Reklama

Broker i affinity?
poniedziałek, 18 czerwca 2018 09:47

Rozmowa z Magdaleną Marciniak, dyrektor Pionu Rozwoju Biznesu Grupy Europa

Aleksandra E. Wysocka: – Jesteśmy tuż po największym dorocznym evencie brokerskim – XXI Kongresie Brokerów w Mikołajkach. Doszły mnie słuchy, że otwieracie się na kanał brokerski, co jest zaskakujące, biorąc pod uwagę Waszą specjalizację w bancassurance i tak zwanych kanałach alternatywnych. Rozumiem, że nie zainteresowaliście się nagle dużym „korpo”?
Magdalena Marciniak:
– Duże ryzyka korporacyjne nie są i nie były w obszarze naszych zainteresowań, co wcale nie oznacza, że nie mamy wspólnych płaszczyzn biznesowych z brokerami. Co więcej, współpracujemy z nimi już od jakiegoś czasu, szczególnie przy dużych kontraktach affinity. Bardzo wielu naszych partnerów w tym kanale jest obsługiwanych przez brokerów. Rynek affinity mocno zwraca się w stronę ubezpieczeń spersonalizowanych i kontekstowych. O wyborze partnera ubezpieczeniowego często decyduje właśnie broker. Chcielibyśmy pokazać tym brokerom, którzy jeszcze z nami nie mieli okazji współpracować, że mamy interesującą ofertę partnerską dla ich klientów. Brokerzy obsługują również firmy leasingowe, z którymi współpracujemy już od dłuższego czasu. Widzimy też, że wielu brokerów poszukuje teraz nowych możliwości rozwoju swojego biznesu, często wychodzących poza typowe ścieżki czystych ubezpieczeń korporacyjnych.

Co więc macie do zaoferowania brokerom i ich klientom?
– Specjalizujemy się w produktach masowych w nietypowych kanałach, takich jak ubezpieczenia telefonów sprzedawane w aplikacji, czy ubezpieczenia turystyczne sprzedawane w bankomatach. Ten ostatni projekt zrealizowaliśmy wspólnie z brokerem ubezpieczeniowym. Widzimy duży potencjał w ofercie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Brokerzy obsługujący firmy leasingowe mają w swoich portfelach bardzo wielu małych i średnich przedsiębiorców, którym mogliby te produkty zaoferować. Naszą przewagą jest fakt, że oprócz samego produktu, oferujemy też nowoczesne technologiczne rozwiązania sprzedażowe, czyli cały ekosystem produktów i usług. Brokerzy mogą na przykład skorzystać z pomocy naszego call center przy obsłudze swoich baz klienckich, sprzedawać produkty z wykorzystaniem naszego portalu, na którym dziś działa część naszych partnerów bankowych, czy zintegrować swoje systemy z naszą platformą API, którą rozwijamy od ponad dwóch lat.

Wielu brokerów jest teraz w momencie przebudowy swoich modeli biznesowych w związku ze zmianami na rynku i regulacjami, być może to jest dobry moment na nowe pomysły i poszerzanie zakresu swojej podstawowej działalności. W jaki sposób chcecie zakomunikować brokerom o swoich inicjatywach?
– 21 czerwca zapraszamy na „Europejskie śniadanie” w Warszawie. Będzie to idealną okazją do lepszego wzajemnego poznania się i poszukiwania potencjalnych płaszczyzn współdziałania. W spotkaniu wezmą udział brokerzy, z którymi już współpracujemy, na przykład przy okazji gwarancji ubezpieczeniowych albo obsługi programów affinity, oraz tacy, z którymi jeszcze nie mieliśmy okazji realizować wspólnych projektów. Można jeszcze dołączyć, zachęcam!

Jesteście otwarci na współtworzenie produktów z brokerami?
– Jeden z takich projektów już jest w toku, na spotkaniu w Warszawie będzie Michał Daniluk z BIK Brokers, z którym rozpoczęliśmy współpracę w tym właśnie obszarze.

A co planujecie w dalszej części roku?
– Planujemy spotkania indywidualne, które w kanale brokerskim sprawdzają się najlepiej, pozwalając na wypracowanie wspólnych zindywidualizowanych rozwiązań. Do rozmów z brokerami są w gotowości trzy teamy o różnej specjalizacji. Po pierwsze, zespół affinity z ofertą produktów masowych. Po drugie, zespół odpowiedzialny za branżę finansową, w tym współpracę z firmami leasingowymi czy pożyczkowymi. Po trzecie – zespół zajmujący się gwarancjami kontraktowymi z ofertą dla małych i średnich przedsiębiorstw.

A co z multiagencjami?
– Jesteśmy otwarci również na współpracę z multiagencjami, choć nie ukrywam, że na razie raczej z tymi największymi, o krajowym zasięgu. Czekamy na większe zainteresowanie tej części rynku innymi produktami niż tzw. commodity, jak komunikacja czy ubezpieczenia mieszkań. Stąd pierwszym krokiem jest dla nas rozwój kanału brokerskiego, który naszym zdaniem dostrzegł już wartość rozwiązań „butikowych”. Na tym się teraz skoncentrujemy.

Dziękuję za rozmowę.
Aleksandra E. WysockaKontakty

Renata Kopeć
wicedyrektor Departamentu Instytucji Finansowych
renata.kopec@tueuropa.pl

Tomasz Janas
Departament Ubezpieczeń Turystycznych i Gwarancji
tomasz.janas@tueuropa.pl

Jacek Wakulski
Departament Partnerów Affinity
jacek.wakulski@tueuropa.pl


Broker powinien wychodzić poza utarte schematy

Osią naszego biznesu są bez wątpienia ubezpieczenia komunikacyjne. Obsługujemy firmy leasingowe, pakiety dilerskie, firmy najmu samochodów czy duże floty samochodowe, wystawiając rocznie ponad 170 tys. polis. Nie od dziś podstawowe produkty komunikacyjne uzupełniamy innymi rozwiązaniami, które nazywamy wewnętrznie „suplementami”. Oferta dodatkowych usług i produktów, które uzupełniają podstawową ochronę, jest bardzo istotna w naszym biznesie, nasi klienci jej zwyczajnie oczekują. TU Europa jest bardzo ciekawym partnerem, również ze względu na swoje zaawansowanie technologiczne, pozwalające na sprawną obsługę klienta masowego. Atutem są również produkty takie jak gwarancje finansowe czy GAP, zwiększające wiarygodność leasingobiorcy czy pożyczkobiorcy. Współpraca z TU Europa będzie się rozszerzać, już teraz dostrzegamy bardzo pozytywny efekt synergii. Przygotowujemy wspólnie pewien produkt, jednak jeszcze zbyt wcześnie, żebym mógł zdradzić szczegóły. Jako broker widzimy konieczność wychodzenia poza utarte schematy biznesu korporacyjnego. Klient leasingowy to mały lub średni przedsiębiorca, który potrzebuje nie tylko ubezpieczenia auta, ale również swojej firmy i szeregu innych ryzyk. Dlaczego by mu w tym nie pomóc?

Michał Daniluk
BIK Brokers

 

Aegon: Michał Jakubowski dyrektorem ds. Biznesu Korporacyjnego

Do zespołu Aegon Polska dołączył Michał Jakubowski, obejmując stanowisko dyrektora ds. Biznesu Korporacyjnego. Będzie on odpowiedzialny m.in. za...


czytaj dalej

PZU: Arkadiusz Gęsicki dyrektorem zarządzającym ds. Rozwoju Biznesu

Arkadiusz Gęsicki został nowym dyrektorem zarządzającym ds. Rozwoju Biznesu Grupy PZU. W ramach swoich obowiązków będzie odpowiadać za Biuro...


czytaj dalej

UE: Coraz bliżej ogólnoeuropejskiego produktu emerytalnego

Na decyzję Parlamentu Europejskiego czekają przepisy rozporządzenia, które mają ułatwić odkładanie pieniędzy na emeryturę. Wstępne porozumienie...


czytaj dalej

Aviva: Plan awaryjny na twardy brexit

Brytyjska Aviva zwróciła się do sądu w Londynie o zgodę na transfer aktywów o łącznej wartości 9 mld euro. Ubezpieczyciel wyjaśnił, że wobec...


czytaj dalej

Insurance Forum: O digitalizacji, motoryzacji i potrzebach pokolenia silver

W dniach 17-18 kwietnia w Warszawie odbędzie się wiosenna odsłona tegorocznego Spotkania Liderów Bankowości i Ubezpieczeń, czyli 17. edycji...


czytaj dalej

Pięć dni do „IT w ubezpieczeniach GigaCon 2019”

26 lutego w Warszawie odbędzie się XVIII edycja konferencji poświęconej informatyzacji sektora ubezpieczeniowego, zatytułowana „IT w...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook