de Courtois do paryskiej centrali ubezpieczyciela....


czytaj dalej

Willis: Rozbieżności w kwestii kierowania polityką cyberbezpieczeństwa

Większość kadry zarządzającej firm z całego świata ma świadomość, że staje przed dylematem „specjalista czy generalista” w kwestii obsady...


czytaj dalej

Aon: Dyrektor z PwC pokieruje fuzjami

Firma brokerska Aon zatrudniła dyrektora z PwC, aby rozwijał możliwości w zakresie fuzji i przejęć infrastrukturalnych i rozwiązań transakcyjnych...


czytaj dalej

UFG: Pełny dostęp online do bazy polis komunikacyjnych

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UDG) uruchomił nowe funkcjonalności udostępniania danych ze swojej ogólnopolskiej bazy polis komunikacyjnych....


czytaj dalej

PZU: Nowa kampania reklamowa AC

17 września rozpoczęła się nowa kampania reklamowa PZU Auto AC. Główny przekaz akcji zbudowany jest wokół dwóch benefitów: PZU Auto AC z opcją...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook